Theo Bộ Công Thương, mức tăng 3% giá điện bán lẻ bình quân là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được EVN xây dựng và trình xem xét trước đó.

Sáng 4/5, EVN thông báo điều chỉnh tăng giá điện ở mức 3%. Theo đó, mỗi kWh điện sẽ tăng gần 56 đồng, lên mức bình quân 1.920,37 đồng. Thời điểm áp dụng từ ngày 4/5. Sau khi có giá bán lẻ điện bình quân mới, EVN sẽ tính toán giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng.

Trước thông tin tăng giá điện, chiều 4/5, Bộ Công Thương đã phát đi thông báo về vấn đề này. Theo Bộ Công Thương, điện là một mặt hàng đặc thù và rất quan trọng đối với nền kinh tế cũng như sinh hoạt của nhân dân, do đó, thông tin về việc điều chỉnh giá điện luôn được toàn xã hội quan tâm.

Giá bán điện bình quân sẽ được quyết định dựa trên khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Chính phủ ban hành và cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân (quy định tại Quyết định số 24 ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được tính toán dựa trên các yếu tố gồm phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ…

Trong đó chi phí phát điện chiếm tỉ trọng lớn nhất – theo tính toán khoảng hơn 83%, trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN, các khâu còn lại chiếm tỉ trọng gần 17% (theo kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN).

Thông số đầu vào tính toán giá bán lẻ điện bình quân trong 4 năm vừa qua đã có nhiều biến động so với thông số đầu vào để xác định giá bán lẻ điện bình quân tại thời điểm 20/3/2019.

Kinh tế vĩ mô - Bộ Công Thương nêu quan điểm về việc giá điện bán lẻ tăng 3%

Theo Bộ Công Thương, mức tăng 3% giá điện bán lẻ bình quân là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được EVN xây dựng (Ảnh: Phạm Tùng).

Bộ Công Thương nhấn mạnh, trước tác động của các biến động trên thế giới và các yếu tố cung - cầu trên thị trường, giá các loại nhiên liệu cung ứng cho sản xuất điện như là than, xăng dầu, khí đều tăng rất cao so với trước, dẫn đến giá điện ở nhiều nước tăng khá cao. Chi phí nhiên liệu Việt Nam phải nhập khẩu để sản xuất điện cũng tăng theo giá thế giới, do đó đã làm cho chi phí phát điện tăng theo.

Giá nhiên liệu thế giới tăng và tỉ giá biến động làm chi phí mua điện của EVN tăng cao. Giá đầu vào cho sản xuất điện, tỉgiá tăng là một trong những nguyên nhân cơ bản, khách quan tác động vào chi phí sản xuất điện.

Cơ cấu chi phí mua điện năm 2022, chi phí mua điện từ các nhà máy nhiệt điện than chiếm tỉ trọng 47,9%, từ thủy điện chiếm 20,9%, từ nhiệt điện khí chiếm 12,7%, từ năng lượng tái tạo chiếm 17,1% và phần còn lại từ nhập khẩu và nhiệt điện dầu chiếm 1,4%.

Cơ cấu nguồn điện phát từ nhiệt điện (than, khí) chiếm tỉ trọng cao dẫn đến chi phí mua điện cao hơn so với thông số tính toán giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.

Theo cơ quan này, giá điện đã được Chính phủ, Bộ, ngành và EVN nỗ lực giữ trong 4 năm, ngoài ra, EVN đã thực hiện 5 đợt hỗ trợ giảm tiền điện khoảng 15.234 tỷ đồng nhằm giảm áp lực cho người dân, doanh nghiệp bởi ảnh hưởng của Covid-19 và khó khăn của nền kinh tế.

"Tuy vậy, khi chi phí sản xuất kinh doanh điện tăng, trong khi giá bán điện bình quân hiện hành giữ nguyên từ năm 2019 cho đến nay đã làm cho giá không bù đắp được chi phí sản xuất kinh doanh, dẫn đến ngành điện gặp khá nhiều khó khăn. Sản xuất kinh doanh bị lỗ là điều không tránh khỏi", Bộ Công Thương nêu.

