Bộ GDĐT đã phê duyệt tài liệu điều chỉnh "sạn" trong SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM đề xuất.

Văn bản mới nhất của Bộ GDĐT gửi Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM nêu rõ, sau chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 (Hội đồng thẩm định) đã rà soát tổng thể nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - bộ Cánh diều, xem xét phản ánh của dư luận, tổ chức đối thoại với tác giả và nhà xuất bản để thống nhất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, tổ chức thẩm định bản mẫu.

Căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM và báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ GDĐT cho phép nhà xuất bản được điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách theo bản mẫu "Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều".

So với tài liệu nhà xuất bản đăng tải hôm 14/11 để xin ý kiến, tài liệu được Bộ phê duyệt có một số điểm khác.

Về ngữ liệu bài đọc, có 12 "bài đọc thay thế" cho 12 bài bị cho là không phù hợp trong sách giáo khoa. Ở phần điều chỉnh từ ngữ, 14 trang sách có từ được điều chỉnh.

Bảng điều chỉnh văn bản và điều chỉnh từ ngữ trong SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều.

Bảng điều chỉnh văn bản và điều chỉnh từ ngữ trong SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều.

Bộ GDĐT yêu cầu Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM cung cấp tài liệu này đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều đảm bảo kịp thời, thuận tiện cho người sử dụng.

Nội dung thay đổi cụ thể của SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều:

  • Rà soát, công bố công khai phương án chỉnh sửa cả 5 bộ sách giáo khoa
  • Bộ GDĐT trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về sai sót trong SGK lớp 1
  • Bích Hà / Lao Động

    Nguồn: https://laodong.vn