XhU9fnw/fsyWQP2cgGhJCEfZdVQVFR3Be01UL9VlprxRZ/WvWnfvWp9am21trWre64V9wBUUGUfd8TIAQSsickkz2ZTGZ9/hjmmCHbhAQmgft1XVwXmTlzzn3OnJm55zP35z4ql8vlQgghhBBCCNEltb8DEEIIIYQQor+Q5FkIIYQQQggfSfIshBBCCCGEjyR5FkIIIYQQwkeSPAshhBBCCOEjSZ6FEEIIIYTwkSTPQgghhBBC+EiSZyH86IecIjKeeoc7P1xDTkWNv8M5p1lsdh5ftZUXN+xHutt3raimgZveXMne4gp/h6Jo/XrZX1LZq+uut1j5xbvf8u3hfDk/hBCd0vo7ACHOZ/UWK3qthre2HWRTXilr7rmR5IgQwJ3sfZWZx+ET1Tw29wK06tP/rltttnDNq18RGmDg4/+ZR2iAnq8yc/nFu9/y4vyL+eUFI3prl/qkigYziz76nhVZeYQHGpiUHMPUwQPPagw2h5PHV23li/3HABgQFMDSX8xlWHT4WY3DF5vySrn9nW8orGmgqsnCF4uuIcJo8HdYNLR0/HrpCc9z88GubJbtzeG5Gy7ingvHolapeiHq/umbQ/k8+NVGbA4nAPddPIHfTB/NeXxIhFDIyLMQfnTd6KEsvf1y4sOC2tz32pYsfrZ0FR/tPkJlY3OPthMaoGfq4IF8ezifYX9eSuqTbzP/ra8JDdAzITGmR+vu67LKqrjoX5+wIisPnUbNXTNGMyY++qzG4HLBfzYf4Nm1u7A5nCSGB7O9oJz7v9hAvcV6VmPpjMsFb249yNyXP6ewpoG40CDuu3g84YH+T5wBrh3V8eulJ3QaNb+bOYZZqYnYHE7u+3w99366DrPV3qvb6S/2Flew6KM1HKmoISkihPIGM/fF+v5+uBxf4cmRJ8gI89C+JHZZuN/v96KUa/j5Vsu8RpFGxoVBkCzzU5ji61H29Gq1fz5qukE6LS8sTWLwpoGLhgUx9+uu5DR8VE9WndflxwRQlpMBHqthncXzGVcwtlNnAGqzM2sOpjPjCHxvL/wCuJCg/j3+r08vWYnqw4d52cT0s96TO1RqWBCUjQRgQHcMj6Z52+c1WcSZwCrw8Ez3+/EqNfxws2zSQrv+aizR1pMBGvuuZFXN2fyxKqtZMRGEKg7/z4inS4X3x4uwOmC5b+5lrkZg9lfWsnt73zDiqw8LklLwqg/46LEK2pXC6p7hJ9g9PlotpsweF0oVGriDQGdPizab3FSrPNPSoUHmjAoNW0u1xlYzN7iipwulyMGjiAxPAQ5WfHrrbXZLUpSWuwQUeQXtflPlSbLRwoMdHQYiUjNpKhUWFe6/R1m/UWK7/dB3fHs7n1glpLL39cgJOfpDbHE5qm1twdvHS7WqfOjrGrZcJ1GkJDdC3G79OoyYiMKDdn3FtDid5VXXkVNSg12iYkBRDdHBgl8evtRa7g0PlVRTXNhJi0DMhKcYrllOPRUfx1Fus1DW3oFarCNRpO4y5o/V6dHUOdBRL69udLpfX8bbaHQTotIQHGtBp1F7Ltvf8eM57tUqlPKY9rV8fHp09Xx6e57fBYsOo17a7z63PgfbiaH3+dPba9PU13NX53tmxaB1rax09l57lG1tsBOq0RAcHKse/dbynPr51jK1fM529h3Tn/a61U18XYxKiiDQGdLrvp/P+5vnS7jnuIQY9gTqt1/nTW+erEP2NfH0UfUZlYzOz/0p2SeqyYiNZN3vbyY2xNjusg8t38R/Nh0A4Nu7b2Du8EFe9+dU1PCb/65l/bFir9tnpSby2s/mkBYT0eX23tx6kD98tg6Af900m9/PGtdh7LXNLdz3+Xre23nY64M6LjSIl+ZfzPVjhqJWqbq1zbBAA7+fNY5HL79ASZwBDpVXcemLn2Nq6ryU49T1251OfrfsB97dcRiAAJ2W7353AxcNTfB6XOsYLhgUx9e/vY6oIHfi2zr+eSOGsOxX89okEa9vyeTxVVuparIot2vUKi5LH8RrP5tDUhc1qmarnae+286/1u/1+tlcp1Gz8ILh/P36i5TR0NbHor146ppbuPa15WzILQEgKSKEtYtv6rLOuKNjbNRruWrkEJ66ajppMREdPqZ1LF09X1FBgXy/+EbGJkR7LWvUa1n12+uZlZqoLOs571s/pj2tXx+tadQqJibF8twNFzFjSHybRHpn4Qkue/FzGlrcpSTzxw/jvQVXeCW2rc8BjVrFGz+/jDum/FQz3/r8ae+12V6MnS3XneN3qtaxnsqo13LrhHSeumq6UgbS2euzdbynfqFtHeNvZ47hlVsuaXMsTn0P6c77HbhfW69uzuSxr7dQ19yi3K5Rq5idmsirP7tU+bXKl/V39f729cHjzH/ra+Xvhy6dxDPXzvRaprfOVyH6G/kaKM45Xx88zgXP/bdN4gyw/lgxC9/7jhMN5l7bXpPVxh3vr2bp9kNtRrjK65u44/3V7cbSlSfnTeNfN80mppMP1O4orWtiW3658rfFZmfDsZJOH7O76AQrs3yrczRb7Sz+5Efu+eRHr8QZwOF08e3hfB74cmObEdHWKhrM3PTmSp5es7NNvanN4eTNrQd5du3uLkfdPY5W1nKg1KT8XVTT0KMuDWarnU/2HmXU0+/x8sYz27XDbLXzyqYDWDo5Xt3lcLrYUVDO3Jc/57vs/Db3rztarCTOALsLKyivb+p0fa9sOtDlF7m+yGy18/a2g1zz2leUdbKP7VmRlcf2gvKuF+wlNoeTP361kXs/dErcQb3c7A2p4iL/rWs1zqj2J1Ovj3sfX5sPV7WZtutnYnzVYi+SkaexTklv7qeP3y2TnmTnz9+GE9cMZWwQAMf7T7CG1uzeOXWS4gNMfZaAr27qILvsgsAGDVwAO/8Yi4Dw4LYll/Gn77Zzp3TRjI7NalXtgUwKDKU9xbOVWbBr8jK4/UtWQD8evoorhmVAoBRryOsVZnDofIqck21DIoMJWVAGD8eLWJNdgH3XjSWsA7qWh1OF/9ct5fLMpJJCAvuMCaXC97clsWb29xxhAUaePTyC/j5RHct7wsb9rH2SCHP3XBRh3WkNoeTv6zZqXxox4UG8ffrL+SStCQaW2z86ZttNLRYeejSST53QdhyvIza5hZGx0eh16jZXVTBiqw8rh8z1OfuJXPSkvjPrXPINdXxyqYDrDyYpyQzIwcO8Bpp68r4xBj+/8smE6D7aSRXp1EzKDK03eW/ysxjbU4RV40c4vM2TvXfO+Yxe5h7ItyT327j9S1ZmK3uTi5XDB+sLNdktSlfpq4cMZidBSfIq6pjZ+GJDuMD2FFQzoe7jnT6y0xv6e7xay01OpwvF11DVHAgJbWN/PL978gqq2JPUQUHSkwMDPV9EqLZaudv3+9mUnKsT+VcPbXyYB4vbtgHuF9bf7pyKrdMSKOgup4HvtzI5rxSSuua+NM32/ngl1f0OCZTYzNbj5cB7lH2T/cdZW9xJdkVNUwZFNfh43rjfBWiP5DkWZxTPt6TQ66pDnAnzm/ffrnyQfLHORP5/axxHdZWnq6DZVXKaMuNY1OZkOTuXnHDmFSuGz0UFapebe8UHmjwSnqOV9Ur/x81MEpJnltzuWBF1nEcThfpMRHcOiGNH48WcaDUxNHKWiYlx7Z5TIBOi0GrYX9JJZ/tO9ZpclRU28CLG/bjcLow6rW8v+AKrh710wfoX6+did3p7DRh3V9SyTvbDwEQHxbEyruuY3yrTiDvLbgCFy6fE+cmq43vDru/1EwdHEdSeAi7iyrYll9OaV2Tzy3ODFotA8OCSI0O5/KMQTy9ZgePrtyC2WrnpY37mTp4oM/n1MDQIOaNHOxTchMTYqSiwczLGw8we1jiaSdE4YEG5ef6ey4cyxf7c9sdKT5WWcuOk6Opt03MoKnFxobcEr49nN/hlw1PjG9tO8hN41I7/YLVG7pz/E6lVauJCg4kNsRIbIiRX08frZQtdEdYoIEWu4Mfjhax7mjxGU8ULTY77+/MVmqX/3njLKVMZmBoEB/98krm/edLssqq+C67gN1FFW1KsbprX0klRypqGBAUwC3j05QvUuuOFneYPPfW+SpEfyBlG+Kc0dhi44ecIsCd+N09c0ybN/DeTpzBPUtfo3YndP9av48nVm2lxuwe+VarejdxPl2mpma25btHksYnRjMxKYaooEBqm1vYcnKE6VTRwYHMHzcMgJc27qewpqHD9WeWmpSLvFwxfDCXprcdae9qpHdjbgm1J38xuH1SBuMSvFvoqVR0q+9uUU0D+0rcP2PPSIln8qBYNGoVuaZaDpVX+byeU2O4fVIGKQPctaX7S0xUmy1dPOr03DQ2laigQL7Lzmf1yV82esLpcvH9kUJMTc1o1CpmpsR73b+rsAJTUzNJESFMHhTLqJNdWLYeL8PUQavEWakJjE2IZn9JJe/vzO5xjGdLbXOL0nZtyIBQr1rhrgyODOWaUUOw2Oz848c9Z7zV4IkGM/uK3aVGgyJCuXiY9y8dSREh3HqyW4vFZmd34Ykebc/lcl+MxuF0kTIgjEnJsWTERgKw4VgJTdb2O/09vkqRF8mI8/inNFktSkJXnJEiPKG74vsE9XEPfraaW13cnIs80YMYUVWHnXNLTz57XaeXrOTa0en8MhlFzA+McbvCfThE9UcKndPmpqUHMvgyFBGxEWyIbeE7w4XcOe0kW1n21vtXD1qCBtyS8ipqOH9nYf51dSR7a7fM9oPMDMlXplItaeogpK6RuU+nUbN1MED221/llNZq/x/VmoiKpW79nJHwQmqWo2UGvU6ZgwZ6DWJsj3bC9wjzCEGPRmxkcSFGBkUEUpeVR0rso4zN2Nwu8/LnqIKNuWV0mJ3AJBVZuLBrzah06hZNG0USeHBJIYHk1dVR3WThYoGs88/+a86dJzgB17yuq2jyXKp0eFcNyaFN7ce5F/r9p126c+dH64hyKCjuLYBs9WORq3ilxeM8PqFosXuUGqgh0SGEhdi5OJhiby8cT9HKmrYV1LJFe3s44CgQH4+MZb9JZW8viWTWyeknVaMvurO8TtVrqmWGc9/jN3pori2AYfTRViggcfmTmFolO8XqmmxO1gweThrsgtZf6yY7w4XkBbT9eP/8Nm60xrprm1uURL0jNhIotrpWpMR+9Pk1davo9NR02xh3VH3HI3hcZHEhwUxbchAVh06zo6Cco5V1rY78a+3zlch+gMZeRbnJLVKddauDhYaoOeNn1/K7ZMylBFom8PJZ/uOccFzH7H40x/9frGFVQePY7HZSYoIYWxCNKEBBmVkcV9JBUXtjCqbmpoxaDXcNDYVgLe2HcTUZFFGXTuiaTXC/PrWLK59bbnyb8G731FQXd/Jo908o9Qtdgf/97sdXutY/MmP1HUx2tdidygjixmxEQyLDicqOFD5QrUtv6zDSW6vb83iD5+tUybOFdY08PLG/fxr3V5KahvRatQEG/TtPrY3Ha2sZcHk4Rj1WjbllfD9kUKGd+MLoUdJXSM5FTVe52BBdb3XhXcKaxqUyaTThgwkLNDgPmZBgTicLn7IKWp3cmRhdQOXpieTHBFCrqmOD3dl+5RI+oPN4STXVEdBdb0ysdfmcHCssrbTSaynMjU2ExNiZO7wQTicLl7auB+DVtNuUnu2hPTi+ZhVVkVmmfuXmUvSktCq1UxKjkGjVmFqamZXYfuTEnvrfBWiP5CRZ3FO8vTU9VV4oIH544dhbDX6uqeogo25nXej8IgJMfLegit4/IopPPntdpbtzcHmcOJwunh5437SYyK6PaGqt66iVtfcokz+CQ80sLe4guwT1UoJS2ldE9sLytsdqVeh4jczRrNsr7uW/OM9R5QvCB1xOJ09jtnew3WU1zex++SHfFiggU25pahUKBd3OFRezeET1UQHt60NfeWWS/jtjNEdtsCrNluobDy9yabtTXgbm9DxRWqmD4nnlvFpLN1+iP9sPsCl6cnd3ub/uXKqUoe/v8TE33/YzdqcIm55+2tW3nUdA0OD2F9SqXyB0qrVrMjKo7HFRrjRgKmpmXVHi6lptrTbTzgtJpy7Zozm0ZVbeGfHYaKDjWjUqjadZ3pDd49fa/FhQTxz7UzCAw04nC4+3pPDJ/tyeHrNTlrsDv563cyuV3JSgFbDktnj+e5wAZvySvghpwhtF6+LC4cmKM8DgNlq45O9R5VSJV/Ync52v8SUN3SvW8ipWr/XbDhWgsVmJ9igo8bcwoqsPMrqmwgPNFDVZOG77Hx+MTmj3RK43jhfhegPJHkW54wArYaY4ECyT7hH0rJPVPv8c3pcaBB/vmq6Vx/Uf6/f53PyDO562LSYCN5feAUv3HwxDy3fqHTB+P5IIYumjUKnURNicCdh7SX4rRPP3hpNyq6oYe/JmsnMUhO3vr2qzTJfH3Rf5a69D8RBEaH8aupIHl25hVWH8ttN6lvXjG7KK+XumWMI0Gl55ZZLeOWWS/j3+n1d/mSd1qr38vpjxcwbMYQgvY6vf3sdAHcv+6Hd3sXt2VnonuAE7mP/ZFCr/stNjurDh4/rYlVRTUNyiTNuFAj8d2YJNfdCW+ey4l/eSCXLcfLGDVwQLfjnTp4oFLWcM2oFBpbrPz1+13sL6nkUHk10cGBrMjKU5b/v6t3tFlHZlmV+zLn7RwvtUrFbZMyeGvbQXIqathZWE5EYMAZaV/XkwmDoQEGLs8YpLzGL0pNINdUy87CE6zOLuDhyyZ3a30Tk2K5fsxQlm4/xGf7jxHRzheL1m4eN8zrC/SJBjMbc0u7TJ5jQoxEBrmP57HKWqqamgk2/LT/Lpd70rLHmJO/KJ3Oe01dcwtrTtYrN7bYuO/z9W3i2ZZfTmFNQ7u90nvjfBWiP5CyDXHOCAs0MO/kzHeLzc7zP+71mszj+ZDp7Qk+Lhd8cyjfq/QhwmjgdxeOZUCQ+wPV4XThwkWQXsfgAe62Wp4E38Nis7MprxSA2BAjieG907nA07tXo1YxKDKU9JgI0mMiSIuJUEZiO+vnq1LBLyYPJy0mgv0llaw+XNhmmdHxUcpFQ1Ydylda93XHhUMTlFrot7cdOu2eta171Oo0aoZGhSn7PDQqTLnKWVd9a9tjsdl5dXOmkhheOWKwcgGZM2VSciw3jUvFYrPz2skvY6fL5UJJohxOF3aH06v/d1igQTlW6TERSveMrnqCD44M5dfTRwPwzvbD1DSfmUmUvcnhdOE4eSzszu79UgXuc+ueC8cSHmhg/bFituefmb7P0cGBXDjUPbkzr6qOLw/keo0+F9TU8/n+Y4D7l6XJJzvnnM57Teu+6DEhRq9zwdNvvqte6b15vgrRV8nIs+iTyuub+N+vt3iVUQTqtPxu5phOr1B364Q0Xt+SSa6pjhVZee4a2YvGolWr+fZwPm9tO8jvLhzLs9dd2Guxfn3wOLcudV+Ja+EFI5ib4R7l+3B3tnKxkJEDIzHqdKhUMG/EED7ffwyLzc5t73zL41dMYWBoEB/vyeGrzNyTyw/o8kp8vmjdu3dQRCg/3HuTV0/ch5dv4q/f7+qyn29yRAj3XDiWP3y2DgeONvcnhYfwu5ljWPL5eiw2O/Pf+ppfTR2ptNTzdEHpzNiEaG6blMHLG/djamrmkhc/47czRjMjJZ4Wu8PnLgKte9ROGzyQ5b+5Vulj3WJ3sOC9b/lkr299awHK6ptYdTCfkrpGXt2cqSQh8WFBLJg8vFuTQVtPPmxt0bRRHY7SadVq7r1oHF8dyDut0dza5hZONJjJNdXxVWYuL23cr8Q/KDJE6f8N8MAlE3ls7gXKY49W1jLnxc8oqmlQeoJ35BeTM/ho95HTugjNK5sO8M0pF+W4ZlQKc9K8J52dzvHzsDudmBqbsTmc7Cmq4PWtmewpcn9BGxEXSViAvsta+lONS4xmweThvLBhX7uvi96gVbsnqn627xi1zS08snIzgFefZ8+E3evHDFUm8xm0mm6/13j6ogO8NP9ibj7ZbQdgQ24Jc1/+AovNrvRK7yjenpyvQvQHkjyLPqm2uUUpefCICgrkZxPSOk0qB0eG8sotc7jtnW8wNTWz/lhxm6v7fXkgl7tmjG63frO7zFY7X2YeUyZj/WfTgTalBeMSovn9rPFKknXj2FQ+33+MFVl5lNc38btlP3gtb9Rr+eOciYQG9Lxso3Xv3onJMcSdUsZy4dAE/vr9LgCln29Hfj4xnXd2HFISjtZUKvj19NEcKq/mtS2ZyqWEX92c6bWcQatBp2m/XaBOo+aJK6aQZ6rj28P51DW3KLG1FqDVdFp37elRCz9Nfmu9/WmDB/LJ3qM0tFg77Vvrsbe4glve/trrtqigQJbePpfR8b7V23p4Jh+e6srhgztN/sbER/M/U0fw7Nrd3doewM+Wti3T0ahVPHzZZNKiI3nhZH/uAJ2Wi1K9yzIGhgYxPDaSopoGpSd4R6+/hLBg7r1oHIs+WtPtGD2JXGspA8LaJM+ne/zA/VoY9fR7bW6PDwvisbkXEKDTdjt51qrV/O7CMXy2/yildT2rO+7MlEED+b9XT2fJ5+sxW+0s+Xw9S04pqbhgUBx/vmq61xeL7rzXtO6L7plY3Nqw6HCSI0LIqahReqV3pCfnqxD9gZRtiHPOZRnJbL7vFm4al+r1QaLTqLljygi23Hdrr80CN+q1vPazS/ny19cwPjHGK6nzbO/r317vVYIRGqDn3QVz+f2scW1G0CYkxbDmnpu8LoLSE57eveD+QDu1pjktJkJJhjrr5wvun4/vvWhch4mrUa/llVsv4ctfX9MmqdRp1Nw0LpUf7r2JEXEdH/uYECNfLLqa139+aZtRcKNey+KLxvL1b6/vsFSidY9aoN2Lv0xMjlXa3HXWt/ZUGrWKEXGRPHX1dLIeWcBlGWdvMpRKBXdOG+XzhV06EhZo4Jbxaey4/+csvnAcVeaf+n/HhwYx6JT1Bxt0jE90J1Gd9QT3uG5MChd08WWkrxgyIJTH5l7Angdv97oYT3elx0TyywtG9GJkbalUcPfMsfxw781ekw7B/bp46NJJfL/4xjalXt15r2ndF31IZCgxp3QPiTQGKJMzu+qV3lvnqxB9lcrl6mahlxD9SIvdofwMGR5oOCMXSWmtyWqjscXm8/ZsDie1zS04XS4CddpeGW3uK+otVqUF2Okce5fL3XPW5nCiVqkIDzS0SQCEOB8t3X6IRR+tweF0MS4hmi9+fQ2Du7hE+bn8XiPE2SbJs+iXqs0W3tp2kLAAA7dPylAmvgnRl9kcTlZk5XGg1MQdU0Z0mfAI0R6bw8kfv9rIv9btBdy/iiSGhxCg1ZAaHc67C+b2SlmaEKJ9knGIfsfudPLgVxt5c+tB5e+7Z47xc1RCdG1Dbgm3vP01DqeLjbklfLHoGhkBFN2m06j5y9UzCNBq+MePe7A5nMrFh0rrmjhaWdtlLb8Q4vRJ8iz6PRl1Fv2FTqNGp9HgcPr3ipOi/zPqtTxz7UzunTWOrw7kKpflTgwPbrcHsxCi90jZhuiXGlqsfLT7CAOMgVw1crAyAUyIvszpcrH2SBEHy6v4+cR0r4vyCCGE6B8keRZCCCGEEMJHMnVdCCGEEEIIH0nyLIQQQgghhI8keRZCCCGEEMJHkjwLIYQQQgjhI0mehRBCCCGE8JEkz0IIIYQQQvhIkmchhBBCCCF8JMmzEEIIIYQQPpLkWQghhBBCCB9J8iyEEEIIIYSPJHkWQgghhBDCR5I8CyGEEEII4SNJnoUQQgghhPCR1t8BmOrNPPThetZmFuB0ubzuU6tUzBk9iL/eNouoUKOfIuy/nJYKzHvvwVq2CnCecq8a/cB5GMe/hDogxh/hCSGEEEL0O34feX7ow/WsOZDfJnEGcLpcrDmQz0Mfru/RNvbs2cOePXt6tA6r1YrT6U5AbTYbNputR+trzeFwKOv2hcvlwm63d7mcO3FeSdvEGcCJtWwl5r33+B5oJ/H88MMP5OXlndbjTSYTy5cvx+Fw9CiOTZs2cejQIVztnEunE9PRo0d7ZV09PT69zeVycfToUUwm02k93ul0dvlcrV+/nl27dp3W+vsCX19jQgghzj9+T57XZhZ0exmbzUZ9fb1XwulyuWhoaMBisXgtm5eXx0cffURcXBzNzc00NDScVpwbN25k+/btOJ1OVqxYQX5+/mmt51QOh4N3332X0tLSDpdpamqisLBQ+buhoYHXX38ds9nc6brdI86da28Zl8tFZWUlu3btIjs7W0mUamtrefHFF6moqPBafufOnWzevJnY2Fiv22tra3nssceora3tcPtms5lXX32V6Oho1GrfT8fly5ezfPlyr9vGjh3L999/T1FRUZePf+GFF5TH/DDD6xYsUK5z2Qy8eqrr/Lpp5+yc+dOn2PyrPfUL2oqlYqYmBhef/11nxLW9tbRm3bu3MmHH37Iyy+/fFoJ9Pbt21m3bl2b248fP84f/vAHamtrmTp1Krm5uaxZs4b777+fo0eP9kboAFgsFl577TXq6+vbPVYOh4Ompibli4/T6aShoUF5v/D87XA4OjzWvr7GhBBCnH/8njy3N+Lc1TKZmZncfvvtFBT8lFSbTCbuueceVq9e/dPjnE6Ki4u57777iI+PZ/fu3fz4449dbs9qtfLqq696JWHTpk3j0KFD/P73v8dgMJCSkuLL7nUpLy8PvV5PQkICRUVFPPnkkzz77LNs2rRJWWbr1q1eI32hoaEMHTqUffv2dbF2X0azvZexWq28/vrrPProo+zYsYOVK1fy+OOPU1dXh16vJzk5Ga1W67V8VVUV999/P0FBQb7sspfCwkKuuuoqpk2bhkql6vbjWysvL2fQoEEkJCR0uMwXX3zBY489xvr16/nss8/IyckhNjaWiIgIXC4XTqeT3bt3c9ddd3H/fdTWVnZafLvq1GjRrFw4UKfEvszqampifLych5++GF+97vfsXv37pNDCgkAACAASURBVG796mE2m9mzZw+TJ09WbistLeUvf/kL/rXv8jOzuaTTz5BpVIxY8YMHA4HTzzxBEePHu2V4whQXV1NREQEISEh7d5fVVXFn/70J2pqagDIz8/nnnvuUd4vTCYT/jHPzpNjH1/jQkhhDjf+L3m+XQNHjyY3bt3M2TIEACOHj1KYmKicr9nBPqiiy4C3CNJWVlZzJgxA3An1o2NjQAEBwd7jXq2tLRw4sQJampqGDBgAEajkcDAQG655RZuuukmgoKC0Gg0gDuZMBgM2Gw2LBYLQUFB6HQ6rzhaj4YHBAQQEBCg/J2ZmcnYsWNRqVRs3ryZX/ziF8TFxfHmm28yduxYzGYz1dXVXHzxxV77P2zYMNasWcOUKVOUWHrDhg0baGho4MUXX0Sv1wPukX6dTofT6eTiiy/2SpKdTifTpk3rdJ2eXwVcLpfXsXY6ncTHxwPu0UJfj2lHEhIS2ox+n+qGG27ghhtu4IUXXmDQoEGkpaUpz49KpUKlUjF37lzMZjMWi4UrrrgCjUaD0+nEYrEQEBCgjGqeet605nneW8c+aNAg5f8Wi0XZ36ampjbnRUfrOPW4NjY24nK5CAoKoqWlhcDAQCVWo9GISqVSyoyMRiNBQUFceeWVNDU1YTAYuPzyy1GpVD7vX0lJCREREYSGhiq3xcfH88gjj3D8+HH++c9/Mn/+fPR6PYmJiURFRWGxWLjsssuUfehqW57XpiepV6vVXvdnZ2czdOjQNl+2nE4nTU1NhISEEB4eTmVlJZGRkRw/fpyEhARKSkoYMmQINTU1REREYDT+NI+ivWN9pl5jQggh+rd+mzxPmDCBEydOKInWwYMHGTp0qHK/ZwT62muvBWDp0qVMnjyZ0aNHU11dzTPPPEN4eDgA0dHR3HnnnajVamXU+fvvv+fQoUPMmzeP+fPn8/zzz6NSqdBqtZSUlPD4448TGRnJ22+/TVNTk/Lh29jYyFNPPUVoaCg7duzgv/9LzNmzGD58uWkp6czb948xo0bB7hHbYuLi5k5cybgTt4iIyOVJMFut7Nnzx6mT5/e5sM7KiqKhoYGzGZzhyNw3WWxWNi2bZuS/Hh4kon6+nr+/ve/88ADDxAeHs6KFStYt24dQ4cOZdeuXSxevJgJEyZ4rbOhoYGnn36auLg48vLyGD16NIsWLaK6uprnnnuOmJgYJYF68MEHCQgI6PSYtsfhcLB06VLy8vKIiIjAZDLx4IMPEhkZqSzjdDrZsWMHH330EcOHDycwMFC5r/W50tG61Go1f/nLX5Tn59ChQ8yePZtf/vKXbZK4ZcuWYTAYMBgMFBcX8+STTxIVFcWbb77JjBkzmDBhAqtXr2bfvn04nU70ej1ZWVn87W9/U74Arl69mpUrV3a4/w6Hg7feeovMzEwGDx5MTk4O8fHxPPjgg5SVlfHxxx+zZMkSAgICyMzMZPPmzdx7773s2LGDDz74gPT0dDIzM7n66qu56qqrqK+v92n/jh49SnJysvJ3dXU1y5Yt4/Dhw8ydO1f5YuVyuVi1ahWff/45Y8aMYffu3SxevJgLLrig0201Nzfz/PPPExMTQ2NjI5mZmVx66aVcf/31GI1GHA4HxcXFjB8/3uuYu1wuVq5cSXl5OXfeeSdxcXFUVlaSmppKXl4ec+bMITs7mxkzZlBcXExSUpLymuroWJ+J15gQQoj+r98mzwMGDECtVpOXl6ckSREREZ0+Rq/X43K5+PLLL5kxY4aSWLtcLiVh1ev1LFq0iKKiIpYsWaKMbD/00ENoNBpcLhf/ve/OXToEDNnzsTpdJKens61116LxWLh2WefpaysjICAANatW8fixYtJSUkhKSmJrKwsJXEG9wi3Z9TR83dNTY0yelpWVobFYqG0tJS33nqLlpYW7rzzTlJSUtDpdKjVapqbm3s1eW5sbFSOY+tR8/ZKMq666iquvvpqVCoVO3bsYO3atYwdO9Yr0TcYDCxZsoT4+HgaGhp45plnyMvLIzU1lb/85S/KPjz77LMUFBSQnp7e4THtKHk+ePAgjY2NPPnkk2g0GlavXs3evXuZM2eOssw333zDli1beOSRRwCUxN3XdU2cOJGWlhbmz5/P0KFDycvLY+nSpTQ3N3uNYALMnTuX2bNnA/DRRx/x448/Mn/+/DbbGjBgAL/97W9Rq9X8+9/Jj8/X0mehw8f3un+Hzx4kOLiYp555hmMRiM7duxoUwPenkmTJjF58mRUKpWyD55fNXzZv4qKCuXXgurqap588kmuueYaFi5cyKZNm5Qa6pKSEtavX88zzzxDdHQ0ubm5vPrqq2RkZHS6rZycHEJCQli0aBEWi4UXXniB2bNnKzFUVVVht9vbnAs7d+4kMzOT++67D41GQ1paGjk5OYwdOxaLxUJGRgY7duygsbGRY8eOMWXKFOWxHR3rM/EaE0II0f/12+QZYOLEiezdu5eEhARGjhzp0+Qni8VCWVkZs2fPVkbUfKm1bWhoYPXq1ezZs4djx44pSTVAUlKS8pO/1WqlqakJlUqFWq1Wks/m5uY263Q4HAQHByujvDNnzuSDDz5Q6i2zsrKYMmUK3333HUuWLKG+vp7169eTkpKCXq8nKCiIpqYmn46Vr1onzNnZ2Wzfvp3t27crXwJas9vt7Ny5k7Vr11JcXExMTAw2m80redbr9UriExISQlxcHA0NDahUKsrKyvjuu+/IzMzkyJEjXH311Z0e047k5uZSUFDAG2+8Abhrn2NiYpTk2Wq1sn/fhYuXKh8MUlKSurWuiZOnEhISAgDBgwA3OdMXV0dVqu1TfIcFhamnFMZGRls3ry53W21Hv1Uq9VUV1f7vP/5+fmMGzdO2XbrOvSu7Nu3jx9++IHc3FxaWlqwWq0APu2f0+kkLCwMcNerJyUlMXv2bDQaDcOGDVNG9EtLS0lISCAqKgpwl3aEh4dTVVWl1Cu3ty2tVovNZsPpdGK329tMAC4uLiYjI8PrHCstLeWrr75iyZIlSqzx8fFs2bKFoqIiQkNDiY2NxWg0UlRURENDg9cXp46O9Zl6jQkhhOjf+nXynJKSwtq1aykvL+eOO+447dZbXSkuLuYf/gHd999N/Pnz+fFF1/s8jE6nY4rr7ySv/3tb6SlpWGz2bj33nu9ltFoNDQ2NmK1WgkICCAlJYWHHnoIm83GiRMnOHToEGFhYbS0tKDX6wkODqa6ulpJKJqamk5rkl5HgoKCiImJwWQykZyczLhx4xg3bpySXLVmtVr55z/yYgRI3j00UfZv38/n3/+eafrdzgcSuyZmZm8++67PPDAA/z85z/nqaee6lHsU6ZMYe7cucrfrctOnE4narXa67burqu9Y+CLvtStweVy8e677+J0Olm8eDGlpaX885/7NY61Go1dXV1AErJia/1wC6Xq8vWf+np6Xz99dc88cQTWK1WLr30UgYOHKg8/uDBg16/KAC8/77LFy4kK+++oohQ4ZgNBqVWmtPOZdOpyMlJYVjx47hcrmUkq3OeBLp3nyNCSGE6P/83m2jJ4xGI/Hx8QwYMEAZ4fLQarWYTCZcLhcmk4nMzEzAPWEvISGBbdu24XQ6lclsrWk0mjY/VQ8aNIjU1FRsNpsy0bAru3bt4vHHH+eRRx7hiSee8KrB9cQSERHhNbqm0+kwGAxs3bqVqVOnotfrMRgMyiSqsLAwZTKd0+n0qt3tKZ1OxxVXXMHSpUs5ceIEgNKB4lRms5na2lqmT5/ulVCdymq10tLSArh/yi8vLycpKYnjx48zffp0YmNjsVqtPh/T9qSmppKdnY1eryc8PJzQ0FCv4+I5pgcOHMDlcnW6va7W5QvP+WSxWNiwYQMTJ0487X3rSGJiIrt378ZsNuNyubyOv0ajUUZyHQ6H0m6vpaWF0tJSZs+ejcFgoLGxsdv9ypOSkpRjFxISwrFjx6isrATwWl98fDwFBQVKW8OCggLq6uravE5PVVZWRnR0NH/+85/529/+pkxoBJRJp9HR0V6Pufvuu7nyyiuJj49nzZo1uFwuAgMDCQ8PZ+fOnUr3lZSUFDZu3EhERIRPz+mZeI0JIYTo/w+8qxWqbpsV6fupKzi+uuvx+FwtCm9GDVqFO+/z5r165l5MiRjB49GnD/RHzDDTfw/PPPc9ttt6FWq5k6dSp33XUXBoMBcHffGD58OE899RQTJkzgxhtvJD8/n4ceegitVtumK0JHIiIiWLJkCREREWi1WqZPn87NN9+s/Oyt0+mIiYmhoqLC62fko0ePkpCQoPysnZqayhtvvIHVauXGG29EpVJhMpkICQlpUzJwypGj63Z13t+fxo8fT1VVFYsXLyYwMBCLxcKoUaMYOnSo16hhSEgIqampPPzww4SHhxMXF9fucdFoNDz/POUlZVhNpv54x/SHR0NOPGjeOxxx5j586d3Rq99IiKiuLFF19k/PjxjBo1irKyMu6++26SkpIwmUw88sgjysQ2jUbDjTfeyNNPP82yZcsICQnpsH66o3V1tPyptFot69at46233qK5uZnLLrvMq762t4wdO5bdu3dz2223ERYWRkZGhnL8Y2JiCAoK4le/+hWxsbHMmjWL2tpaAgICGDduHP/7v/9LcnIyUVFR3U4Mk5OTlWQ8JSWFKVOmcNdddxESEkJycrIyuTQxMZHbbruNJUuWoNPp0Ol0PProo4SGhnbasi4oKEgpBdJqtcTGxnLLLbcwceJECgsLiYqKatN5JCQkBJVKxbXXXsvf/53Ro8eTUpKCtHR0RQUFCilOgkJCVRVVREfH+9TqZZvrzEhhBDnG5WrNy6h1gN3/ucb1hzo/IIjl40ZzJu/vbLb6/aUCXhadp3KbDajVqvbTfo8bcACAgKUNm2en3B9uZiH2Wzm9ddf57bbbiM6OhqLxcLHH39MRESEMlER3Inyjh07uO2225QYPR1EWieUntZmnsRh7dq1REdHM2bMmA5jaNw6/+QVBjumH3g1wdM+aXO7Z6Rbr9d3+mXBbDYryVFn2luuq+enMy6Xi+bmZgICApTnw+FwYDabO3yOPM+h0WjsMlnval1dad0e7kzynMPZ2dl89tlnPProowQEBOByuTCbzQQEBLTZV88vHb5+CTx1e2+/TYLFixQvlBYLBacTme7+9rd47hlyxZMJhPXXHMNLpeLgoICXnnlFR555BE2bNjA6NGjveYbnEm+vMaEEEKcf/xetvHX22Zx2ZjB7Y4uq1UqLhszmL/eNuu01q3RaAgKCuowMTMajR0mECqVipCQECXZU6vVhISE+JxINTU1YTKZlJIHh8NBYWGhVy9qcI/eWa1WSkpKvOI6NeHxJPHgbhmXk5NDampqpzEYx7+EfuDVtP80q9EPvBrj+JfafaxarSY0NLTLBMtoNPrUg7m95bp6fjqjUqkwGo1ez4dGo+n0OfI8h76Mch84cIDly5ef9uW5dTrdWRmx9JzDnhIkD5VK5dWPvLX2ekp3Z3sTJkzwuvJiQEBAh/va1XNyqpKSEux2Oy6XC5VKRXl5OeHh4TidTioqKrrs491bfH2NCSGEOP/4feT5XOVyuThy5AjvvvsuDQ0NxMbGcvPNN5Oent4mWfSUnfiaYLhcLhwOR7c6LIjuyc7OxmQyMWPGjB5f+fBsKCgo4MCBA1xxxRU+fZnpCU+ifiYuHNLc3MwXX3zBpk2b0Ov1TJ8+nWuuueas1x3La0wIIURHJHkWQgghhBDCR34v2xBCCCGEEKK/kORZCCGEEEIIH0nyLIQQQgghhI8keRZCCCGEEMJHkjwLIYQQQgjhI0mehRBCCCGE8JEkz0IIIYQQQvhIkmchhBBCCCF8JMmzEEIIIYQQPpLkWQghhBBCCB9J8iyEEEIIIYSPJHkWQgghhBDCR5I8CyGEEEII4SNJnoUQQgghhPBRn0ieXS4XDQ0NmM3mNvfZ7Xbq6+ux2+1tHlNfX4/NZmvzGLPZ3O66hBBCCCGE6AmtvwOorKzkpZdeIjAwkIqKCoYPH84dd9yBVqvl+PHjPPfcc8TGxmIymXjggQdISkrCZDLx7LPPEhISQklJCXfffTdjxozBbrfzzjvvcOTIERwOBxMnTuTWW29Fo9H4ezeFEEIIIcQ5wO/Js9PpZNGiRSQmJmI2m3n22WfJzc0lNTWVVatW8Zvf/IYxY8awadMmvvjiC+655x7WrVvHnDlzuPzyy8nOzmbZsmWkpqZSUlJCXV0dTz31FFarleeee468vDyGDRvm790UQgghhBDnAL+XbcTGxpKYmAiAwWAgPDwcm81GQ0MDlZWVJCcnA5CWlkZdXR01NTVeCXFSUhI6nY7a2loOHz5Mamoqer2e4OBg0tPTKSws9Nu+CSGEEEKIc4vfR55bKysro6amhqSkJGprawkMDMRgMACg1+txOBw0NzfT3NxMWFgYABqNBo1GQ0tLC6WlpUycOFFZn9FopKmpyWsbjY2N7W67vdppIYQQQojzVUREhL9D6JP6TPJsNpt57733mDdvHmFhYTQ1NeF0OnE6nV7LqdVq1Gp1mwmE4B65bmlp6XQ7nmT8VDabTU4SIYQQQgigpqbG3yH0WX4v2wB3R40PPviAUaNGMXnyZACCgoKwWq1KMmy1WtFoNAQEBBAYGKiMIDscDhwOBwaDgZiYGEwmk7Jes9lMUFCQ17Z0Ol27/4QQQgghhOiK35Nnu93O0qVLAbjyyitRqVQABAcHExUVRU5ODgA5OTkkJiYSGRnJ4MGDyczMxOVyUVRUhMFgICoqirS0NA4fPozZbKaxsZHjx4+Tnp7ut30TQgghhBDnFpXL5XL5M4Bvv/2WV155hcjISPR6PQAzZsxg4cKFlJeX8/e/11pNffHP/6RqKgoGhoaeOGFF6ipqaG5uZn777+fIUOG4HA4WLlyJatXrwZg3rx5zJs3T0nIO1NTUyNlG0IIIYQQSF7UGb8nz11xuVw0NjYSHBzslQS7XC7MZjMGgwGt1rt022KxABAQEODzduQkEUIIIYRwk7yoY31mwmBHVCoVISEh7d5+aj2zR3eSZiGEEEIIIXzl95pnIYQQQggh+gtJnoUQQgghhPCRJM9CCCGEEEL4qM/XPAshzg0Hi00cLq4CYOqweBIHtJ3LIIQQQvR1kjwLIc64N384wJ8+3ex123MLL2b+1Aw/RSSEEEKcHinbEEKccacmzgB/+mSLHyIRQgghekaSZyHEGfXK6r3t3l7f3HKWIxFCCCF6TpJnIcQZ8+GmQzz95bYO7999/MRZjEYIIYToOUmehRBnxN+Wb+fhD9cDEB7U/oWLHnjvR8prm85mWEIIIUSPyIRBIUSv++VLX/PjwUIArpowlL/ePov/88lmiqsaABgaG84Hmw6RW17DO+uzeOi6Kf4MVwghzpqW3JexnVjr7zC8BE/zN8h9CuSPAshetX7Gw96Jc6vLLocgH8svMRruWlpCSx+aw1L12Vy89R0hsaGn/VYhRDCH+y17c8F8QeVTt57u0vKNoQQvaa8tolHPtoAwOVjBiuJc3uunZTKLdMyaGqxsXRd5tkKUQghhOgRSZ6FEL3m/vd+AMCo1/KHeZO6XP6aiUMBeGd9FsfKa85obEIIIURvkORZCNErXvt+HxsPFwPwh3mTGJ0c3eVjZo1IJm1gBADf7jt+RuMTQggheoMkz0KIHiupbuA/a/YBMDMjkbsvH+/zY+eMHgzAN/vyzkhsQgghRG+S5FkI0WNL12VhamgG8Klco7VLRw8CILOwkvWHino9NiGEEKI3SfIshOiRwyVVLF3vnvC34KKRTEkd2K3HTx46kHGDYwAZfRZCCNH3SfIshOiRpesyabE5MOg0LLhw5GmtY0Z6IgDf7sujvtnam+EJIYQQvUqSZyHEadt+tJSPNh8GYMGFI8lIGHBa65mRngBAdaOFzUeKey0+IYQQordJ8iyEOG1L12cBEBqoZ+GsUae9nunpCSREhgCw5UhJr8QmhBBCnAlyhUEhxGlZm1XA13tyAVhw0SgGR4ed9rrUKhUz0hNYtjWbzZI8CyE64HI5aPhhqr/D8BKQ/kf0ibf4OwxxFknyLIQ4LSt2HwMgOtTYo1Fnj+lp8Szbms2x8hp255UzMSWux+sUQpx7nC1V/g5BnOekbEMI0W3HK+pYscudPN88NZ2B4UE9Xuf09ER0Gvdb0pac0h6vTwghhDgTJHkWQnTbit3HsDmcAFw7KbVX1hkXHsT0kxMHt8ikQSGEEH2UJM9CiG7zlGxcNWEoIxOjem294wfHArD5SAlltU29tl4hhBCit0jyLITolhW7j3GktBrovVFnj9Z1znvyynt13UIIIURvkORZCNEtnlHn0cnRXDkupVfXPT0tnuAAPQC7JXkWQgjRB0nyLITwWVZhJd/uOw70/qgzgE6rYWKKu3Rjb35Fr69fCCGE6ClJnoUQPvOMOocZDVw3adgZ2YandGN3XjkNcqluIYQQfYwkz0IIn9idLla1GnWO64X2dO25MCNR+f/O3LIzsg0hhBDidEnyLITwyZoDxymorAPg8jFDzth2JqbEKXXPOyR5FkII0cdI8iyE8MmaA/kADBsYwawRSWd0W1OHxQOw85hMGhRCCNG3SPIshOiSqaFZSZ7njBp0xrc3Le1k8iwjz0IIIfoYSZ6FEF36PjOfOnMLAJecheTZc7EUgF25MvoshBCi75DkWQjRJc+o86ikKKWk4kwaNzhG+b+MPgshhOhLJHkWQnQqv7LurJZsAGg1akYlRQOwSy6WIoQQog+R5FkI0akfDxYq/79k9NlJngHGD3GPPsuVBoUQQvQlkjwLITq17mTyPDIxyqsW+UwbN8idPFc3Wsg9UXvWtiuEEEJ0RpJnIUSH8ivrlJHnC4cndrF07xo/RCYNCiGE6HskeRZCdKh1ycaFGWe2t/OpUuMilIul7MqTSYNCCCH6BkmehRAd8pRsJEeFnvWRZ/ip64aMPAshhOgrJHkWQrTLq2Qj4+wnzvBTv+fcE7VUN1r8EoMQQgjRmiTPQoh2eZVsDD+7JRsereue9+Wf8EsMQgghRGuSPAsh2uUp2RgQHMhFfijZABieEKn8/3BJlV9iEEIIIVqT5FkI0UZZTSObjpQA7i4bnol7Z1tCZAihgQYAskuq/RKDEEII0Zokz0KINrbklGCzOwCYPSLZr7FknBx9lpFnIYQQfYEkz0KINjZlu0edgwP0XDTCP/XOHsMTBgCQU1aN0+XyayxCCCGEJM9CCC82u4MtOe7kedaIJKJCAv0ajyd5Bhl9FkII4X9afwcghOhbNueUUFbTCLiTZ39Lj/9p0uCRkmpGJkb5MRoh+rfmw3+hJX+pv8NQqI1JhM5a6+8whOgWSZ6FEF42nyzZMOg0fq93BhjeKlmWkWcheoHL7u8IhOjXpGxDCOFl88kuG7NHJBMXHuTnaMCo1zIoOgyQ5FkIIYT/SfIshFBkFVWSVVQJ9I2SDQ9Pv+dDxSY/RyKEEOJ8J8mzEELhGXXWqFV9KnnOiHdPGjQ1NGNqaPZzNEIIIc5nkjwLIRSeeudZI5JIGhDq52h+MqJV3bOMPgshhPAnSZ6FEAAUmerZcLgIgIuG951RZ5DLdAshhOg7pNuGEAKADYeLlYuQTE9L8HM03gZFhxFk0NHUYpPkWQgh+piGhgY+/fRTvvvuOx588EEmTJgAQG1tLY888ghWqxWNRkNQUBD33XcfSUl9a4CmuyR5FkIAKKPO4wbHkNHqwiR9RUbCAHbnlXO4WJJnIYToSwIDA7nxxhupqalpc19SUhKLFy8mJCTED5GdGVK2IYTA1NCsJM99bdTZw3OlQRl5FkKIvkWr1RIWFobBYPC6va6uDq1Wi06n81NkZ4aMPAshWH+okKYWGwAzMxL9HE37Wl+mO7ukqk+OjgshxLmkvZFkgODgYJ8T4iNHjvDUU09RVVXF2LFj+Z/+Z82SXZ/I8mzEIINh9yjzomRIUxP75sjz16X6S6rluRZCCHOsIiIiB49Pjk5mf/85z9otVqsVivPPfcce/bsYdq0ab0UoX9I2YYQ57lGi5UNh4sBmJ6egFql8nNE7cto1XEju6Taj5EIIYTwhUqlQqt1j9Pq9XqGDx9OZWWln6PqOUmehTjPbThcTFWj+8IjfXXUGSA00EB8RDAAR0oleRZCiL7u4MGDNDU1AWA2mzlw4ACDBw/2c1Q9J2UbQpznPBMF9VoNM/pw8gzu0o3SmkayS2XSoBBC9BXff/89n3zyCTU1NWzfvp1BgwbxwAMP0NLSwpIlS1Cr1ZjNZq688kpGjBjh73B7TJJnIc5jdoeT9QcLAZiRnkBsWJCfI+pcRvwAfjxYSHFVA40WK8EBen+HJIQQ571LL72USy+9tM3tEyZM4LXXXqOhoYHAwMBzpuuGlG0IcR7bcLiIkppGoG+XbHi0rnvOKWt/FrgQQoi+Q6VSERoaes4kziDJsxDntY3Zxcr/Z/TR/s6tpcW3njQopRtCCCHOPkmehTiP7ThWBsDIpChGJUf7OZquZcR793oWQgghzjapeRbiPHWsvIbMQnfLoGnD4v0cjW80ahWpcREcK6/hSJl03BBnl7OliqYdC/wdhpeAtCXoYi/3dxhCnFckeRbiPOUZdYb+Ue/skREfybHyGo6V1/o7FHEecjRk+zsEIYSfSdmGEOcpT/IcGRzAtH5Q7+wxPNFdulFZb6be3OLnaIQQQpxvJHkW4jzlSZ6npSUQZOg/s6Bb1z3nVsjosxBCiLNLkmchzkM7jpVRXN0AwPR+NOoM7rINj1wp3RBCCHGWSfIsxHmov9Y7AyRFhRIc4B4pP1YuvZ6FEEKcXZI8C3Ee2n6sFICJKXEMjQ33czTdl36ydCNPyjaEEEKcZZI8C3GeqW60KCPPU/tJi7pTeUo3pOOGEEKIs02SZyHOM9uPldJstQMwPa1/Js+ejhu5UrYhhBDiLJPkWYjz+erWNAAAIABJREFUjGfUeWB4ENP6Wb2zh6fjhgsp3RBCCHF2SfIsxHlGaVGXnoBW3T/fAqTjhhBCCH/pn5+cQojT0vqS3P2tRV1roUYDCZHBgHTcEEIIcXZJ8izEeWRrTqny/6cPMNPHTdyyiR5FkIIcfZI8izEeWRLTgngTpwTB4T4OZqe8bTYyy6t8nMkQgghzieSPAtxnmi02NjqSZ776UTB1lLjIgA4UlLt50iEEEKcTyR5FuI8sTWnhOpGC9D/Szbgp5Fnu9Mpdc9CCCHOGkmehThPbD7iHnUeGhvOpKFxfo6m54bG/XRlxOxSGX0WQghxdkjyLMR54lwq2QAYEBxIRFAAANklUvcshBDi7JDkWYjzwIHCSg6fTDDPhZIND8/os4w8CyGEOFv6bfLscrmor6/HZrO1uc9sNmM2m/0QlRB90+bsYgCCA3RMO4eS59RY96RBGXkWQghxtmj9HQDAnj17+OijjwgKCuLhhx8mIMD9U+zy5cv5+OOPCQ52XwxhxowZLFy4EJPJxLPPPktISAglJSXcfffdjBkzBrvdzjvvvMORI0dwOBxMnDiRW2+9FY1G48/dE8LvPP2dp6UlEBkc4Odoeo9n5LnQVI/Zaseo7xNvaUIIIc5hfeKTJiMjgwULFvDNN9+0ue9Xv/oVc+bM8bpt3bp1zJkzh8svv5zs7GyWLVtGamoqJSUl1NXV8dRTT2G1WnnuuefIy8tj2LBhZ2tXhOhzTtQ1Kf2dZ5wj9c4enpFncI8+TxgS68dohBBCnA/6RPJsNBoJCQlBpVJ53V5aWsoFF1zgdZvFYiEvL4/58+cDkJSUhE6no7a2lsOHD5Oamoper0ev15Oenk5hYaEkz+K8tvlICVa7A+CcKtkA744bR0qrJXnu48wH/oi9aoe/w1CoDVEET/M32EIIfqZPpE8d+aNN94gIiKCmpoa7rnnHhITE2lubiYsLAwAjUaDRqOhpaWF0tJSJk6cqDzWaDTS1NTktb7OaqFraqRXrDj3rMs8DsDIhEjijOpz6jwP04JGrcLhdLEvr5QrRvT/FnznNEsLrqYCf0fxE3VY914PtlpcTueZi+c0NDY0gr4b+2Bp7lP74LTbu/ccuJx9Kn6ApsZGmrqzD2Zz39oHh+Oc+lw4G/p08rxo0SI0Gg0qlYoDBw7w8ccfs3jxYtRqNXa7vc3yBoOBlpaWTtfZWf1zREREh/cJ0V/tLjABcNHIQefkOZ4aF8GR0mryqxrPyf07l5gDDFjVfWeeulanI7gb54yzxUl9H4ofICgkGF039qG5PJCWPrQPaq2W0G7E73I5qOtD8QMYg4PRd2MfWqqNNPehfVBpNIS1E78k1B3rO89eO7RarVLKkZiYqNweGBhIY2MjAA6HA4fDgcFgICYmBpPJpCxnNpsJCgryWqfBYGj3nxDnos1HSij6f+zdeVxc9b34/9eZnX0JJCQkJIEACVnN0iQuiXFJNLFq635bW7XVuu/22lZ7609va9RqW63eevW21u1b61Y1i9Ylm2Y1ewJZgACBkLAPszDLmfP7Y5gBAgQIy8zA+/l4oMxwOOf9yWF585n35/2ptgIwP2dUiKPpH4GdBo+csIY4EiGEEENB2CbP9fX1HDx4EE3TADh48CAxMTEkJiYybtw49uzZg6ZplJWVYTabSUlJIScnh/z8fBwOBzabjeLiYnJzc0M8EiFCZ31+GQApcVHMzx5c9c4B2Wn+GZNj9TZcHjXE0QghhBjsQl62YbVaefrppzl69CiNjY3cfffdXH311cyfP59Vq1axfPlyFEUhOjqaBx54AJPJxJIlS3j++efZsGEDTqcz+HxmZiZ5eXk89NBDACxdupT09MGZMAjRHYEtuedlj8JsHJwtGyeMbHm58UhVA7mjkkMYjRBCiMEu5MlzfHw8jz/+eIcfu+eee2hqasLj8RAbGxss4YiLi+MXv/gFDocDs9mMweAfhl6v57LLLmPJkiUAwX7RQgxF+45Ws6vkBOBPngerCWktyXNJtVWSZyGEEP0q5MlzVywWS4dJsKIo7eqZW3+OEENdYNYZBl+LutayWyXPR040hDASIYQQQ0HY1jwLIXpnQ75/S+5pGalkjxy8XShMBj0ZKfGAv2xDCCGE6E+SPAsxCFXU2dhwwJ88D+aSjYBA6YYkz0IIIfqbJM9CDEJfHyjHq/qb8A/mko2AbEmehRBCDBBJnoUYhDY0t6hLjDYPqZnnozWNqD4txNEIIYQYzCR5FmKQcbq9bGjVoi7GYgxxRP1vQlpi8H2ZfRZCCNGfJHkWYpD5+sBRqqwOYGiUbABtFkSWSPIshBCiH0nyLMQgs6GgpUXd3CFQsgEQH2VmeEI0IDPPQggh+pckz0IMMhsK/F02pmakkjd6WIijGTjBjhvS61kIIUQ/kuRZiEFkW2ElB4/VAnD2xNEhjmZgBTpulFRbQxyJEEKIwUySZyEGkXXNXTYAzhliyXPmCP+iwcOVdSGORAghxGAmybMQg0hgS+6MlPghN/M8LjUBgLKaRtxeNcTRCCGEGKwkeRZikDh0rI6thceAoVeyATB+eELw/UMy+yyEEKKfSPIsxCARWCgIQ69kA1pmngEKK+tDGIkQQojBTJJnIQaJ9c3Jc0K0eUjOPENLAi11z0IIIfqLJM9CDAInGhzBmeezJ44mIdoc4ohCI1C6cfi4JM9CCCH6hyTPQgwCGwqO0uTxAkOzZCMgMPMsZRtCCCH6iyTPQgwCa/eXBt8fqiUbAOOaZ55lwaAQQoj+IsmzEBGu3u7iq33+5Hlh3hgyUuJDHFHoBGaevapPNksRQgjRLyR5FiLCfbWvlHqHC/Anz0NZ63Z1h4/J7LMQQoi+Zwh1AEKI3lmzryT4/sJJGSGMJPRat6s7fLyO86eODWE0fUu1Habp4HOhDqMNy/gb0CfNCXUYQggxoCR5FiKCtS7ZODMnneyRSSGOKPTGpSZwpKphULar81SuCnUIbVjG3xDqEIQQYsBJ2YYQEUxKNtoLtquTjhtCCCH6gSTPQkSwNiUbkjwDslGKEEKI/iXJsxARqnXJxqzMNPJGp4Q4ovAQaFfX4HBR3egMcTRCCCEGG0mehYhQX+4tkZKNDrReNHjoWG0IIxFCCDEYSfIsRIT6954jwffPzRvaXTZam5DWsmhS6p6FEEL0NUmehYhA5bWNfN6cPJ+Vm86MccNDHFH4GDMsDpNBD0jdsxBCiL4nybMQEejfe0pweVQALpw2LsTRhJ/s5tln2aZbCCFEX5PkWYgI9Plu/6xzlMnAkumZIY4m/GSlJQIy8yyEEKLvSfIsRITJL69hXX4ZAEumjyc9OTbEEYWfQN1zZb0dW5M7xNEIIYQYTCR5FiLC/Ht3y0LBxVKy0aEJI1oWDR48JrPPQggh+o5szy1EhAksFMxIiZeSjU4EyjbAX7oxc/wINK89hBF1TDHEhDoEIYQQPSTJsxARZH1+GTuPnABg2RlZGA3y4lFHstu0q/PPPDt23ovnxBehCqkd4/DziJn9SqjDEEII0UPym1eICGF3eXhvy8Hg40tmZYUwmvBm0OsYmxIPSMcNIYQQfUtmnoWIAPe+9gXvb25JnMemxDM1IzWEEYW/CSOTKKm2SscNIYQQfUpmnoUIcy9+uqNN4gxQUm3lk28PhyiiyBBYNFhSZcWj+kIcjRBCiMFCkmchwtzWomMdPr+9+PgARxJZWm/TfUg6bgghhOgjkjwLEeY0rePnfZ08L/wmnNRxQwghhOgLkjwLEeamdVLbPDUjZYAjiSxtZ55rQxiJEEKIwUSSZyHC3H+cnYdR3/Zb9cp5uVwxNzdEEUWGhGgzKXFRgHTcEEII0Xek24YQYW7ljqLggrc7l8zkRwunkJYom2t0R/bIJKobnRSfaAh1KEIIIQYJmXkWIsx9tO0QAMmxFn56/nRJnHtgXGoCgCTPQggh+owkz0KEsS/3lQa7alw0I5PkWEuII4os44b7Fw02ebwcd5hCHI0QQojBQMo2hAhjq3YUBt9fPG1cCCMJ19Yeyik/Oi41Pvh+SYOJZH1/xyOEEGKwk+RZiDB1vMHOqp3FAEwZk8p5U8aGLBZv7TZsm64J2fU7Er/gU3Sx2ac8JlC2AVDaaOGMxFMcLIQQQnSDlG0IEaZW7ijC6nABsPSMzBBHE5nGD29JnksazCGMRAghxGAhybMQYWr1ziIAdIrCxTPGhziayGQxGoILLEsbJXkWQgjRe5I8CxGGthYeY+PBCgAumjGerFYbfoieCcw+H7FK8iyEEKL3JHkWIgyt3FEUfH/pGVkhjCTyBeqepWxDCCFEX5DkWYgwY3d5WNWcPI9LTZB6514KtKtzqTqON8WGOBohhBCRTpJnIcLM6p1FVNTZALj4jEwMevk27Y3W7epKbVL+IoQQonfkt7IQYWZ1c3s6kC4bfaF1u7oyhyTPQgghekeSZyHCyKFjdXy6y588L542juljh4c4osjXpl2dXZJnIYQQvSPJsxBhZPWuloWCl84+9QYgonvatKuzyy4pQgghekeSZyHCSKBkI3dUMpfOnhDiaAaPYLs6W3KIIxFCCBHpJHkWIkys3V/GntIqAEmc+9iE5j7ZxfZhIY5ECCFEpJPkWYgwESjZsBgNXDpLSjb6UtYIf7mGT1M4Ih03hBBC9IIkz0KEgTp7E582l2xcOnsCY1u1VxO9l91qh8Zim8w+CyGEOH2SPAsRBlbvLKa60QlIyUZ/mDBSkmchhBB9Q5JnIcJAoD3d3OxRLJg0JsTRDD4jE2OJMfoAKJK6ZyGEEL0gybMQIZZfXsOXe0sAuGRmVoijGbwyE5sAKGqUjhtCCCFOnyTPQoRYYNY51mJiyfTxIY5m8MpM8JfFFEnZhhBCiF6Q5FmIEAvuKDh9fHAzD9H3sppnnh1eE8edcSGORgghRKSS5FmIEFq7v4x9ZdUAMuvcz7ISXcH3ZfZZCCHE6ZLkWYgQCsw6Z45IZMn0cSGOZnAL1DwDFMtOg0IIIU6TJM9ChIjV6Q4mz0umj0enKCGOaHAbF9+ETtEAmXkWQoiB5HA4cDgcoQ6jzxhCHYAQQ9Wnu4qpsvp/mEjJxsAYH1NDoS2FIpl5FkKIPtPY2Mi7777Lp59+ys9/nNmzpwJgNfr5bXXXuPAgQOoqsqsWbO45ppr0Ov1IY64dyR5FiJEArPO87JHMXP8iBBHMzRkxdf6k+fGlFCHIoQQg0ZUVBTf/73qaura/N8cXExDQ0NPPHEE7jdbn7/+99TVFREdnZ2iCLtG1K2IUQIHK6s47NWJRtiYGTG+hdn1rqjqXdHhTgaIYQIb5qmdfrWmsFgICEhAbPZ3Ob5/Px8JkyYgMlkIjY2ltzcXEpLSwdyCP1CZp6FCIHArLPZaJDkeQBlxtYE3y+yDWNm8tEQRiOEEOGtoaGhw+djYmIwGo1dfn5FRQWzZs0KPo6OjsZut/dZfKEiybMQIfDpriOAf9Z59DDpOTxQJHkWQojuS0xM7NXnm81mXC5X1wdGGCnbEGKArS84ys4jxwGkPd0Ay4prSZ4LG6XjhhBC9Kfhw4dTXV0dfOxwOIiJifzNwCR5FmKArdpRBEBGSryUbAwwveJjbIx/QYu0qxNCiP6Vk5NDfn4+DocDm81GcXExubm5oQ6r16RsQ4gBVGdvYvVOf/K8ZPp4TIbIbtcTiTJjayixJ0nyLIQQfeTzzz/nn/8J3V1dWzevJmxY8fy0EMPkZmZSV5eHg899BAAS5cuJT09PcTR9p4kz0IMoNU7i6ludAJw0YzMEEczNGXG1fDV8Qkcd8Zh95qIMbhDHZIQQkS0Cy64gAsuuKDDj1122WUsWbIEAIvFMpBh9Rsp2xBiAAVKNuZkpTEnKy3E0QxNgXZ1IHXPQggxECwWy6BJnEGSZyEGzJ7SKtbs9/e3lFnn0MmKqw2+L6UbQgghekqSZyEGyKrmWmeTQS8LBUOodbu6QpvsNCiEEKJnJHkWYgBoGqza2bKjYEZKfIgjGroseg8ZMfUAFDQMD3E0QgghIo0sGBRiAHyyfiWFlf4WaRdmefDWfBPiiMAw7MxQhxAyExNOUGpP5IBVkmchhBA9I8mzEANg1eYtwAjSo+s50/Ysts1qSOMxpX9/aCfP8Sf4rCKHencUlc440qIaQx2SEEKICCFlG0L0s7IaK5+V+Gtrz087jEkX2sRZQG7c8eD7BTL7LIQQogckeRain63cUYTb598M5by0QyGORgDkJrRKnhtGhDASIYQQkUaSZyH6WaC386zkMmYmHw1xNAJguMVOsskOyMyzEEKInpHkWYh+tD7/KNuL/bOcF446GOJoRGsTE04AcEA6bgghhOgBSZ6F6Ecrm3s7x5m8XJAmyXM4mRjvT57LnQk0eswhjkYIIUSkCPvk2ev1YrVa8Xq9bZ7XNA2r1YrH42n3OQ6HA4fDMVAhCtGhmkZnsGRjccYJhltsIY5ItBaYeQbp9yyEEKL7wqJV3fbt23n77beJiYnh4YcfDu5/XlxczO9/3tGjBhBdXU1Dz74IGPGjKG6upqnn36auLg4ysvLue2225g2bRper5fXXnuNAwcOoKoqs2bN4pprrkGv14d4hGIoWrmjiFqbE4DFY090cbQYaNnx1cH3C20pzEkpC2E0QgghIkVYJM8TJ07k+uuvZ9WqVcHnVFVl5cqV3HLLLUybNo0NGzbwwQcfcMcdd7BmzRrOP/98Fi9eTEFBAe+88w4TJkygvLychoYGnnjiCdxuN7/e8pKioiOzs7hKMTQ9WKHYUATBubyjmjavDWhTgg0UZWbEvyXGQbFsJIhBBCRJKwKNuIjo4mLi4ORVGCzzU2NlJVVUVGRgYAOTk5NDQ0UFdX1yYhHjNmDEajkfr6evLz85kwYQImk4nY2Fhyc3MpLS0NyZjE0Lat8BjfHCgHYOmMzBBHIzoTSKAPN0ryLIQQonvCInnuSENDA1FRUZjN/oU8JpMJVVVxOp04nU4SEhIA0Ov16PV6XC4XFRUVjBw5MniO6Oho7HZ7m/MGPv/kNyH60srmWmeDXsfSmVkhjkZ0Jiu+BoDCxpQQRyKEECJShEXZRkeMRiM+nw+fz9fmeZ1Oh06na7eAEMBsNuNyuU553taz2yerq5PX1UXvOdxeVmw/DMCFk8eQYPDh9njgpK/lUHK5XLh68vXe2IgWRvGD/w9sPN0fg+Z2tbsHmTFVQC517mhqmiwkmQZuobHL7cbdk3vgtIbdPbBarUAPxtDkCqsxuD2env3c99SHVfwAtkYbmHpyD5xhNQaf19uze6D5wip+ALvNhr0nY3A4wmsMqir5Tw+FbfIcExOD2+3G5XIF39fr9VgsFqKiorDZbAwfPhxVVVFVFbPZzPDhw6mubqljdDgcpKamtjlvYDHiyZxOJ0lJSf06JjE0fLHpAMfq/UnYZXMnkpSUhM1oxKsLnxd6TGYz0T34evdqcdjCKH6A+IQEdLHdH4PdZMZz0hgmxNUG3y+ypQ7ookGjyURMD+6BaqyhMczuQVx8PPoejMFhMeMOozEYjEZiexC/z+XDGkbxA8TExWLswRiclVG4wmgMOoOB+B7Er2kqDWEUP0B0bCymHozBVRuNM4zGoOj1JHQQvyTUnQufu3eS2NhYUlJSOHjQ3xv34MGDjB49muTkZMaNG8eePXvQNI2ysjLMZjMpKSnk5OSQn5+Pw+HAZrNRXFxMbm5uiEcihppAyUbOyGSWniH1zuEsULYB/o4bQgghRFdCPvNstVp5+umnOXr0KI2Njdx9991cffXVXHDBBVxxxRU888wzfPDBBwA89NBDKIrCkiVLeP7559mwYQNOp5MHHngAk8lEZmYmeXl5PPTQQwAsXbqU9PT0UA5PDDH7y2v4fM8RAEmcI0DrjhuHGlNPcaQQQgjhF/LkOT4+nscff7zDj6WlpfH0009js9mIjY0N1ivHxcXxi1/8AofDgdlsxmDwD0Ov13PZZZexZMkSoPMSDSH6S2BTFIDvzpoQwkhEd01MOEFBw3AKrLJRihBCiK6FbdlGgKIo7drYBZ6PiYkJJs6tWSwWSZxFSARKNpbNzCJ7pNTQR4LANt0FDSNCHIkQQohIEPbJsxCRYuWOIg4d8y9Au0Ta00WMiQnHAfD4dFL3LIQQokuSPAvRR1a1Wii4TJLniBGYeQYoaJDSDSGEEKcmybMQfeBIVQMrd7aUbIjIMTGhVfIsdc9CCCG6IMmzEH1g5Y4iPF4VkJKNSBOtd5MRUw9I3bMQQoiuhbzbhhBd8VR+hmPHHaEOo4248zaiM7fUx67cUQjIQsFINTHhOKX2RJl5FkII0SVJnkVE0DQ11CF06qNth9ldUgX07ayzpnXx8V6c2+fT8PVge1ifz4evNxfsBz6fr0dbnvt8WqdjyI07zmdaDg0uM+WOeEZGWfsoyi7iGQT3QOmjezAQlJMea4DW6hvt5K5OYvCxesy8WTyLbbUZlNvjmZhwgp9P/opRUQ2hDk1EEEmeheil97f4d8HszULBwO9vLfgf/98Pg1Na0mU2xzXC5pHRe9ydft4r9uDyxNemZvL5UZn7P4Y3B4f7k7GkBldiaZ6AdhTM4zkEf3/i1Tz+DD04B6oLnfY3QOT29OjryOXR+30HgyUQHqsKODz+PB4PCiKEnzzf6zt+2LweOngWbxZPCv4uMKZQEHDcN5Z8BrxPfh5IoY2SZ6F6IVvDpTz5d4S4PQXCp6cOJ+cNAeTZ63z5LmrWeqTeb0+vF5vD45XUcNs8t+rquh6MAaP19fpGCbEVEHzqxsFdSmcnVLU8YF9yNPDe6CqYXgPvCpaj76OOr8H/eXk3LdN8tw8+986eW6dLCuKgqZpkkAPEoW2FFaU57V7vsKZwPul07gha2sIohKRSJJnIXrh3c0Hgu+fTsnGqRJnnwbRaedgSJ6Doo9ulTD3/he5LiYLY3R0t4/36bIxz3i019ftS6bEMSjG7o/BlPMD1NELOvxYMrB81FQcqpGRUbNIHrGkj6LsnC5qdM/ugXE0pjC7B8bkbHSWHtyDzCtQh0/vx4i6y/dpLcMx2gyoWkaHo8Hna79GnpJoCNfiT2Jlw+dycdH2yfOAc/mn0uFM4GfZW9imNk2gNGJSCTJsxCnqaC8hvc3+0s2+mqh4MmJc1T2nRiHfafX5+0tfcwojFk3hTqMXtGPvPCUH/+PNn/7dJxkh5JePyzy78GIBTAi/P5tNU3DaDS2SaADybIkzpHtH0dm8PLhM6lqiuny2P935Aw2Vo3jZzkbuSR93wBEJyKVJM9CnKb3txzE1zx13FezzoHEWdNAnzQnLBJnIQa7QHIcWMCp0+mCCwlbJ9EichTaUnih4Cy+qMwBIN7o4racb0g02vjtviU0ekzBY78/Zjcjohp56eBZlNiT+OWOpRx3xvGTCZtCFb4Ic5I8C3Eaamwu3t3kL9noqx0FfT7Nn0DjT6AVQ1SvzymE6L5A/bOmaTLjHMH2N6Tx8I5lHLElA3Be2iFuy/mG3ObdRM8ZUcyBhuFUOBPITTgR3GV0mNnOE3sWA/DHgnOINri5btz20AxChDVJnoU4DR9tL6W60Qn0bkfBk2edNQ00X2BWWn5xCzGQAklz67cASaQjw/ba0Ty8YxmVzngA/nPyV/xg/LY2x8QbXcxJKQPK2jx/9dhdzEyu4Ccbr6bOHc3v9p5PlN7D5WP2DFT4IkLIDoNCnIaPd/h/6MZFmbhqXm6vz9d61lkD1ObHQoiBoWn+zhs+n6/D5FmEv41V47h32+XBxPl3Z6xolzh3ZUJcFWsX/5kZSeUA/HrXRayumNjnsYrIJsmzED207ngm24/UAHDlvFxGD4vru5MH2tHJzLMQA6514twRSabD11fHJ3DPtsupd/vL3X497d8sS99/2uf7+1lvEWvw931+Zv8iim3D+iROMThI2cYQ4Nj9UKhDaEMxJhI16VehDuO0tZ6FuGru6c06t/4d3HoDlOBbL+ITQpyejso2pPY5/G2uzuCerd8LPn4w70uuzNjZ6/O+dfYbXLrmJ5xoiuWPBefwh9kf9vqcYnCQ5HkIUOt2oNr7f9OH7jKP/0moQzhtxbZkVlVMAuD7c3OYkpHaJ+dtnUz7gjNf/fML21u7GX38ZBRD7Gl9vmo7DIA+dkJfhhWWNHctmupEF5Ue6lAGnuYDzQs6U9fHDgKnqneWGefw5VSNPH+gpf3hnbnr+VHmt31y7nGxtSyf+TH/uf27fFmZzauH50kHDgFI2YYQPbK6YiKq5v+26Yta59aC1Rr0fMfAdnxuNFd1u6fdpW/TuOES7FtvRFMdPT+towTbxitp3HAJav2uXoXYdOAZ6v6VhH3nvf5ErUeBnDQ+zYer5O8485/AW7OxV3EFL+Eowbr2PBo3LMPnKOmTc/YFtbEAZ8GTNBW+iOY9vc0cfK4TXf6b27f/DOva8077GuGkO+MF2iXOUvcc/v5UcA6760YCcPXYndyS3bfJ7cWjCrgxawvg78CxuXpsn55fRCZJnoXopqqmGN4tnQHA+ZNHcVbu6P65UA/KNjR3Ha6il2k6/EIwwdNUB9Z1F1C3agKukteDx3prNuLY8zDojJgyrkPRt+wM53OdwPrVOTR8NgXVurfja3lt2L+9BdVWiHHEhegTpnZ7SE2Ff6buk1E4dt4XfM409gcYUhbiOfYxqr3wlJ/vrviY+lVZNH7zvQ7H5yz4HfYdd9F08PfYNl3bowS6s7HrosZgTLsY1V6M/dtbukwiu/Nv2Fs+Rwm2TdfizP9vHLt/juM0/vDw1m7G+vkcnAW/bfcxx877qPtkFE2FfyZq0iOg6LBvvZHaD+KoXzEWz4mv+mYc9iLqV0+k6dAfOvza8B/kRrXu9f9b+tyg+VAbD6A2HmieFW957K74V/Dr42Tu0rdp+GwartI3u4zr5MS59fMt75/moEWfW1UxiTeLZwEwI6mcB/LW9Mt17pu0likCIis0AAAgAElEQVSJxwB/Am33mvvlOiJySPIsRDe9Wzo9uEvV1XPH9c1JT/cXsebDvvMe6laOw77zHhy7H6L+s2k4dj+EorOgj5+MPnp0m9IKfcJUjCOXEjfvn5jSv3/S+VQ0TwM+dx341A4vqRhiMaZdTPSUx4mZ8UdQevDjw+tEc9ehea0tz/ncaO4qzGN/hD6m43Z/av0u6j5Jx7bpanzOCjyVq2nccEmb8Wmeerw1G7Fk3U7iRYcwJM/FXf5+92PrbOyKjuipvyNm+jPoE2e2+WOjR+fpQ54Ta1BMw0g472tiZjyHai/q8g+Pk7lK3gBFwTTqsuBzTQeeofb9KJqK/gfNXYdj14O4y/5J7Lx/oHltxMx8CeOoS3FX/KtPxuGt3wU+F/rEmR1/bQA+VxW2TddiXbcE1ZqPajtI4/qLsK67ANW6D9W6D+u6C7Bt/iGaq9Z/Dk9Du2sZ05agi0rHXfaPLv/Q6KzmufXHRHgosyfwp4KzAYjSu7k/bw1Rek+/XS/Q73lv/UhePSybVw11UvMsRDe0nnX+TkopS6ZeFdJ4nAefwVX8fyjGOCxZ/4k+fhKuI3/zJ8WKjqjc/0TLuh1dzHjAP2vsObYCXVS6v1xD83Wa/KrOUjzH/40+cTrG4ef7j9N8eGs2oqlN6MwpaKoDxRCL5rXhsxejixqNajuIt3oDhpSzMSTP7XIMms+NadT30EVn+Gtrlfa1tfrE6SRdUo677B3s229FnziD+IVf4rMfCY5PMcQSd9ZHeE58QVPxK1hyHwhe32c/guZzobOMwH30XQBMY67ttN67o7Ebh1+IIbkxWObSnfH63DV4Dr+AzjwcU/rl7euGfW7c5R/ic53ANOoyNE89uij/Kxk+RymKMQFdzDh8TcfQmk6gi85AMSVhHns9+tgJuI+tRGdOIe6sj3p0H3xNx/BWrUWfMLXNKweW3Aex5D6IfdtPcJW+RfTkx7HkPghA9Bl/wlP+LwyJ0zGNuTZw81Bth1B0ZtBbcB99t91YvbWb8Zz4Cn30WPTxeaDTo4/NAZ0J1ZqPYohDH5eNWrulbYz2I2ieBhTLcBTzcHBW+GeboTk51lCt+0BnBq8DXWIaiqFl62Vv7eY241dMyRhTF+Iq+wfe+p0YkmZ2eO87S5w7WjSoaSBrCEPrufyFlDsSAXggbw0zkir69XrfHb2fj49OYVP1WN4snsXFo/LJjm9fGieGBkmeheiG1rPO3wtxw3xNdeAp/9A/M5r3X5gzfwaAKb3lJWvbtptQ63cSM/N/UAwx2Lb9pGVWTtFhybyN6OnPtD+3uw7bpmuDybUl8zaiJj6M9eu2Nc6u4leJO3sFnuOfY99+K4ppGL6mStC8KIY4Yuf8FePIZZ2OwZn/W5wHlvtfjgcMh2YQd/YKFFNy8BifowzHrvvx1m5BHz+xTbLfenzGkUuxbbwKT9VaQMOZ/3hwfLZtN6E27AWdCc3tby/orviYuDM/aPfHQ0djD56j+VpAp+PVNydlmseKbeOVaKoTULDU/IzoGc+1XMdrw7bxCjxV6/z/Fvt+jeZzE533GwAc+x7FMGw+8Qu/xLn3kWAyax53Q6/vg1q/E19TJcZRlwaf81SuxLHvN2iehnYLI0++T8783xI79010MeOwbbwKn7saNF/z11bLWO3bb8NV8ncUnQXN1wSaD8WUTPzZK9EnTsdbuxFdzFh0lpFtrucufRv7zrvQRY0m7qx/oY/LwVuzEZ+jFJ+nHk1TQVPx1m5BF5uF5nOhj81uMz7r2gvajV+fMAWO/A1v7cZOk2e9Xk9cXBx2ux2fzxfcorvdG9JEMtRePjSPzyv9a06+N2YPV4/t3fqL7rpu/HY2VY/FqRp588gsfjPt0wG5rgg/UrYhRBdazzpPSzrWq96hnTl5oeCpXh3WmirxuWtQDLEYkufhrf6axq8vpXH9Euzf3ozmrmtzvGH4IizZ9xJ/3jfEzn0LxRCL58Tn/kVUJ1H0FqLy/ovo6c+g6My4j32M5rVimXAXsd95ncQl+9AnTENtPNicrDbH5GsiZtb/YByxBM3biOcUNcdqwx5cxS+jjx5DwuI9RE18GK91P66yt1vO57Vh23wt7mOfoKkOvLVb0bz2Ds/nKv4/PNXrMY2+kqRLKjAkz8Nd/h5qY0HwXMaUs4mZ9RcUYzxqYwE+x5Fujd3XSZearsZrHncD0ZMfB50Rb+3mNoszXSWv4an+Gn1cDnHnrMaQsgC0rss8FHNKr++D5mkEzYvO6J+x85z4CtvWn6Ba96F5GvDWbg0eG7hPijGe2PnvYMm5H5/rBM78/w6WP2ieRswZ/9FmrKq9CG/11+iiRpNwwVZMo6/yJ7KzX0GfOB1f0zF89hL0CdPbxeYs+G8UfQwxM19CFz0WfdxEQEG1H0Zt2IU+JhNddAbehj34nP4aVF1sq5IfQ0yH41eMSYACXmen/76aphEVFUVsbGy3NkyRCo7Q+HJvKS8cOAeAzNga7sxdP2DXXjTiMBekHQTg/dJpbK7OGLBri/AiybMQXQinWWcAdGYUndE/46d58LlrURv24qn+Bm/NZv9MXyuKzoKij8K2+YfYtvwIzWNtXnDVQcKmj8I0Ygmm9O+jixqN5rWheRrRRY2mqfAlGj6fjdqwG9DA11JfqI/NxpzxA4wp/hpErelYp+Gr1nw0jxXVUYZ1zQKaCl/0n6tVYuOtXo/aeAh9bDYJi3f7Z9D1UR2fr2EXaCqeylXUfzYZtX4Hms8Nqn+DA0VvwZT+fYwjLkRnHhEcU3fH3pFTjVcxxmMe+2OMIy4MllS0rsVV67aDpmIc+V2MqQvRmbu/+UJv74PPUeo/T7T/l77n2MdonnrMY64l6buVmMdc3RJn833Sx2RiSluGKf17KIY4/yywq6rTseJzgSHa/0dPw17/NRUd6P3fQ2rjITRvI4akWW1ic1euRLUVYhp9FYZh8/3jictFMcSi2g7jc5Shj8v2lx41HUNtLEAxxKKPbyk/6Wz8+phM0FtQO/ijqTVFUbBYLERHRwcT53YJtNb+j92eePnQPG7edA03fHMdy/edF/zZIrp2vMHObz/cHHx818QNpFo6/qO6v1zbXPsMBBcriqFHyja64DnxRahDaMeQshBFJ7duILSedc6Jr+byMEieFVMSiikZzX4Ez7EVROX9F4bk2TSuW9Lh8U2FL+LY+wiGpJlET3oE+677u76I6kTz+ZNP1VaIY/eDaJqH6DOex1X4Iqo1v9fj0EePaamhBQzDzwu+H5ghVQyxKMaEbp3PmHou+kT/bKZiiEUXPeb0Ams19n7VUatAQxQo+o4Pt+71txjsxX0IJM2BJDqQ1CsnlU+04fOg+ZrQvA66s8JVMSZizvgBjr2/wrbpGv8fL2N/HExoVeseUAzo4yed/JkohlhcpW9iHLkM4/BFzTXtMf5XW1w1mEZfjc5djathL1CAYkxAHz0ab1PlKWNS7UWgNqGP7nqhr6IomM3+bgoulwtFUfD5fP6a51ZlG6dTvvHY7sW8V9oy4769djQ7a9N5+5zXT/FZIuC372/k0DH/K2s/ztrK+c2zwAPpOyllXD5mLx+WTWHN8QmsqpjEFdMGPAwRYpKBdcHnqsG55+FQh9FGwkUD/wNjqGo963z5mD3olR72I+4Hij4aS+Zt2HfehfPgs3jrtqGLGo2vqRKdJa3d8ap1rz8RNaXgqd3UXIvbMc1rp6nwBXxNlfgcZRiSZ6Np7uACLp+zHJ/z9BfmqI0HMWfdhmIZgc9Zgeaux5D8Hbz1O/x1zc30idNQjAl4rftx7LwHX1MlmtrU4TkNqefiOvoe3vqdGNMuwueqRjEmtamf7o6Oxq6Ly+76E3vIkDwXV9k7uI7+ExR9m9IKnWUUis6MajuEffutuCtXBT+mNh7q9X1QjHGgGPB56gH8ddpl/8Bd+iZo3jaxGFLPQRc1OngPVFshmqcBw8hl6CwjOr+I5sN99F30sTnEzPyz/5UPy/Bgjbm3diu6qFH+xYOtmNIuwpi2GPuuh3DmP4EheQ666Ax0lpF463eg6KP9CbfPhevIX1FthRgSz0Dp4Gu+XUieOlAUFHP3viYCCbSiKG0TaE3D59PQ65Rg5tzdxYOHrCl8WDal3fP7GtL488GzOXdEIZMTOn/FZqh79cvdfLD1EAAzkiq4M2dDyGK5dtyO4L18s3gWV4QsEhEqUrYhRCdazzqPiakPj5KNZqaM64ie+jsUYzye45/jOvI3f/ux0VegM7dNbMxjf4zOPBxP5Uo8Ff9CZ07p9Lw6cwqe4/Gc/xzdJY0oqcuxzTyEgzJs/HZj+DM/29/B4QeMgw/F51lBKp1Lz7bYWKmP4tiSqKp8M/Ytv4Yz7GP8dlaWq7p4yZimXAXiqLDVfIGav3uTjtkmDN+gGXC7Wjuauw77sSZ/hqVzVabLdk7F32Z7uNJgy/gNT2kVo7lp/yUqr9mnG1IXo43LQXNW4y97xd8to7l5hHHFhr++DPnEGOkuav9QFmksuFuNrOk7T4ef9pTzNM986y0iipy1HZx6Gq+QNvLWbMaScTdSU/z71RRQd+tgJ/lZya86l4ct51K/Mwrr2fHz2ItSGff6SjZMWbCrGeMzjfoIxdSHe2i00Hfojij4aXfTo4Mf18ZPQx0+G5q8FXVxOt+6Rf9GoGX3CjG7/WymKgslkwmKxtJRwaBpaoGyjm/3YK5wJPLrrYq5YdyOq1vGrCn85OJ/r1v+Qu7d+j5Xlefg0+dXc2r6j1Ty3Ylvw8Z256zHrvSGLJy+hMvj7YHfdSD7YMwCvVImwomjSuBKAuro6kpKS2j3vKnsnLGeee1K20bj2grDbnjtq0q+6fbyn8jPs22/tx4g69qeCc3jl8DwA7p64gZ9OaJmViz9/yymT0JPZNl6Jt66lVq71wkAN8KoaPg1UFVRVw6NqjPzOb4jJurHLcwfaseljszttP6d5bfiaKv21n131Z/a5Ue3F6GPGt7RY03yo9iJ0lrTT3tZb89rwOY/6Y2g+r89+BPTmdl0XTiduTW1Cte5FHzfxtGPscOz9xNdcj9u6o4Yl98FT/1v3wX2w77gLz7GPiTvr42C7ukAsHd6HQFs6Y3yn96k11XaIxvUXoY+fSvTkx/B56nHsuAOfu46Y6b/HsecXROU9inncTacVf09p7lqs6y5EZxlJ3Fkfdfp15PV6MRja/1zVNA2Px4Pb7UZRG7CtORudQnD2OTDp3NHs87/KpvDSwTOpcHav9ChgfGwNF40q4Lacb7o81r9AcnG3z+3M/y2u4ld6FE9/0sWMJ37hqcsjb/7Laj7dVQzAvUtncZPu2lMePxB21Y3i+q9/AMD8cUb+8fOfdvtzXYUv4jzQvttRqCjGRBIu3N7u+c7yIiEzz0J06IA1lTeKZwOQFtUYFrXOndHFjEMfl3vK5FIxxPo3TOnOxiY6k/98rZPH5tnE005KAzHETWxzXl3MuFMmZD2J27b5OqxrFuIqevm0Y+xw7P1EZxnZ8dhP9W/dB/fBPPaHoGltNjzpNJbANeNyu5U4A6A2ofnceOu2Yt/9IM69v0R1lGFImNZSLtKDGeDe8lR+is9ZjmnMNT3b2KeZoigYjUbMZjOar3nmudXsc0cCs82P7ro4mDh/d/R+LhpV0O7YRWmHeHXe/+OKjF3BTT6KbcN46eBZ3LTxGrZWn2bt/iDx6pe7g4nz/JxR3LcsPBbpTU+q4JL0fQBsPOLhiz2nXowqBhepeRaiA28Wz6ZJ9X973JC1hRTzqbdmFqGnj5+M2rAnuDFMpDCNvhJdzPg2Cyb7kyF5LvEXbEVn6v4rJz2hT5hK3Lx3aDr8vL+3timZmBl/wpxxHehMWDIH9lUkU8Z1GEac36vxKoqCwWBAM7fv+HLywsHjzjju3vp9Dlr91zPqfNw3aS0/HO8vO/jemD3srEvH49ORHV/Fxc0J9ZyUMn4++Ss+q8jl35W5rDueybaaDH5Sk8FtOV93axZ6sDm5XOPepbNDGE17V4zdwyflkwF4d/NBzp/aRzvPirAnybMQJ/m6anxwMcjclFL+Y1z7l7NE+Ime8gTRU54IdRg9Zky7GGPaxQN6Td1p1Ev3hGHYfGKb282Fg+6Mt3sVjP5uGxq0LBxsxakaeXjHsmDiPC3pGPdNWsus5LLgMfNTjzA/teNZyii9h8vG7OWyMXt5rXAOLxw8G5dq4KWDZ7G1Zgz3TFzP9H7eSS+c/GHFNqxOfz3xvUtnMz8n3b9RTpiYlVzGklEH+LQilxXbC/m2qJJZmV0vYBWRT8o2hDjJG0UtLwvekLXlFEcKIYaCQN1zk7OD9oKt/HLHUr6t9ZdZnJd2iJfnvdMmce6JH2dt5ZV5/2BeSgkA22oyuHXzlbxfNjT6op1crnH/JXNCHFHHvj9md/D99zZLJ6yhQpJnIVr5sGwKX1f5X/a/MmMnZ6UWhzgiIUQoaZqGy+XC6ey8xSPAb3Yv4YtKf/u9+alHWH7GJ0Tr3b269vSkCl6e9w635XwNgN1r5je7lvDM/kW9Om+4C/dyjdbmpx7hwhz/Gol3NxVQdKI+xBGJgSDJsxDNmlQDbzYvEhxmtnNj1tYuPiO8NTU14XC0nyl7++23eemll4KPVVXFbrd3sP2wRmNjY4fncDgcPPjgg+zcubPNsU1N7dvDaZqG3W5HVUP3cqvP58NqteLxeNo839TUhNVqxedr27/b4/FgtVq7jNnhcHT47yMGB03TaGpqwm4/9S52fyhYyPul/hnhM5KPsvyMT/q0ldptOd/wUN6Xwcd/L5rN3Vu/12fnDzfPr9oeLNe4b9kc5uekhziiU7t6hn9TnSaPynubZPZ5KJDkWYhmbxTP5oA1FYAbMrcyJiZ8ZxAaGxv58MMPufbaa7nhhhuor2+J1eFw8Oyzz3LuueeyYMEC7rrrLior/Tuwud1uCgoKmDp1KpqmsW7dOpYuXcrChQu56667qK6uBiA/P59bbrmFRYsWsWDBAh5++GFqa2uD16iursbpdDJq1ChKSkqCx5577rk8++yzwYSyoqKC22+/nYULF7J06VK2bPGXwWiaxv79+3n88cc588wz+eijj4Lnrq+v54YbbmD27NnBt9Yf74jVauX/u/WLZsGdu3t61RLykp4a677uIPf/gDt956K+vWrcPtdvPWW2/xq1/9iqeeeor77ruP6upqfD4fq1ev5sEHH+RPf/oTN954I0VF7ds8qqrKq6++yq9+9St++ctfsmLFiuAfH9u3b+fee+/l0Ucf7fCPCRGelJN6zfl8PpxOJzabDUVRWt7wLxDUNdc7/7NkGn8t9JcUTEo4zpNnrCDRdOpZ6tNxfea3vHnWG8HHa45P4Idf/7DPrxNqb3+dz8od/p7v/u4a4TvrHLBogol52aMAeH/LQewuTxefISKdJM9C4O/Z+cqhuYB/5ujHYT7rXFJSwvvvv8+JEyfaPK9pGh9/DGffPIJd999N0899RQTJ04kPj4eAJvNRm1tLenp6ZSXl/PCCy8wa9Ysnn32WSoqKnj11VfxeDyYzWbGjh3Liy++yB133MHnn3/Op59+GrxOZWUlSUlJxMXFceTIEZKSknjppZe44ooreOedd9i5cydut5u/e1vHD9+nGeffZZZs2bx3HPPUVFRgcfjYfXq1ezatQu3u+1L23V1ddTU1LBgwQJuvvlmbr75ZjIy/NtKq6ra4UxvTEwMV155JYsWtX052+Fw8Nprr3H/ffz61/mpdeeon58+ejaRozZszg6aefDibw/73v9E0jYyMDJ5++mkeeeQRbrnlFj744IN2M9AHDhygqqqK5cuX88QTT7Bt2zaOHPEvAps4cSI33XQTUVHtOzOIyBBInBsbG1EUBZ1OF0yeW9tZN4pn888F/Bsp/e6MFYyMsvZbXFOTjrH7kqeD5SC760Zy7p9K++16A62izsbzq78NPg7nco2TLT0jE4Dy2kY+/vZwiKMR/U2SZzHkuVQDz+UvxKH669ZuCPPEGWDKlCm8/PLLnHnmmW2et9lsrFu3jnPPPZcrr7yS8847jzvuuIPoaP8ubBUVFej1elJSUjhy5AhFRUVcfvnlnHPOOSxcuJBdu3ZRV1dHZmYmjzzyCN/5zneYPHkyBoOhzQYSe/fuJTMzk6ioKBYsWMCTTz7JnDlzuPzyy0lKSqK6upr6+nr27t3LwoULOeecc7j88ss5dOgQRUVFmEwm7r/fn75y192OsYFCxZw/fXXc8sttzBjxgw8Hg/PPPMMl1xyCfv3729zrF6vJz4+HrPZ3Ob5srIyoqOjg8m3yWQK9uzNy8sLJkXp6ek4nU70ej15eXmYTP6vhdTUVP/OcieVdRw+fDh4XGxsLDk5OcEZ6ujoaOLi4tDp5MdrJPL5fDgcDqxWa7vEWdEpKIp/Q5Qm1chz+QtxNv/cuH/SGjJjawYkxk0X/5G0qEYAyuo8TLz3fwfkuv3t+VXfcrTGP65Ad41IsWxmFkkxFgBJnocA+ekuhrzn8heyvda/BfBtOV+zaETk/uCrq6ujvLwcj8fDPffcw5lnnslLL72Ey+WvHywqKiI9PZ3o6Ghqa2sZOXIkqampKIpCRkYGjY2NwfrOsrIybr/9du69914uu+wyFi/272LW1NREUVEROTn+xVGBBEPTNLZv347dbmfcuHHY7XYaGxsZP348iqKQkpLCiBEj2pR/nMoTTzzBggULuOWWWygpKQk+bzabMRqN3TqH3W7H7Xbz+uuvc8stt/Dcc8/R0NDQ5hi3280333zD7NltZ7k0TWPjxo1Mmzat3fVKSkpIS2tpSRUTE9NlXawIf4HEuaGhAZ1Oh16vR6fTBd8CZRs6ncKLB89iV50/ubst5xvOTzs0oLF+dv7/kBPvL7NyuL1k3P5SF58R3lbvLOLNDf4/isO5u0ZnUuOjWTozC4D1+UfZcvhYiCMS/UmSZzGkfVg2hbeOzATg/LSDEb8RgaqqqKpKaWkpV111FT/96U957bXX2Lp1K6qqcuDAASZPnoxerwf8yUJn/W0tFguzZ89m8uTJrFmzhgMHDgD++uK6urrgbG7A1q1b+ctf/sI111zD5MmT28TUE+np6Tz++OOsXr2a5cuXU1hYyBtv+Gs9H3zwQd577z2ys7O7fb4jR46wbNky/vKXv5CZmcl7770X/JimaaxevZrExMQ2MQfGU15eztlnn93unAaDoV25iYh8NpuN+vr6dklzIHHWKf6Z5w0nxvF60WxQYFFaYch+bry74K/MybAEH0dqAu10e3nh0x3Bx5FUrtHasubSDZDZ58FOkmcxZBU0DOe5VvWK909aE+KIei8hIYGkpCRmzpzJokWLWLRoEampqdTW1uJwOCgvLw8mvcnJyRw/fpzq6mo0TaO0tJS4uDhiYmLw+XykpKRw0003sXz5ckaMGMFHH31EU1MTJ06cwGg0kpSUFLzu3r17efLJJ8nLy+Oaa65Br9cTExNDXFwcpaWlaJpGdXU1x48fJzk5+ZRjMBgMTJ8+nZSUFGbNmkVGRgZOp/O0unXodDqmTJnC8OHDURSFqVOnUltbG0x8t27dyp49e/jhD38Y/IMC/DP0H3zwAT/72c+CJS+tjR07lqqqquBju93e5bhEeFNVlfr6+nZJczBxbv6/ip7/Pewvl4rSe/hZ9saQxv3/bkznvCljg48jMYF+YfV2dpf4129EWrlGa2dPHB3cJOXjbw9Tbe37haMiPEjyLIas5/IXUuf2L+q6f9IaxsQ0dPEZ4eOrr77i1Vdf5eDBgxw/fpzXXnuNnTt3kpCQwPz581m7di3ffvstW7Zsoa6ujpSUFKqqqvB6vYwa5V8VnpubS15eHh9++CHr169n7dq1zJkzh+TkZD755BMee+wxNmzYwOrVqzl69ChRUVHo9XoOHTrE+PHjiY2NBfyJ869/WuamprIzc3lvffe46233iIqKoo5c+awdu1a1q9fz4cffkheXh65ublUVVXx17/+lY8/hiANWvW8NZbb2G321mxYgVPPfUUGzdu5P3336egoIDMzEx0Ol2nNc+dyczMpK6uLriwsqysjOTkZEwmE1u2bOHtt99ulyAXFRXxzDPPcPPNN5OS0rKls8vl4sCBA7jdbrKzs9m3bx8OhwObzUZhYSHjxsnWvJGuq8RZURReOTSf3XWjQIFbsjeRl1AZ6rD52+1LuXT2hODjSEqgt5wYHlwkGInlGicLzD7X2pr4SGafBy3ZnlsMSQ9uv5SN1f5k57acrwe8XrG39u7dy2uvvRZ8/PrrrzN+/HhmzJjBNddcQ0lJCbfeeismk4k777yTuXPnsmbNGkaOHElcXBzgXwx355138uijj/LZZ58xb948rr/+evR6PampqezatYtPPvkEgPnz53PjjTcCsH/fubNmxfsPPDVV19RWupf8R+IacqUKSxdupTrr7+ewsJC7r/foYNG8bjjz9OamoqxcXFvP/++xw75q8LXLduHbW1tVx88cWkp6fz5ptv8s9/hODwcDSpUu54oorgtfrqOb5888/5/XXX6eyspK1a9eSk5PDww8/THx8PJdddhmPPfYYaWlpNDQ08Itf/ILS0lKeeuop3G43DzzwAOAvF7njjjt48sknKSkp4bHHHgMgPj6en/85zQ2NnLvvffy1FNPMXXqVLKysrjnnnsAuPzyy0lPT8dqtfLkk09SVFREVVUV+/fv50c/+hEXXHBBH38FiL4WSJJPlThvLqrm5cPzQYF5KaX8ZMLmUIcd9MJNFxJjNvL21/mAP4EuffG2EEd1ai7VwJ/2tJRLRWq5RmvLZk3g2RXbsDW5+fjbw9y0aGqoQxL9QNE6K3gcYurq6tq8DB3gKnsH556HQxBR5xIuOoii6/7fPY1rL0C1t+9VGyrm8T8hatKvun28p/Iz7Ntv7dU1i2wpHLYOw6Dz8UHZVNYe9y/sWDzqIM/M/FePzxd/tKLIokAACAASURBVBZ05pSuD2xm23gl3rqW/sOB7zpNAw1QVQ1VA58PvF4Nr08jbc5viMm6scexBTgcDnQ6HRaLBU3TePHFF0lOTua6665rc5yqqjQ1NREdHd2mFZemadhsNvR6fXBmtq6ujkceeYS7776b3NzcbsWhaRoOhwOLxdKmNKKrz7HZbBiNRiyWlppOVVVxuVwdllKcSmdj7KkPPviAKVOmBGuuA32cW8coIpPb7aampibYWcZgMLSrfb7uDx+wubAKFPjrmf847a23+1LMrP/BOGJx8PHj733D/36xK/h4/7M/JdbS8semM/+3uIpfGdAYO/P7/HN5rblH9kOXzuWui2Z2+TmaptKwqvtrHgZC9LQnMY2+Ovj4oTe+4h/fFADw9zuXcW5e2/UhrsIXcR54ZkBjPBXFmEjChdvbPd9ZXiRk5lkMAX8qOIdXDs9r9/yCEUX8dsYnIYhoYLROMJ1OJ8XFxcyfP7/dcYH65JMpihKcpQ4IlD8MHz6823EoitLh+bv6nJOvHYi1p4lz4PN6GsPJNm7ciMfjITOzZVGQJM2DS7vOGq3e/rjy22Di/LPsTWGROHfk0SvOJNZi4rkV/pabefe/wtbf/YgRCb37+u9rX1TmBBPn86ZkdCtxjhRLz8gKJs8fbzvcLnkWkU9qnsWgVumM6zBxtui9/HbGJ5h0odsyeiBFR0fzzDPPMHNm735B5ebm8uc/3lIzkbMnTuXq666qtuz5yKynJwst37bfLiCP67aBsCMpGPcmhPaRYJduW/ZbB69oqUH/Jxf/J3C4+GzY2pVUwzPF/i72MSbPDz03bkhjqhvLZqcwfSx/gmGL/aWYHW4QhyR6GuSPItBrcTecZLXpBrQK2FQsXT6FQRigAVmI8Xg1Vny/KdV3wJK8yLBb9Ar4f9H983nT2f5D84NPl702NvsLq06xWcMnBcOnEORbRgAd03dy+Qx3S+BixRLpvvX1NTamlhXcDTE0Yi+JsmzGLTcPj0flk3p9OMmnXcAo+kBRXJqIUKhoy24/7jyWzYd8i9svfnciZw9vDgUoZ2W686axAs3XRh8fMmT77LpaPc2GOovbxbP4oMy/yK6pen7uW5CYUjj6S9LpreUd63dP3i2UBd+kjyLQWlz9Vh+uvEaVpRP7vDjC0cUYtT5OvxYqCi0JM0ywSnEwDt5xjm/vCa4+G7y6BTuXjwpxBH23KWzJ/C325cGH/4g1i+qMwJSSxrj2exfN95gL+3/l0TN4QkjoGQPTKJC6f5Z5/X7i/D5Qn/VytE90nyLAaVUnsiLx08k5s3Xc3O5q1zx8bUkx1fjUXvId7oYsmoA/xm2mchjrSt1smyLjj7FQZlJUIMER2Va7z8+S6cbi+gcOviM9p0rYgk500Zyz/vuyz4+L5tlwVnfwdKoS2F3+5tadn4YN5XpEdFTm/907G4OXmurLezLj88F5iK0yPdNsSgsL12NJ8czWNFeR5OteUX3A/Hb+O2nG+IM4bXgg1FaWlX13q2OfgGaGpTqMITYkhqnTiv2F7Ex9sLURSF787K4tLZE/C5akId4mmbmz2Kzx65hsVP/AOA/9p1EVa3hR9nbe33a7tUA7/bez7HnPEA3D1xPYtGDP4NRJZMz2T5vzZT3ehk7f6y4Ey0iHySPIuI9mlFLivKJ7OmuW9zQF5CJT/L3sSiCNv8hObkGQU8NVvx1H6LMXlWqKMSYlDTNA1N04KLQps8Ki9/6S/XiDIZuPXCMwAifsHoxFHJrLmhnnP/lgj4+yw3eCzcPXF9v173v3ZfxJZqf7u2pen5/HTCpn69XrhIjDGzePp43tqwX+qeBxlJnkXE2VM3kg1V41l3PIt9DWltPjYvpYTLxuxlWXr3tm8OFzqdgqZqwbpnvU7BWvYVoGAcNhf0Uc1HKq2KOU7/F7k+Zhz6pO5vg6u5qvFUfXXa1+sPxhFLUIzx3T7eW/M1PmdFv8VT647m6+Pj8KIn1uBmfkoRsUZPp8frLCMxpJzd7fNr3kY8lav7ItQ+Yxy+CMXU/U4J3rqt+OxH+jGirvi/e5Tm93XmFIwjLgxuoqPX61EUhVe/3M3+o9Uo6Ljl/BmDqhvEyDiNTRf/kXmr/LtjvnJ4HrXuaH4z7dN+ud5vdi9hZbm/VjwnvooH89b0y3XC1eJp43hrw35Kqq18saeE86eODXVIog9I8izCXr3Tx4bjE9hRO5pva0ezp25ku2MuHHmQS0fvYeGI8NlJsTsUQFNA0VrKNRQdKD5/Qt1Q9iW+ki/wNe8+6NM0fBrBcujW+4P2pELamHYxUZO637jfW78Lx45f9uAK/S/2O2PQxYzv9vGO3f+Lt+brfowIjpZP4o8FCwA4K7WYX5+itt4w7Eyip3V/pzTVfgT7lvC6BzEz/4w+YXq3j3cWvIHn2Mp+jKit1n9eBieNFdAp/rUFxsSpxM+bi06nCybOByrq+N8vdwEKeWNSuHXxGRE/43yyaL2b3Zc8zTXrf0R+wwjeL53GMWc8905cx6SE4312neX7zuP90mkAZMVWs3zmJ6SYbX12/khw7uQMMlLiKa228u89RyR5HiQkeRZhZ09pFXtKq9hdWsWukhPsK6sGvtfuuCSTg0Vph7ls9D7OSI78PpqtZ591Cs3LeRV/Qq1pKAroNKXN1t4+7fQWFRr1OozG7i9+UgwGDGG2N4jRaETXgzEYDXro5zFcmpFPqTOVD8qm8HXNBN4qqeNHmR3XlBoN+h7dA73JiCvc7oHBgL4HY/DqdWghGoOuOQFuvbbAYNC124L75S934fR4UdBx64UziDIN3l+T/zjn7yzfdx5vFs9iY9U4tteO5obMrdyQtZUYQ+/WifyxYAFvFvtLzrJiq3lm9sdkxVb3RdgRRacoLMwbw+vr9vHFnhJsTW4ic9mpaG3w/lQQEaF1ohx4/1Sy46uZlVzGvJQS5qWUEG1wD1CkfS+waPDk2Wcd4KM5d9Y111n6QNecLAeTZ0AfeAG6hzm0waDDYOj+t79iNGDQh9fsm8GgR9eDMRj0CtoAjOGOid9QbE9lV90o/l48j+zEOs5Jbd/L1qBXenQPVL0+7O6B0Wjo2T0w6PAN8BhaTxq3XpyrUxR0CsEZZ51Ox6qdxazYUQQofG9uDpfOzm51nv+fvTuPj7K89z7+mZnMZM9ksu8J2clCEkIIAQQBFaFFbbV6bH1c2566dVHbnp5z+tTT9jnWVm2trVTFrSgqWAVE9n0NhJ2wJJCE7AQmkH2fzPPHMCMhYQkG7nuS3/v14vUKk8nwu/ll5v7ONdd9XZphuf7NL1PX4+XSxRvH8+i0uPDG8TzWnkrg4dgC7owsHPTjNXe7Mrd4Ih+UjQNGdnC2m5oSxfzNh6lrbGVdYTm3j7wNWocdCc/ihtp3NoJtte7sWPLpFYMyQHpUIONCu0i3/JMUYx1hw3xpI61WQ2+v9asArQFrL2h0thFnrVXz1WjzAGfyqz25Dzo8u6gwuLm4oBlkcLsR4dlF18vTKdt5ZvedNHW78o8Tk0n0MRPu0dSvnkH1QIXh2UU3yDcwNzA8D/ivnL/Rthyk7doC+4iz7SLBg4CGQB8Pnpxp28p+uE3ZGMiTSVtJMdYxt3gix5qCKGkO4NcHZrH2VCJ3RhZyS0hxn/vvOBNDbbsPXi6dTAo66Ril3nAqwfEYIMHZburoSEJ8PTnV0Mragye5farSFYmvS8KzuK4qW3053BjC/rPhbD0TS0Wr7/nv9A/OaZEBjIkOYkxUIOnn/wB0n1pN697ifvcfDgYafb4wQFsBq/Z8KLba7quj/wjYYEeeddrBjXqiwuCmG+TIs057Y0aeAdJMp/nx6G38v8JbqGk38Y8TU3gh68t+9Tj76L/ORYdukD1Q4hguNfqs02m+ukhww36OVNWjQcNTt2cTH2JyBOeREKCnhRxnnH9Fn1HjTXVxbKqLI9uvkjsjC7krspAf7fwO2898teSaydDGf41Zx/76UMfPAdwedox/T9wx4oMzgKtex9TRkXyy4xjrCss5nQ3eShclvhYJz2LIVbT6srQqnfWn4jjRHDjgfcL9vBgfH0ZGdCAZ0cFkxgSh0w7/E9RABgrQOq0tIPf2WnFcH3jB2tBf9+PjwY564qJDp7L5toMd9dS73Nj5tndGH6G0LZCPysay8XQi75bW8/2Er5bo0l/DyLPqejDI8Gwbeb6OBV2FPlM3zo8823YSPIhGo2FGWgwP35w+ooKznbe+k1+kbiDHv4o3j+dyuNF2cfaes5HsORvJC4W39FlHH+BclwfP7Z7j+Huct5nH4nfxzfDDN7R2tZuaYgvPLR3dbCjVcIer0hWJr0PCsxgyRxpDWFKZxpLKVNoshj7fi/JsYKxfJWm+tdyUmcvovMcVqlKdLg7Q8NUoNNhCtO3GgUeZBxumtefneF4tnVaL2t7b2D9uv1qa86ss3Eg/S9lMaUsgO81RvHliInE+Z5lx/iNwW3i7+vqtKuyBbpA9sM8zvlEu9U/Z87D2fA/eXHeQ9u4eXPUuPD0re0QG5wtNCznOtJDjbKyLY2VNMitrkum1avsF54s9GreTR+N34qOyTanUYGpKFP5e7tS3tLO+FO5wvp3exQUkPIuvLd8czZLKNL6sTulze4h7M9ODjzM5uIzJgV8tIefqO+7ihxD0DdBwfhQa4PxI9Pkvh4ROa/u4+mpZtVpVThnQDuIYXHQ3Zs7zxZ5J3czj+XdzrsuT/3twNl6GHiYFluGi0w6qB6hw3rl9iberpdS0jYFosL05/bygmC/2lMD56RpZo4Jt3x+hwflCNweXcHNwCc+PWc3SqhS+qErjwLmwfveL8zLzxoRFBLmNrGXoBsPb3cDUlEg+21XM+hKoivYlwqNB6bLENZLwLK5ZUVMQc4snsv5U37Vq002n+Gb4Yb4RflhGIAZpoG27rRecwx1ffs0UrdFqBhUONFrN19iS5frQMMiAo7n0SOT1lOxzhl+kbeRX+75BV68L/71/Fq+N+5ysoMHVb99AR02c8vfoggLOtLny2tZ9oIGcuDB+PMu2tJoE577cdN3cG32AMb613LvloX7fvyPysATnqzA1JYrPdtk+eco3R3NPlIRnZyXhWVyTD8vGMbd4Ik3dX03cmhZynG+GH+HW0OF5cd+NcvF5+3KrBlyraxl5HsSn8zeETje4kWedVkOvQsfwjYhjnOv24o+Hp9HQ7ckv98/hX7Fl+Axm5FmnU18PrmHk2aKiY3jjcCwnzU2AhidvHyuh+QqSjad5cewyPiobS2WrER9DJzPDingkbpfSpTmFaalR+Hq40tDWeT48H1C6JHGNJDyLK/qgbBwb6uIpagwi0uMcBl0P+85GOL5/Z+Rh7o46QKapWsEqhVC3B0btpr7Tg7dP5FLTbuTB5Umsm6R0VSPX6ppEPjluex17aGoa01OvfsfNkWxW2FFmhR1Vugyn5OvpyrTUKD4vOE7+mWiaut3w0XcoXZa4BioaAxBqtKQyjT8enkaBOZKmblcON4Y4gnOQWwvPj1nF7zKWS3AW4ir8JHkzd0UeAuD4OXfu/ONnClc0MjV1u/LmiYkARPh788RtWQpXJEaKm1Nt23M3dbuRf0a26nZWEp7FZS2uTBvw9mTjaeZN+IRvRx28wRUJ4dx+m7GSKcG2C2j3nazjob9/eYWfEEPt9eJJFDfZltF8auZYQk1eClckRoppqVEY3WwXreSbJTw7KwnP4ppMCz5BjNdZpcsQwin9LedfpAa0AbDhcAW/WbhV4YpGjlU1SSwos10YOCPyNN+dnHKFnxBi6Ph6ujJ1lO1rCc/OS8KzuKzadp8Bbx/nV3GDKxFiePn0jqOEnR/xfHfjIX77r+0KVzT8ne7w4u/FkwHbzng/zii9wk8IMfTs4bmqzVcCtJOS8Cwu6bm9d1DTbux3+7TgE+QEVCpQkRDDS/7/+z/oXWyrVcxbd4AfvbVK4YqGt78XTeZkix8ATyZtJcFXllcTN97UUWA02C4UlHnPzknCsxjQ/xbewuqaJAAmBFTw13Gf8Zdxi1k45X1ezflc4eqEGD5K/vpDksJsgW75vlLmvPgvGtpkffShtrA8g88r0wH4Rvhh7o2WZcKEMoxuODYOk5Fn5yThWfSztCqVj0/arj6/JaSIv49fxM0hJUwPOU6yz2mFqxNi+Fnz3/fxvZtsc28PlJ9m+m8/5mD5GYWrGj72nwvj5SM3AxDu3shTydsUrkiMdJODygA40hjCkcYQhasRgyXhWfRR1uLPX49NAWCUVz3/kbYevbZX4aqEGP5euH8qf3pgGgDmpja++eKnLNtzQuGqnF+7Rc8rR26m3WIA4KnkrYS7NypclRjpJgaexNPF9gnTDpm64XQkPIs+Xj12E6c7bBcx/SR5i2y5KsQNdN/EZN57Yrbj70+8vYa5q/cpWJHze6FwBvvPhQNwX8x+vhF+ROGKhLBdsDohoByAfHOMwtWIwZLwLBzePjGB9acSAHgsPp/pIccVrkiIkWd6WjQrfvUdxkTZ1iF+YXE+97+6lM1F9QpX5nzmFk9k8fl5zkk+p3kqcYvCFQnxlbzAkwDsNEdR3mpSuBoxGBKeBQD7zobz6rGbAMgNKOcnyXKSEUIpqZEBvPP4LG5Jt41IbSuq5qG39/L7Q7dR2dp/BRzR3+LKdOYW2/Y/j/Rs4PeZKxwrHAihBvaRZ5BVN5yNhGcBwDsluQB4unRKcBZCBYKMnrzz+Cx+ddcEjB6ugG3FiAe3f4/3S8YpXJ26baqL4/8euB2AQLdWXshcRpJc7CxUJsqzwRGgd8jUDaci4Vnwr4oMNtXFAfBY/C7SfGsVrkgIYff4bVl89uy3uDs7DID6Tk9ePjqNh7bfz4a6eIWrU59NdXE8XfBtAHz0nfwh8wvGmOQ1TajThMDz857PRHO2y0PhasTVkvA8wpk7vXinZDwACT5mvjdqj8IVCSEulhBq4qX7Unk5ewmpxlMA7DsbwU8KvsW3Nj7CX45O4VhjkMJVKu9nu+90BGeD1sKLY7+QDZ2EquUF2OY9t1kM5J+R0Wdn4aJ0AUJZ75zIobLVF4DvxezBXdetcEVCiEu5NbSYqcElvHMil3dLxtNu0VPSEkBJSwDvlOSSaapmVvhRvhV5CDddT5+f7bS48FrRTeypD8eKhjGmWh5P3I7J0KbQ0QxegTmSD09m09zjBsCP4reRE1BJgTmSF4/MoLjJdpGlj76D/8lYyaTAMiXLFeKKRhvrSDXWcrgxlB3maGY76Wowe/fu5Q9/+AMmk+3Cx5SUFH70ox/h6uqqcGXXh4TnEWynOYoPymxzJ3MDKvh21EGFKxJCXIlBa+FHidu5OfgEa08lsbEuzhEa958LZ/+5cF4ovIWJgWWEuDUT7N5MsHsLn1ekc+BcmONxjjSGcLwpgHcnfqzUoQxKTbuRx/L/rc9tBeZ/Y1JgGXvORtJhsZ3Obgsr4ofx20n0MStRphCDlhdYbgvPZ2Lo6tVh0FqULumazJo1i0ceeUTpMm4ICc8jmP0iQUCmawjhZJKNp0k2nuappC0UmCNZeyqRjXXx1Lb7ALD9zKgrPsaes5GMWfbzay9i2W5g9yB+IBb4Gv/eALadP85g92b+PWEH90TJttvCuUwIOMm8ExM43eHFjjMxTA0uUbokB4vl0kFep9M5vq6trcXf3/9GlKQKEp5HqM8qxrDj/PyqWWFHuTlYdjITwlnlBFSSE1DJr9LWUWCOZM2pJA6cC6Ou3YuzXZ5Kl3ddebl0cHdUIffF7CPCo0HpcoQYtPEBlUR7nqO81US+OVpV4bm1tXXA293d3fuEZ4DFixezd+9eKioqeOSRR5g8eTIajeZGlHnDSXgeoewbB4CMOgsxnNiDtJ3FqqO2w5s7NzxGd2/a8Qfjtt1zdc6uEZ8B9zCrnzH83pOr8HSdG1zOg+eC3OMMl/o/8Tu5fHEbdf0mEKoRW5ABeWtJnbXRyldSh8+Pj5Xdb9Zs2Yxa9YstFotVVVVvPrqqyQnJxMYGHidK1SGhOcRaEVNMvvPz328N3q/LOMkxDCm01iIcG/gsfh8/lE8sc/3vjdqD8+M3nTNj+2d9xN0ppyrvn/bwYV0VW2/pn+rqduVx3bcT1HTVydjb30Xd0YWXtPjCaEm4/wrWFieQVFTIEcbgxltrFO6pEHRar96Y+7v74+/vz8tLS0SnsXwYR911mt7uTd6v8LVCCFuhCcStzHOr5LCxlCsVg3JxjqnWo3CR9/Joinvsf5UAkVNQYS5NzIt5Dg++k6lSxPiaxsfUImbrocOiwsF9ZFOFZ47Ojo4fvw4aWlpaDQaampqaG5uxs/PT+nSrhsJzyPMpro4x1zne6P3kehzRuGKhBA3yviACsYHVChdxtcyPeQ400OOK12GEEPKz9BKjn8lW06PYnd9FA/GDuZCXGVptVoOHDjAK6+8gl6vp6enhx/+McYjUalS7tuJDyPMIsr0wDw0HXJqLMQQgihEjn+5Ww5PYpd9ZE0dLnja2hXuqSrYjAYeOCBB7jvvvtob2/H29t72F4oaOe0OwxarVaampro7u5/oUtbWxttbc6z8P+NUmCOZN2pRADujTnAKK+zClckhBBCCMBxoW9bj4GC+kiFqxk8vV6Pj4/PsA/OoPKR56VLl/LJJ5/g5eUFwKRJk3jwwQcxm8386U9/wtvbm+rqah5/HHGjBlDT08P77/PkVFRVgsFrKzs7nvvvv6LacyUi2pss11Nho6uE9GnYUQQgjVSDWeIt77DCeaAymoj+LW0GKlSxKXoOrwDPDoo48yY8aMPrdt3LiRGTNmcNttt3Hs2DEWLlxIfHw81dXVNDY28vvf/56uri5efvllSktLSUhIUKh69TjSGMLSqlQA7oveT7ishyqEEEKoSo5/pS08m51v5HkkUfW0jZqaGsc+6XYdHR19AnFkZCR6vZ6GhgaOHj1KfHw8BoMBLy8vkpKSqKhw7otjhsrSSltwDnRr5TvR+xSuRgghhBAXs0/dKGkJoLAhVOFqxKWofuR53rx5mEwmzp07x5NPPklERATt7e2Oqzh1Oh06nY7Ozk5qamrIzs52/KyHh0e/3XE6O0feskY1bZ58UW0Lz98IP0ywW4vCFQkhhBDiYjl+FXi6dNLa40pBfSRpvrIPgxqpOjx/vfR6fTodFoOHjwIJ988glPPfUUWq2Wnp6efvd3dXW9Yji+3D7t586d639jayvW3t5B1349NTQ0gObq53F/XhJBc7crALeGHKNX4ePpaG+nY6D/60tpbVFdDxobG0B/9T2wdneDio6hs7OTzsH0oLlZhT1ohO6rPwZrV6e6etDVRddgetDepLoeNDU1AYM4ho5OVR1DV3f3wK/7l9LdoKr6AVqaW8AwmB60q+oYent6BtcDa6+q6gdobWmhdTDH0NZ2yWPwdmkjx7+CjXUJ7DJH8tCo/CGq8jIslsH1QKg7PLu4fFVeRESE42t3d3daWloICgrCYrFgsVhwdXUlKCgIs9nsuF9bW1u/3W08PDwG/Lc6Ozv7TREB6GzxpF2rrtktRl9fNNqra117Vw9fVtrWdZ4SXEq6qQ6lZ+u4urvjPsD/9aV0d3rRqrIe+Bh90bpe/TG06PX0qOgYDK6ueAyiBz1Wb1pUVD+Aj9GI1uvqj6HV4Eq3io5BbzDgOYgeWPT1NKuofgBvHx90gziGNjdXulR0DC56PV6DqL+3s5cmFdUP4OnthX4Qx9B+yp1OFR2D1sUFn0HUb7VaaFRR/QAeXl4YBnEMnWc9LpsrxgdUsbEugd1nozjX7Y2/a+sl7zsUNDodxgHql0B9aer6DbxAQ0MDxcXFWK1WAIqLi/H09MTX15eYmBgOHTqE1WqlsrISV1dXAgICSExM5OjRo7S1tdHS0kJZWRlJSUkKH4my/rWziPJm22olt4YUKVyNEEIIIS5nnL/tWq1Oiwu76qMUrkYMRLUjz3q9nhUrVvDiiy+i0Wjw8PDg2WefxWAwMHPmTF577TW2bt1Ke3u74/bY2FhSUlL4+c9/DsDs2bMJDw9X+EiU9Wm+LTCHuTdyW5iEZyGEEELNkn1Ok+RzhqKmQHaao5gVdlTpksRFVBuePT09+clPfkJHRwfd3d14eXk5Ft729vbmV7/6FW1tbbi6ujqmd+h0Ou68805mzpwJgJubm2L1q8HyfaXsLasD4LawItx1/TeUEUIIIYS6ZPtXUNQUyC6zjDyrkWqnbdi5ubkNuNWjRqPB09Ozz7zoC39mpAdnsE3ZsJsZJoutCyGEEM4gx78KgKo2XwnQKqT68Cyuzc4Ttaw5eBKAKWGnSDXKcjdCCCGEM8j2q8Rd1wXArvpohasRF5PwPEz9K/+CUeeIKgUrEUIIIcRg+BrayQmwnbt3ysiz6kh4HobONLXx5b4SACL8vZkZKeFZCCGEcCbZfrbdBg+cC6O0xV/hasSFJDwPQ2sOnqS53fZxzzey4nB3ufTGMEIIIYRQH3t4BthplqkbaiLheRiyz3UGmJUVq2AlQgghhLgWY0y1xHidBWTqhtpIeB5mjteeY11hOQBTRkcydlSwwhUJIYQQ4lqMOz/6vMscRWOXrCKmFhKeh5nVB8scX8+WUWchhBDCaY07v2RdS4+rjD6riITnYcY+ZSPA212mbAghhBBOLNu/Ap2mF4Bd9TEKVyPsJDwPI7tO1Dp2FPzG2DhMnvIRjxBCCOGsgt1aHKPPMvKsHhKehxG5UFAIIYQYXrL9KgAobzWx92yEwtUIkPA8bFitX4XnnLhQJiaGK1yREEIIIb4u+2YpIKPPaiHheZhYc+gkpacbAPjGWBl1FkIIIYaDbL9KwtybANh9VsKzGkh4Hibso85ebgZmZUp4FkIIIYYL+7zn3eYIatt9FK5GSHgeBs61djjC8+ysWEJNXgpXJIQQQoihku1vW+/ZioaC+kiFqxESnoeBtQdPcralHYDZY+MUrkYIIYQQCDZV9QAAIABJREFUQ2lCwFcLAuyR8Kw4Cc/DgH1HwaQwP6anynwoIYQQYjgJdW8iw1QD2OY996JRuKKRTcKzk6uqb3ZM2bgtY5TC1QghhBDiesg+v1V3ZauRfbJknaIkPDu5tYXldFtsuw/dmi67DwkhhBDD0ZTgUsfXe+plOVolSXh2cmvPjzrnJYaRGROkcDVCCCGEuB7G+lVhMtiub9pdL1M0lSTh2Ykdq65n81Hbxzgy6iyEEEIMb/apGwX1EVS2GhWuZuSS8OzE7BcKuui0Mt9ZCCGEGOZmhB4HwGLVybxnBUl4dmKOCwXHxBAVIIumCyGEEMPZN8KPOL7ee07Cs1IkPDupPaV17C2rA+C2MTLqLIQQQowEiT5nANhbH0l3r8Q4Jcj/upNaV2gbdfZxNzAtTS4cEEIIIUaCm4NLADjZauLZPXexsS5e4YpGHgnPTmrdIdt855tTozB5uilcjRBCCCGut16rlpU1yY6/b6yL48cF3+LTikwFqxp5JDw7oa3HqjlaXQ/A1BTZplMIIYQYCdbUJlDR6tvv9sWVaQpUM3JJeHZC6worAPAw6Jk6WqZsCCGEECPB2S7PAW8/0zHw7eL6kPDsZHqtWtYdtoXnqSmRBBk9FK5ICCGEEDeCn6F1wNsD3Aa+XVwfEp6dzKbTsZSfaQJs852FEEIIMTLcEnqCaM9z/W6/I7xQgWpGLhelCxCDs6kuDrBtjDJltMx3FkIIIUYKncbCO3kfsbAii/IWE54uXUwOKmNGSLHSpY0oEp6dSGuPK5vrYgG4OSWKcD8vhSsSQgghxI0U6NbKk4lblS5jRJNpG05kU10s5k5bYJZVNoQQQgghbjwJz05k6+mvdhKU8CyEEEIIceNJeHYSHRY9O8zRANyUHE5MoFHhioQQQgghRh4Jz05ix5lo6s9P2bgpOULhaoQQQgghRiYJz05ihznG8fVNyeEKViKEEEIIMXJJeHYSO87YwvMYUy0pEf4KVyOEEEIIMTJJeHYCu8xRlLeaAMgLOKlwNUIIIYQQI5eEZydgv1AQYEJguYKVCCGEEEKMbBKenYB9ykasVz3ZfpUKVyOEEEIIMXJJeFa5I40hHGkMASAvUKZsCCGEEEIoScKzytlHnQEmBMiUDSGEEEIIJUl4Vjn7fOdgtxYZeRZCCCGEUJiEZxUrbzWxyxwF2KZsGLQWhSsSQgghhBjZJDyrWN8pGzLqLIQQQgihNAnPKpZ/fsqGh0sXebJEnRBCCCGE4iQ8q9TZLg/yz9jCc17ASUyGNoUrEkIIIYQQEp5VKv9MDG0WAyCrbAghhBBCqIWEZ5XKl10FhRBCCCFUR8KzCnX3ah1L1I0PqCDa85zCFQkhhBBCCJDwrEo7zsRQ1+4NyJQNIYQQQgg1kfCsQhdO2ZBVNoQQQggh1EPCswrtrLet7zzaWEeqsVbhaoQQQgghhJ2EZ5XZfy6c400BgEzZEEIIIYRQGwnPKmNf2xkkPAshhBBCqI2EZ5Wxr7IR7t4gS9QJIYQQQqiMhGcVKW0JYN/ZCMC2trMGq8IVCSGEEEKIC0l4VpEdMmVDCCGEEELVJDyryM7zUzZ89J2yRJ0QQgghhApJeFaJs12e7DRHAZAbUI6PvkPhioQQQgghxMUkPKtE/pko2i16AMb7y6izEEIIIYQaSXhWiZ0X7Cooq2wIIYQQQqiThGcVsKJxTNnI9qsk2vOcwhUJIYQQQoiBSHhWgZ3mKGrajQDkBlQoXI0QQgghhLgUCc8qcOGugrmyRJ0QQgghhGpJeFYB+5SNWK96svyqFa5GCCGEEEJcioRnhRU1BXG4MRSQUWchhBBCCLWT8Kww+6gzyHxnIYQQQgi1k/CssJ3mGABMhnYZeRZCCCGEUDkJzwo63eHVZ1dBT5cuhSsSQgghhBCXI+FZQTvNUXT16gCZsiGEEEII4QwkPCtoV32M4+vx/icVrEQIIYQQQlwNCc8K6e7Vku+YslFBpGejwhUJIYQQQogrkfCskF310dS1ewMyZUMIIYQQwllIeFbITvNXuwrKlA0hhBBCCOcg4Vkh9lU2ko2nGWOqVbgaIYQQQghxNSQ8K+BIYwhHG4MByAuQUWchhBBCCGch4VkBF+4qmBco4VkIIYQQwllIeFaAPTz7u7YyQXYVFEIIIYRwGhKeb7BT7T7srreF51tCjytcjRBCCCGEGAwJzzdY/gW7Csp8ZyGEEEII5yLh+QbbJfOdhRBCCCGcloTnG6jT4sLus7bwPD3kOO66boUrEkIIIYQQgyHh+QbaaY7i1PldBWW+sxBCCCGE85HwfAMVnP1qV0GZ7yyEEEII4XwkPN9ABeYIAOK8zPi7tipcjRBCCCGEGKxhGZ7b2tpoa2tTuow+Dp0L4UhjCAB3RB5WuBohhBBCiKFjtVppamqiu3v4X8/lonQBQ6mnp4f333+foqIiLBYL2dnZ3Hfffeh0OqVLc1woCDAjpFjBSoQQQgghho7ZbOZPf/oT3t7eVFdX8/jjjzNmzBily7puhlV4Lisro7Gxkd/vd0dXXx8ssvU1paSkJCgmI11bQb+ePhaeyqt8131mp68TW0K1aPEEIIIcRQ2rhxIzNmzOC2227j2LFjLFy4kPj4eDw8PJQu7boYVtM2jh49Snx8PAaDAS8vL5KSkqioqFCsnqZuVx7dfh/rTyXQ0m0AoNeq5cOycYrVJIQQQggxVDo6OvoMVEZGRqLX62loaFC4sutnWIXnmpoaQkNDHX/38PCgtbXvhXk9PT0D/rkeihqDqGk39rt9SWXqdfn3hBBCCCGGyqUy04W5qbOzk/b2doxGW97R6XTodDo6OzuVKvu6G1bTNlxdXa/YrPb2S0+ZOHfuXP8bLb6Q8o9rK6iiHfJr+t1c027Eeq2PCbZ3c5pBzOOO/sU1/1vXQwfQMdD/9eV+4Gv8f10PjY0NoB9ED0J/CKFXvtuN0gl0DqYHzc0q7EEjdA/iGAK+Y/ujEl1A12B60N6kuh40NTUBgzgGn1sh5dbrVs9gdXOJ1/1L/kCD6nrQ0g4M5hjcx0GKej79tDDIHlh7VdeD1h5oHcwx6OJVdQxWLt2DS2UmNzc3x9darRatVnvdBiLVaFiF56CgIMxms+PvbW1tBAYG9rmPt7f34B7UdNs11xPmYgYW9bt9QkIYpphrf9xB+xrHYGexWGhtbcXHx2cIChqkIagfbL8POp0OV1fXIXm8QRmCY7BarTQ2NuLr6zsEBQ2SafqQPEx7ezsajabPC+8NM0S/R+fOncNkMg3JYw3KEP2bHR0dWK1W3N3dh+TxBmWIetDQ0IDRaESj0QzJ4109ExD3tR+ls7MTi8WizHzQIepBU1MTnp6eylyQ7/f1j6Grq4vu7m48PT2HoKBBGqIeNDc34+7ujouLslHOYDDg7u5OS0sLQUFBWCwWLBaLMufaG2RYTdtITEzk6NGjtLW10dLSQllZGUlJSYrVkxoRwKPT+l5t6u1u4GffyFGoIiGEEEKIoePq6kpMTAyHDh3CarVSWVmJq6srAQEBSpd23QyrkefY2FhSUlL4+c9/DsDs2bMJDw9XtKbnvzOJ7+Qlsa+khqhAI5mjQvBxH77vxoQQQggxssycOZPXXnuNrVu30t7ezrPPPovBYFC6rOtGY7VarUoXMdQ6OjoAlPlo+BJaW1vR6/VO+8uk6LSNIaLotI0hoOi0jSGi6LSNIaLYtI0houi0jSGi3LSNoaHotI0houi0jSGg6LSNIaKWaRt2VquVtrY2XF1dVVPT9TIsj86ZT8xCCCGEEM5Go9E49ZuRwRhWc57VTKt1/v9qvV6vdAlfi7OOUl3IWUfNhxN5c6684fA8cPbXI2c/H4Dzn5eH++iumg3LaRtCCCGEEEJcD879tksIIYQQQogbSMKzEEIIIYQQV0nC8w1gtVrZunXrsN7nXQghxJXZV81x5hmTzc3NbN68GYvFonQpQihC9/zzzz+vdBHDmdVqZenSpbzzzjtkZmYSFBSkdEmDVlxczF/+8hf27NlDYmKi011N29XVRX5+PuvWrcPT0xM/Pz+nu1inurqaf/3rX5SVlREaGup0F61ZrVaamppwdXV1uv97u87OTrq7u532Qimr1UpBQQErV67Ew8MDf39/p+vF2bNnWbBgAfn5+cTExDjda5HVamXnzp0sXLiQsWPHOuXSpa2trbzyyiscOHCASZMmOeXFmzU1NSxdupSamhpCQkKcrg9dXV2sW7eOjz/+GJPJRFBQkNM9l52djDxfR/bgXFVVxRNPPEFpaanSJQ1aVVUVK1as4Nlnn+XWW2/lo48+oqurS+myrlpPTw8ffvghFRUVJCQk8M477/DnP/+ZtrY2pUu7alVVVbz99ttMmTIFk8nEL37xCzZv3uxUI1fV1dX85Cc/Yfny5U5Vt53VauXDDz/kP/zPzGbzUqXM2hWq5Vly5axY8cOEhISmDt3LuvWrVO6rEExm828/vrrpKWlERoaymuvveZUz2N7cF6zZg1PPPEEXl5eSpc0aK2trbz66qtMmTKF0aNHO+VzoaSkhHnz5hEdHU1DQwM/vGP2bdvn9JlXTX7Oa2pqYmZM2fy5ptvcuLECaXLGnFk5Pk6uTA4f/738fd3Z0dO3aQlZXlVIvKb9myBaPRSEZGBsHBwZSVlRETE+M0I59ms5k9e/bwwAMPEBsby6RJk1i/fj07duwgJyfHKUYRT5w4gYeHB3l5eYwaNYrx48fzzjvvYDKZFN9B82rYnwtxcXFs2bKF3t5eEhISnGqkpLKykh07dhAXF8dnn31Gdna2U21w0dDQwPr16/nBD35AQkIC6enpfPnll2RnZzvNqNvatWsZPXo0EydOJCYmhuPHj5OWluY0r0UnT55k7ty5PPHEE4SEhFBXV8eSJUs4ceIEERERqh/BtQfnyZMnM2XKFBoaGjCbzcTFxSld2qCsXr2avLw8cnNzSUtLIzw8nBdffJHo6GineD0tLy+nqKiI733ve0RERNDd3Y2HhwchISFKlzaiSHi+jjQaDdOnT8fV1RUPDw/27t2Lp6cnwcHBSpd21SwWC4sWLSIuLo6SkhKWL1/O0qVLWbx4MR4eHsTGxqo6BPX09LBhwwbS09Px8vKira2N5uZmXFxcOH36NElJSUqXeEUtLS1s2rSJ7Oxs9Ho9Xl5eZGZmMn/+fGJjY1W/46BGoyE1NZWMjAxycnJ49913nS5A+/j4kJeXx9ixY+nq6uKDDz5wqgBtNptpbm4mMzMTsK3RW1BQ4BS/P3ZdXV2OqRpVVVUsWLCAdevW8cknn+Dt7a361yKTyURgYCBLly7F39+f+fPnk5WVxcmTJ1m0aBHjx49X9a6PPT09REZGkpWVhUajwdvbmy+/JKMjAzVB/8LlZeXc+rUKVJTU9FoNJSUlDBmzBhWrVpFZmam6p/T3d3dBAQEEBwcTEdHB59++imrVq1i0aJFVFVVMWbMGKcYFHJ2Ep6vE41GQ0BAgGMRc61Wi5ubG4sWLSInJ8dpRnsCAgJITExk69atFBYW8vTTT/PAAw8wadIkvvjiCzIyMlQ98uPm5kZ3dzfvvvsuWq2WFStWMHbsWCZMmMDKlSvJzMxU/Qu/0WikuLiYqqoqEhMT0Wq1eHl5YTAY2LNnD5mZmaoODWD7/ddoNHh4ePQL0KdPn0ar1ar6BV+j0TiOITExsU+A1mq1nDlzBm9vb6XLvCSj0UhKSorj73q9nsLCQkJCQggKCqK4uJiuri5VH0NwcDCenp5YrVY2bNjAnDlz+P73v8+4ceP4+OOPycrKUv0c6LCwMBoaGnj33Xd55plnSEtLIzs7m5qaGtrb24mNjVW6xEvS6/V95sl7eHhQWlrKyZMnHUHUGQQFBfH5559z4sQJ6urqOHjwIPfccw/Nzc00NjaqugcAnp6ejmunjh49ipubG88++yxz5sxh06ZNeHh4EBkZqXCVw5+E5yHU09PDxx9/zMsvv8zixYvR6XSMGjXKMU0jICCAsrIyDh48SEZGhip3NyovL+d/ud/WLBgAbt37yY5OZno6GhGjx5NbW0tmZmZjpBz6NAhsrKyVBWerVYra9as4YUXXuCTTz6hqamJWbNmkZKSQnFxMbfeeispKSnodDqOHDmiyo99Ozo6WLVqFeHh4RgMBrRaLaNHj2bJkiXU19c7ArTFYmHPnj2MGzdOdTtNHT58mKqqKkJCQvqdVC8M0MXFxWzYsIHMzExVzQG9uAcXujBAv/feexw6dIju7m6SkpJUFSAu1wOAnTt3EhYWxqlTp/jwww+ZPHmyqkbdLtUDjUbD6NGjHQHC/kYgMzNTdeG5oaGBDRs2EB0djU6nQ6PREBcXx+TJkx190Wg0VFZW0tvbS2JiotIl97N161Z6enowmUx9btdoNERFRbFw4UJ8fX1VO+Xh4h64ubkxceJEGhoa0Gq13HPPPbi7u9PR0UF9fb3qPo2054r/u/ZuvWrcTGxhIYGAjY3lAmJyej1WpxcXGhpqYGb29voqKiFK56+JPwPISOHDlCRUUFzz/PLfffjsbN25k48aNjo/btVotycnJrF69ms7OTuLj45UuuY/u7m4++ugjHnzwQR5++GGCgoJ45ZVXCAoKIiIigq1bt9Le3o6vry+rV68mKCiI9PR0VQWG2tpatmzZwq9/Wu+9a1vUV5ezvz587nllluYMGGCY6WN0tJSioqKmDhxourmoB85coRXX32V0tJSxo0bh8FgQK/XM27cODZs2MCSJUtwcXFhw4YNJCcnM3r0aKVL7sMeKj/99FOioqIIDw8fMECHh4ezZcsWnnvuOdWtQjNQDy6k0WgYNWoUhw8fJi0tjTlz5qjqeXA1PSgoKKCtrY1NmzbxzDPPEBAQoFC1A7tSD8D2ZnnFihUATJw4UXUDEps3b+aNN96gubmZMWPGoNPp0Gq1eHp6OvpRV1fH0qVLmT17Nj4+PgpX3FdjYyNz585l1apVpKSk4O/v3+f77u7uxMXF8dZbb5GamorRaFSo0ksbqAd6vZ74+Hji4+PR6/V0dXXx5Zdfkp6errpplevXr6erq4vf/OY3jBo1igULFgw4vaS4uJi1a9dyxx13qHr6z3Ah4XkIVVVV0dTURHp6Onq9nrFjx3L8+PE+I816vZ7x48cTFxenutDW3d1NQUEBWVlZeHl5ERwcTEpKCm+++SZJSUnk5uayZcsWlixZQl5eHtOnT1dVYADb3M6ysjLHxYCjR4+mp6eHZcuWOUZo582bx6ZNm3j00UdVN9/TarWyd+9eHnnkERoaGli+fLkjOBgMBiZMmEBCQgInTpxgwoQJTJo0SXU9qKmpwc3NjXvvvZc333wTPz+/fuGtoqKC+fPn89xzz6kutF2uBxfeZ/78+URHR/PNb37TKXtQU1PD5s2b+Y/+A+n7MHatWv53e9+R1RUFPfff7/qpv10dnZy9OhRnnzySfbs2UNhYaEjvAE0NTXx29/+lo0bN/LDH/6Q6OhohSvu78SJE6SkpDBhwgRef/11EhIS+gVoPz8/Jk+eTGBgoOqeB1fqAUBZWRnPP/88WVlZqnsD1t3dzZo1a7jtttswGo0EBgZSXFyMp6cnYWFhgO1i5l/+tecOHGCp59+WnXP5eFKY3XGdaNU6syZM7z00ks8/fTTREREALaPXP72t7+Rm5tLXl6ewhVe2aeffkpraysPPvig44Xw2LFjLFy4kOeee05VH+sOpK2tjT/+8Y/cfffdpKenA7YT8cKFC9HpdNxzzz0KV3j17B/XlZaW8uyzz6ruI+mrUV5ezksvvcT3vvc9cnNzHb9TVqsVi8WiuukmF7tcD3p6ehwfxavZpXpQVlaG0WjEz89P4Qovbzg8D9ra2vjHP/6Bh4cHjz76KAaDwWmeA3b79u3jrbfe4qc/akqp5dcyUA9UDuLxcLJkyeJjIx01Ltu3TpaW1u54447FK5uZJOR56/BvunAl19+SUdHB7Gxsfj5+fHee++RlZWFh4cHWq0Wk8nE+vXrGTdunOpGm8+ePcuSJUs4cOAAAQEBpKens2rVKlpaWhyrIZhMJg4ePOhYjF1NLu5BZGQkMTExzJ07l+TkZEwmExqNhqCgIFauXMnYsWNVd4HgxT2wX7Sl1WpJSUmhurqa5cuXk5GRwYoVK9Dr9aoKPBf3ICQkxPF77uvrS2pqKm+88QZ+fn50d3ezdu1akpKSVBUarqUHAQEBqgnO19KD3NxcVQXRrq4uNm7cyIYNG9BoNI45wc7yPIBLb2ak1+vJyMhgx44dFBYWEh8fz6effkpkZKSqBiQu1QOA0NBQwsLCHCPQFRUVHDp0SHWrnAymB4sWLSI8PFy1PbBf73Lha2VDQwOHDx9m/Pjx7Nq1i1WrVpGRkaGqHowEEp6/hnXr1nHs2DFmz55Nfn4+CxYs4Pbbb8fV1ZX333+flJQUjEYjp0+fpqKigvHjx6vqI6GmpiZef/118vLyMJlMvP766/T09HDXXXfx4Ycf0tLSQnx8PBqNht27d5OYmKi6j4QG6sHUqVMZNWoUf/734mKiiIoKIjW1lYOHjzIhAkTVDXiMFAP2tvbSUhIQKvV9gkOL730ErGxsUyePFlVv0cD9WDMmDGOAGoPb6+/jr5+fnce++9qgo90gPlWa1WPv74Y6xWK3l5eSxdupT169c7VvNxhh5UVVXxzjvvMGfOHLq6uvjzn/+M0WgkKioKjUbTJ7zNmzePSZMmkZaWpprQc6UewFcB+sUXX6S6upp77rlHVcFzJPSgtraWqqoqAL744gseeeQRVfVgpJDw/DVs2rSJ6dOnEx0dTVZWFr6+vrz99tvcd999JCUl8eqrr7Jo0SLH3D01nazANuexvr6eWbNmER4ezpQpU1iyZAm9vb089thj7N27l5deeolVq1YRFxfHtGnTVHWygoF7MG/ePObMmcPEiROZN28e8+fPZ9OmTXznO98hJiZG6ZL7uFQPWlpaSExMRKPR0NvbS2FhIUlJSfzbv/2bqkZs4dI9uHAd5MbGRoqLi3nqqadUN7dTeqC8zs5OduzYwR133EFoaCiTJk2isbGRpUuXOq5fUHsPrmYzo+7ubg4cOMCMGTO49dZbVRPa4Op6AHDq1CnMZjM/elPVXdOGwk9qKurY+XKlZw5c4ann35adT0YKSQ8fw0lJSWYzWbHElXh4eEYjUY+/xzZs+ezZw5c7j11lu56667+i3zowY9PT2sWbOG1NRUPD09MRgMjBs3jqVLl2I0Gpk9ezZ33nkns2bNUt2oud2levDZZ58xffp0br/9dmbOnMmdd96pyrUvL9cD+0Uh1dXVnD17lm9/+9uqCwxw+R7Ypypt2rSJWbNmqS60gfRADeyfbhkMBiIiItBoNCQlJdHY2MiuXbvIyMigtrZW1T24ms2MioqK8PT0ZMaMGaoKbXB1Peju7mbr1q3cf/9qgxtI6EHnZ2dlJaW8uSTT6qyByOFhOdB6Orq4siRIzQ0NODv709wcDCfffYZwcHBBAUFOeaIHThwAG9vb0JCQjAYDKp6gtbV1XHs2DE8PDzw8/OjpaWF7du3k5GRgYuLCwaDgcDAQNauXevYuldNJ6rB9iA4ONixTKBaDLYHfn5+jrU81eBangfJycmqWtmkvb2dQ4cO0dXVRUhIiNP1wGq1UlFRQWlpqWONXWfuga+vL/7+/nz00UekpKTg7e2NRqMhIiKCDRs2EBsbS2RkpKp74O/vf8XNjIKDgxk1apRqzgmD7YGfnx9paWmqWQptJPYgKiqKyZMnq+p6hZFIwvNVamtr489/jPl5eXk5+eza9cupk6dSlxcXJ+5tVqtlrq6Opqbm1V3RfKuXbt48803aW1t5b333nM8CQ8ePMiuXbvIzMzExcUFFxcXtmzZQnZ2tqo2EJEeKG849MBsNvOHP/yBxsZGli1bxqlTp/jWt77FoUOHnKIHVquVZcuWsXTpUurq6vjggw+YMGECGRkZTt2Dm2++GaPRyNy5c8nIyMDb2xuDwcChQ4fw9/cnJCRE6bIdBupBZmYmEyZMcJrNjKQHyruWHoSGhqrmDeRIJuH5Km3evJmQkBAeeOABpk6dyr59+3B3dyc1NZXk5GT+/ve/U1JSQltbGxs3bmTWrFmqGuVpbm5m8eLF/OxnP2PKlCkkJSWxbNkycnNzycrKorS0lHnz5qHT6SgoKMDb21t1UzWkB8pz9h4AfPbZZ9xyyy3MmTOHm266idWrVzNq1CimTJniFD2ora1lx44dPPvss0yePBmTycS2bdu49dZbnboH0dHRpKamEhwczEsvvYTZbObMmTMcPnyY22+/XTWjnXDpHuTl5ZGTk+MUmxlJD5Tn7D0YySQ8X0ZXVxf79u0jNDSUjRs3MnbsWEwmE1qtlp6eHo4ePUpWVhYmk4kZM2ag1Wo5ffo09957r2OdZ6WVlJTQ3d1NY2MjtbW1TJgwAY1Gg7u7Ozt37iQpKQlfX1/GjBnDuHHjKC0tJS4ujpkzZ6pi0wGLxcL+/fvx9/dny5YtTtmDU6dOcebMGdra2qQHCrH3wN3dnW3btjF58mTc3d0xGAzU1tbS1dVFQkKCU/SgtLQUgNTUVADc3NwcfQkJCXHqHsTGxhIaGsott9xCS0sLnZ2d3Hfffaq5ZsT+elpbWwsM3AMvLy/VbmZkP6eZTCa2b98uPVDAcOiBAPV8fqFCOp2Oo0eP4u/vz6OPPtrne2FhYRw6dAiLxYLVaqWxsZHx48er4sl5Ia1Wy+rVq/nud7/LY4895rjdPt+2ubkZsK0d6ePjw7e/W2lSh2QTqfj1KlTWCwWp+2BXq9n8eLFPPzww9IDhVzYg6effrrP9+Li4igpKQFsV7vr9XpV9yAnJ4exY8c6vuft7Y2Xlxft7e14e3vT1NREVlYWubm5Clbc32B60N7ezrRp05Qo87IufD29XA/q6+sJDw9n1KhRCla5J5fuAAAgAElEQVTb34XnNOmBMoZDDwSo57NIFdLpdEybNo3t27djsVj6fE+j0dDc3Ex7ezuLFy9m8eLF/e6jBjExMej1eioqKvrcrtFo6OnpobW1lZqaGl588UVqamoUqvLyJk2axP79++no6Ohzu7P0wN/fn4SEBA4dOtTndunBjXOpHoDteV5fX09nZyfz5s1j27ZtqHHj1cv1oLu7m9bWVgoLC/nLX/5CU1OTQlVe2nDoweVeT52hB5c7p0kPbozh0AMh4fmKwsPDcXFx4fjx4/2+Z7Va+fLLLzl79iwPPfSQqi5EsNNoNEyePJkNGzbQ09PT7/unT5/m9ddf55FHHiEuLk6BCq/MaDQSGxvL7t27+33PGXoAkJOTw+7du2lpaen3PenBjXG5HvT09PDPf/6TiIgIvvnNb6pu5Bwu3wOA48eP8/HHH/P000+rbjMjO2fvwZVeT52hB5c7p0kPbgxn74GQ8HxFGo2Gm2++mfz8/D5PVE9PT0pKSmhsbOThhx9W1a51zc3NbN682fGuNjw8HH9/f06cONHnfv7+/nzyySc8+OCDqrsa/2K5ubkUFRX1OemquQcX8/HxIT09nf379/e5XXpw41yqB56enuTn5xMUFMQdd9yh6pPVQD3Q6/Xo9XpWrFjB008/TXBwsIIVXt5w6MFAr6fO1IPLndOkBzfGcOjBSCcXDF7AarXS1NSEq6trn19aT09PysrK6O3tdTwhrVYrbm5u3H333aoKDK2trbzyyiscOHCASZMmOY7FZDKxZs0a0tPT0el0gG3Zsdtuu01Voc1qtVJQUMB7772H1WolOjoajUaDwWCgra2N8vJyYmNjHfdVYw/Onj3LggULyM/PJyYmxrEep5+fH2vWrCEpKQlXV1dAenC9HD16lJdeeolt27aRkJCAj48PMHAPuru7iY6OZubMmao6WbW2tgI4nq/AgD3QarU0Nzdzzz33qCow2F9PL17mz1l6YLVa2blzJ7/73e/YvHkzaWlpjnV3L349VWsPOjs7KSkpwd/f/4rnNOnB9WFfUm/r1q2MGTPGsXKPs/RADEzC8wWqq6v5xS9+gcFgICEhwfHLq9FoCAoKYuXKlaSlpTk2UUhMTOxzYlNaa2srr776KpMnT0an0xESEuK4OtfLy8ux5qt9m1L7u3e1sL/IlJSUMHPmTBYsWIDRaHTsDBgUFMT69esZNWoUHh4equyB2Wxm7ty55OXlAbBkyRJyc3PR6/WOcHns2DESEhIA6cH1cPLkSRYuXMgPfvADQkJC+Mc/uG4An+gHnh7e6tq0wSwXZH/yiuvsGPHDsduaXYX9wBsFxp5eXkpVe6ADh06xH/+538SFRXleM0BnKYHe/fuZc+ePTz33HPo9XpWr15Nbm4uOp1uwNdTNfagoKCA3/zmN3h5eTm2moeBz2nSg+vDvmvgnj17qK2tdQRoZ+mBGNiID89dXV1YrVY0Gg1Lly4lLi6OLVu20Nvb2ydAe3h40NjYSGNjY58TgRq0trbS3d3tCM5TpkyhoaEBs9ncZw5tUFAQ69atIzU1VVXzUu09aGpqYv369Tz88MOEhYXh5+eH2Wx2jMra37QcPXrUcdJVi7a2NlxcXFi3bh2jR49m4sSJxMTEcPz4cdLS0hyjb4GBgWzbto3o6GhH8FGDnp4euru7aW5udtoe2K1atYrx48eTnJxMREQEjY2NtLa2OkZq1d4DFxcXDh06RHV1NQaDwbFRiz1Aq7kH9udBV1cXixYtIjc3l0WLFhESEtLndVOtPbCzWCx88cUX3H777QQHB+Pn5+dYvhBsUwTU+npq70FHRwcrVqzgwQcfZOnSpXR1dfUJ0Go+p4Fz98B+TrOPMjc1NREeHk59fT2FhYWkpaXR0dGB0WhUdQ/EpY348FxQUMDx48eJjY0lNTWVjIwMcnJyePfdd/sF6ICAAFatWsXo0aNV8xF1W1sb8+fPJy4ujvj4eLKystBoNHh7e/Pll1+SkZHh+GjUzc2NhoYGTp8+TVRUlMKVf8Xeg8jISLy8vIiOjsZisbBs2TJWrlzJ559/zu7du8nKyiIsLIwtW7YQERGhmhEGi8XCRx99RGBgIG5ubo6pGlVVVSxYsIB169bxySef4O3tTUJCAnq9nr1795KcnKyaEYaSkhI2bNhAYmIi3t7eTteDCzU2NhIbG+uYLtPT08P+/fvJyckBbNMg1NwD+wYJEyZMICcnh6KiItavX98nQJtMJtX14MLngZ+fH9nZ2aSnp5OSksJf/rXPgFarT2ws2+JHBwcjE6nY9u2baxcuZK6ujrefvttXF1dSUtLU93r6YU98Pf3Jycnh5CQELKzs/nggw/6BWg1ntPsnLUH0DdXgG0L7qKiIh566CEKCgr45z/yenTp8nMzCQoKEi1PRCXNuIvGMzMzKS0tJTGxkZcXFzQaDQEBATw61/mtWrV7N8+XKsVit1dXW4uLgMeLGLkjw8PMjOzqawsLBf0A8LC2PFihV9lroZ6IIjpdl70NvbS3Z2NmDbPcrDw4O33nqL999/n5iYGNavX4/BYOCmm24iPz9fNUv46HQ6pk6dytatW0lLSyMwMBCr1cq+fft47rnneOutt/jf/1f1qxZg9lsZvTo0TQ1NXH69GmlS3eIjY2lp6eHpqYmp+yB1Wp11DJp0iQCAwMd3zMajbS1tdHZ2YnZbGbhwoXExsaqtgfV1dVotVq0Wi0uLi48+uijBAQE8Je/IW2tjZaW1tpbGxUXQ8ufB5YrVZH0I+Li+OXv/wlb731FgUFBVitVqqqqkhISFBVD6xWK+Xl5ezevZuzZ88SGhqKwWCgp6cHrVbLa6+9xk9/+lP+67/+i82bN9Pc3Ky619OLe2AXEBDAr371KzZu3MiyZcvo6elh+/bt6HQ6VZ3ThkMPoG+uANsnLS0tLfT29hIVFcW5c+ccU90udRGtULcRP/Ls4uJCb29vn/l3YAul9hHo4uJiNmzYQGZmJpGRkZSUlBATE6OaLXv9/f37zYHUaDRERUWxcOFCfH19HSM+BoMBi8VCb28vfn5+SpbtMFAPfHx8yMjIcLyhaW9vp6GhgbS0NHx9fSkpKSEqKkoVu7+Brd4DBw7g4+ODyWRCo9EwevRogoKCANtHjIWFhWRmZuLt7Y2Hhwf19fWEhoYqXLmNVqvF29vbcVGOVqt1mh5YLBb+9re/ceLECVJSUvo9LxsaGjh8+DBxcXH89a9/JS8vj5iYGKfogf32jIwMioqK+OKLL9i2bRsBAQGkpqaqpgd2Fz8P7Pz8/Bwj0OXl5RQUFDB+/Hh8fX1V04Ply5ezceNGPDw8eOONNzh37hzJycno9XpGjRrlGBVsb2+ntLSUvLw8PDw8VPd6eqke2AdaPvjgA1avXo1WqyU7Oxt/f3/VnNOGSw8uPqdptVr27dtHUVERTU1N/PKXv2Tnzp1UVVWRlpaGyWRSTQ/E1Rnx4Rls7wq3bt1KZGSk46NesL3YhIeHs2XLFp577jmCgoJwdXUlPj5eVb/gLi4uuLq6cuDAAZKTkx23u7u7ExcXx1tvvUVqaipGoxGwXaSmlhcZu0v1AKCuro4FCxZwxx134Ovri1arJSkpSTWBAWwBx9/fnw0bNpCent7n98NqtbJixQoAJk6c6LivGgLDhXx9fTl27Bhubm79LmJUcw/KysrYuHEj1dXV1NfX9wvQDQ0N7Ny5k3379nHnnXc6pm+ooQf20UH7J0aX6oFWqyUuLo7Nmzdz1113OS6aUksP7C73PDCZTHh4eHD8+HGeeeYZPD09VdEDgI6ODtatW8dDDz1ERkYGt9xyC9u2baOwsJCMjAzHcZw5c4Z58+YxY8YMoqOjAfW9nl6uBwaDgZaWFnx8fHj44Ycd5w41nNOGUw+g7znNx8eHw4cP09nZySOPPIKnpye5ubmkpqai0WhU0wNx9SQ889X8u3379vWZf1dRUcH8+fN57rnnVLvYup3JZGL79u395kD6+fkxefJkAgMDVTev8EID9aCpqYnf/va3bNy4kX/939X3TarF/P29qa4uBi9Xu/4fVm7di2/+93viIqK4v7771dV0LmYRqPB19e3z0nXGXrg6urK1KlTmT59OsuXL6e6urpPgNZoNKxZs4a7777bEZzVYv/+/Xz44YdkZ2c7Rvgv7gHYlhybO3cus2bNYvz48QpX/RWr1UpLS4tjqTAY+HkAcODAATZt2sQzzzyjmosES0pK6O7uxtPTk507dxIaGkpAQAAuLi5kZmaye/duzpw5Q2JiIvPnz2fFihV897vfZcyYMUqXflmX6sGePXuorKxU1WZGw6EHVquVLVu2ALY3wND/nJaens7YsWMd5wCNRqPqc7K4vBEXnrdu3UpPT0+fj7PANgq1c+dOgoKCHGvC+vj4MGXKFNVckAO2d+erVq0iPDy8z8UFOp3O8eJjfzdrd/G61Uo7fPgwVVVVhISE9Knr4h64uroyY8YMZs6c2a9fSrpUDzQaDYGBgX3WHo2NjeWuu+7qs762GlyqB97e3pw8edKx9qhae3Ahg8Hg+DNu3Lg+Abq3txer1crEiROJj49XutQ+9u3bx3vvvYdGoyE7Oxt3d3egfw/A9unS+PHjVXVRlNls5oUXXmDHjh18/vnnpKenYzQaB3wegG21n8mTJ6vqoqjGxkY2bNjAmDFjcHV1ZfHixYwbNw6DwYCLiwtxcXEsXbqU1NRU/n979xpU1XkucPy/1r7D3sDGzf0qsNHNzbuxSlqr8TZN0p5joklMO6kzmTpzkthObSfOOE2bmXywY86k/WCT9ksmGZ2YkyaT1JHjNcR4A41GRY2ACAIqCgiyuWzYl/MB9zoS1IDVsIDn90nAvXjhYe31rHc97/POnTuXBQsW6Kq1pN/v54MPPmDDhg0cOHCArKwsbaLkTjFISUlh2rRpuprhHO0xCIVC7N69m7KyMhYsWDBgguT2a1r4iZ0YG8ZV8tze3s7f/vY3du7cSV5e3qDHojExMRw+fFhLPhVF0d0f+9mzZ/nLX/5CTU2N9gYT5nQ6OXXqFLGxsdoNgN709vby7rvv8tFHH2n9X8PJ251ioEf3ikG492hvb6+uGvXf7l4xCPce3bt3LwUFBbpK+Ifi9gS6traWsrIyWltbmTJliq7+nk6cOMGHH37Iq6++yo0bN4iMjNTq4+8WAz3FIhQK8cknn7B48WJWrFhBVlYW5eXlFBYWAnc+D/Q40xYTE8O5c+dwOBx4PB46Ojr4+OOPtfM6IiKCiooKoqKidFFe8m379u2jt7eX1157jYkTJ7J161amTp1KRETEqHgvgtEdg3Di/NVXX7F27dpBT1RGyzVNDJ++MsOHrL6+nlWrVvHKK6/w1ltvUVlZOeDr6enp9PX1UVtbO0IjvLfwKvW/vWvZGVl8eabb2q7kEH/xXXu3Ll8/vnn2tbcetPU1MTs2bPZuHEjW7ZsoaysbMCq8NEeA+jvaHLo0CF6enpGaJT39l0xCNehnjx5cgRHef8iIyN55ZVXqKioICUlhccff1xXF62GhgY++eQTfvvb3+JyuSgqKuL48eOjKgZ+v39Al4zExESam5spKyujrq6OUCik+/MA+hP64uJi7T1z2bJlFBQUsH79eo4ePUpdXR3Xr18nMTFxpIc6SF9fH5WVlcybNw+j0Uh+fj6pqakD3jslBg9XIBDg5s2buFwuzGYzZ86c4cUXX+SnP/0pb7/9Nj6fT/fXNHF/xtXMc3x8PMnJySQlJZGcnMzmzZtxu93aDPS9FlrogaIouN1uHA4HeXl5NDY2smPHjgGzn/da9KUH0dHRZGVl4XQ6yc/P55133iE2Nlab/RwLMQhvPtDa2kpqauoIj3iw74oBQEJCArt27SIvL0/Xddp34vf72bJlC3l5eTz55JO6Spyhvyzjxz/+sbYw1uFwaGVAty960nMMDAYDRqORzZs3c+7cObZu3UpycjITJkxgy5YtqKpKQUGBLs+D9vZ2mpqatNpUh8NBfX09qqoSHx+Px+OhqKiInTt3cuzYMZ555hkyMzNHeNR35nK5SEpKwmAwaOtEWlpamDRpEqD/96Kw0RoDVVXJzc3l66+/5vjx41RXV7N+/Xqefvppjh07xuXLlykoKND1NU3cn3GVPN/u2wn0pUuXOH36NFOmTKGyslK3yWeYqqoDkrcpU6ZQUlKCyWQiKyuLL774QvcnakxMzIDkra+vjz179jBz5kyqq6tHdQxyc3PZvXu3LhOf290tBkVFRXR0dHDjxg1dX3TvJLy5wvTp03WXOMPg8oXw1u3bt28fsBGKxWKhvb1dtzFISUlh6dKlxMXFkZmZycqVK8nIyCA7O5uTJ08ybdo0XC6Xbs6DUCjEjh07eO+990hNTdW2nFcUBafTOaA+OCoqijlz5vDDH/5QV+9BPp+PCxcuMGHCBFRVJTY2dkA5T7gt4+zZsykvL2fnzp0sXLiQPXv26CYGZWVl/PnPf+bQoUPaDddoisG3qaqKx+Nh/79LF68mNTUVEwmk9ZtY+bMmTidzlGRV4ihG7fJM/x/Ar1x40YaGxt56qmniIiIwO12Exsbq+vEEwYmb5s2bSIrK4vi4mKtdkxPC3PuJpy8bd68mSNHjrBixQpiY2NHfQxsNhsej2dQ2z09ulsMUlNTSUlJ0X0Mvk1RFOx2uy4T57tJTEzk/PnznDp1akBbLr3HwGAw4PV6qays1Go6z5w5g9/vJy8vD4vFopvzoLm5mV27drFu3Tpti+ewcH1wR0eHrrdJPnr0KK+99hp2u33AToFhV65coaGhAYB/etf/PKXv8TpdOomBtXV1ezbt49XX30Vj8fDO++8w7Vr18jLyyMqKmpUxOBOTCYTxcXF2roF6I9FU1MTs2bNQlXVUXNNE0Ojj141I8ztdvPSSy9pj0zD21mPJk8++STPPPOM1n4ovHJ/tIiLi2P16tVa386xEAM9XKyG49sxGA03X2OF0Wjk+eef57333qOpqWnApkZ6l5SURE1NDRs3btTGu2bNGu3rejkPvF4vVqsVq9WKz+dj27ZtHDlyhGXLlrFkyRLmzZvHhx9+SGFhIVardaSHO0h3dzcnTpzgT3/6E++/z7AoHp+VVU5c+YMbW1t/OY3v9GuaXqJQUdHh7aZV3p6On/84x/ZtGkTJSUlPP7447qPwe06Ozs5/tVXgz7v8/loaGigrLycxxYu5NDBg0M6nsFgIDEpibS0tH/rCUFnZyetra3ExMTgcDju+zji3pSQXvZ2HQE+n09bMa63ButDVV9fz/Hjx/nJT36im76dwxEKhfjss8+YOnWqlrSNNhIDMd75/X6qq6uxWCxkZmbqcta/o6ODTZs28eKLL3LgwAHS09MpLCzk3XffJSoqil/84hfs27cPi8VCcXHxSA/3nsJtAufPnz8ggb548SLvv/+gMkgPWloaODvf/87v/71r7XxdXV18eabb2otPffu3TsqYnDlyhX+8t/DYCiqqi3YnC9uRkAZ0wMqsFAKBgc0vHMZjOP/OAHzJ8/n8h/oz1ua0sL5eXl2Gw2ps+YIQn0QzKuk2chhBBjVyAQGFATvGfPHq2uduXKlZhMJtrb23n77bdZs2YNBoOBbdu2sXLlSl3197+T2xPoZcuWUV5eTlFREVarVTc38aFQiEuXLtHS0oLH48FqtbJ9+3aqq6v51a9+pbV2O3XqFF9++SVr1qyhu7t7VMSgsbGRN15/XUtS8/LzB/zeQ6EQDfX1lOzYoXW/mjlrFpM9ngF/k8FgkEt1dZw6eZLpM2eyeMmSYSe8oWCQEP1PHvr6+rjc2MjXX39NakoKhUVFmMzmB3ZDGwwGddl28vsmxTdCCCHGnKqqKtatW0ddXZ32ufnz5+N2u6moqBjQvs1kMqGqKna7naKiIpqamkZiyMPicrlYv349paWl/O53v+PcuXO6S5y3b9/OP/7xD0pLS1m7di2XLl1i2bJlREZGsnnzZq3Np91ux+/3EwwGR1UMAALBIG1tbRiNRnJzc8kvKCC/oICCwkJmzJo1oDe11+vFaDRSWFTEzFmzmDptGg6HA6/XS2CIM9R3cujQIQ7e2gDOZDKRlp5O8aOPkpaRQXl5OcePH38QPyper5f/LSnh/DffPJDjjWb6OMuEEEKIB8Tv97N3714mTJjApk2bWLduHRkZGRiNRl544QVKSkpYu3atttj3ueee02b79LaF+73ExMQwZ84c2tvbdbXlNvSXNdTW1vKHP/wBs9nMgQMH2LFjB2vWrGH16tWUlJTw8ssvU1RURH19vfYkAEZXDHp9Ps6dPcvNmzf5z+XLcefmEgwGMRqNREdHM23GDK5dv06vz0fl+fPU19cTHx9PRmYmly9f5pN/pNr164NmrVubm7mYk0NrS0txMXH43a7MZnNXKypob29HXduLjarlTNnzvDxRx/1L7TPzaXT6+XixYv4/X7MJhOlpaVE2Gwo9MfEk5dHVlYW0L9bblVVFS3NzVqf+eioKNyTJvWXYlVVYbVayXG7aW9ro7S0lMMHDzJ7zhxS09KouXCBxoYG7A4H2dnZJCQmarPqHR0dlO7bh/9be06kp6fj8/lobm5m8uTJtLe3a4tcFUXB5XIxZepU3Zeb6OdME0IIIR4Ag8HA8uXLcblclJWVDUqgn3jiCZYuXUpnZ6e2iHA0OnHiBB0dHbzwwgu6SpwBrl69SlpamraINDc3l88/xyv14vD4eCJJ55g4cKF1NXVkZycTHR09AiP+P4Fg0Habtzgxo0bBAIB6mprSU5JwWq19veBPnGC+kuXCAaDdHq9eDs6AOjq7OTmzZsEAoEB8bt06RL/s20bLc3NOKKi8Hq9ZGZmMnfePI4dPcrFixeJjIwkLj6efXv30uf3k52Tw9mKCr7cvx+T2YzZZOJ6czOhYJBHH32UiooKTp88id1u15Lnrq4ujhw8SEVFBQmJidhsNq5fu8a06dPJcbvZs2sXE1wukpKTqa2t5fDBg0RGRpKdnc2O7ds5feoUMU4nHR0dfFFayrPPPktWTg6KouDv66OhoYHW1lauXrlCVHQ0cXFx2Gw2qquqqDx/HrPZTGN9PadPnyY+IQGrxcKRQ4e42dbGY0uW6HrBtJRtCCGEGFMURSEuLg5FUXjkkUdYtWoVmzZt0ko4urq6MBqNxMTEjNrEGfpnaFevXq27xBlg+vTp/OxnP9M+djgc2O12uru7gf6abaPRiMfjGdWJ853caG2l7PBhQqEQSUlJ5OXlDahz/i411dVcvXKFvIIC/uull8jJyeFCdfWgXZHDHHY7nrw8amtr8QcCPLZoEf+xfDlOp5Oo6GjyCwvv+f2MRiOPLVrEquefJzY2lsuNjYN2zg1LurXRXOX587hcLp5esYJp06fT0tLChZoagrfKT2KcTl5YvZoFCxdiNpvJz89n1c9/zty5cwe163NERfHYokUsX7GChMREvjl/nu6uriH/vkaCJM9CCCHGrG8n0Lt37+aNN96gpaVlpIc2riiKQl9fH52dnVRUVPDWW29x8+bNkR7WQxECjh07RktLC7aICLJzcoa1OUo4ATUajUTa7VjCtex36e+gKAqGW509VEXBbDJhsVhQby3sM3xHb2lFUbCYzVgtlv4OIaHQXb+XqqooqkowFEJVVSwWCyajEQUI3vYaRVGw2WyYzGZQFAxGI1arVft4wDFvjdlqsWBQVYLBIHrvZaG/21UhhBDiAQon0F6vl08/ZQNGzbgcrlGeljjUlVVFfv37+fll18e0zG4cvkyp0+dYsHChSSnpOCeNIm2tjZ6e3uHdRxFUXC73dgjI0lITByzNxyjjcw8CyGEGPNqamooLS1lw4YNJCQkjPRwxh2TyYTJZNIWCo71GPh8Pr4+cYKb7e1ERUWR63YTHRMz7OP09PTgdrt59Ec/Ii09/YGNLxQK4e/r07p89N72b/HdZOZZCCHEmJeYmMjvf/97oqKiRnoo45LBYCA/P5/nnntuzCfO0J+cXmtq4szZs8yePZusnBxSUlJoubWJylDt/+ILmq5exWKxkJqW9sDG19fXR1VVFdeuXaOvr4/TJ08Scx/J/XglybMQQogxTy9bVI9nixcvHukhfK+6u7s5c/o0ubm5xMbGMmnyZGpqaoZ1DNVgoLa2lk6vF9MDXBiqqioRERGYTSYURSHSbh/2tuD+QIDOzk58Pp/ua5QfNCnbEEIIIYR4wPx+P3V1dVyorkZVVXJzc0lNSUEdRueNObd6Kj9oRqOR1LQ0nE4nRqOR7JycYc88NzY08OEHH/DVsWP09fU98DHqmSTPQgghhBAPQXtbG9+cO4fX68UVF0fu5MlYLJYhvz48O/wwGAwGrW2cyWhEHeaW23a7ndxJk0hISBjUfm6sG18/rRBCCCHE9yS8acqFqioMBgPTZ8wgxukc6WE9ELETJvCDuXOZmJWly17jD5Mkz0IIIYQQ90lVVRwOBw6HA1VVib61+U54NvbGjRtUVlbi7ejA5XLhdDpR7jHLG35d4FZfbL/fj6qqqEZj/9dCIXp8Prq6uggEAqgGA4qqohoMBEMhurq76ezsJBAM9vdlHsKMcndPD96uLoKBAAajEfXWrHTA76ersxNfTw+hUAiDwUD4aMqtsY63WWeQBYNCCCGEEPfFbDaT43ZTXFxMVna21pd55bPPcu7sWcrLyvD5fJw/f57CoiLsDgeKohAKhe66yC4lNZXEpCRq6+r4YOtWWltayJw4kUm5uTQ3N9PY2MjBL7/EZDLh8/mY7PGQEB/PpMmTaWpq4sv9+zEaDPT6fEyfOZOo6GjMZjM2m23ADLGqKJgtFkxmM4cPHeLE8eP4fD48eXmkpKaSnpHBxZoaPvv0U3w9PUTHxFA0ZYq2pb3l1g2CyWTq3xDlDrPPRoMBm82mLUwEsFgsREREYDKZMFssWG02DEYjiqr2H/O2chK9kuRZCPWme5YAAAI8SURBVCGEEOI+GAwGYpxOgkB1VZX2eVtEBGnp6RwtLycUCtF09SqnTp7UZooBGhoa8Pv92mtCoRDBYJCJWVk89fTTXLhwge7ubvLy88mdNInY2FjSMzNxxcdz5fJlgoEAc+fNIys7G7vdztRp04hPSODqlSsEgkEmTJhARkYGJpOJoilTSElJIT0jg0AgAPQn/tNnzCAjM1PbHdAeGcmkyZOx2WwsXLSIuosXaWlpwWK1kpScTGZmJoFAgB/Nn4/FYsEWEUGO243FaiUtPZ1QKKQdHyAxKYklS5cSHx+P8dbM+cyZM8nOziYjM5P4hARy3G7iExKIiIjgkTlzCAaDWK3W7yF6908Jjbf+IkIIIYQQ/4bGxkbeeP11gHuWRtyeSJpMJkxms/Z/A4GAVg5hMpnweDxMmTYNm8328H8AHYuIiCBz4kTMZvNID+WuZOZZCCGEEGIYjEYjScnJD+x4CtDh9fLV0aMoOi9ZeNgSEhJITknRdfIsM89CCCGEEMPQ09PDherqkR7GmGSLiCAtLW3Ym7Z8nyR5FkIIIYQYJkmfHo6hdAcZaVK2IYQQQggxTKMhyRMPx/gurBFCCCGEEGIYJHkWQgghhBBiiCR5FkIIIYQQYogkeRZCCCGEEGKIJHkWQgghhBBiiCR5FkIIIYQQYogkeRZCCCGEEGKIJHkWQgghhBBiiCR5FkIIIYQQYogkeRZCCCGEEGKIJHkWQgghhBBiiCR5FkIIIYQQYogkeRZCCCGEEGKI/g9wRz0ifg6DCwAAAABJRU5ErkJggg==">

Bộ Công Thương nhấn mạnh "việc điều chỉnh giá điện năm 2023 là cần thiết". Tuy nhiên, tăng giá điện chỉ là một giải pháp nằm trong nhóm các giải pháp để đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, cung cấp điện ổn định cho sản xuất và đời sống.

Trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu trên thế giới có tần suất và biên độ ngày càng lớn theo chiều hướng gia tăng, EVN cần tiếp tục thực hiện định hướng chung là tiết kiệm, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu để đảm bảo khả năng cân đối tài chính năm 2023, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Do đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Bộ ngành, để đảm bảo việc điều hành giá điện có lộ trình, xem xét việc tác động giá điện đến GDP, CPI, sản xuất và đời sống nhân dân trong nước ở mức thấp nhất, EVN đã có Quyết định số 377 ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,37 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) từ ngày 4/5/2023.

"Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành, đây là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được EVN xây dựng và trình Bộ Công Thương xem xét trước đó", Bộ Công Thương cho hay.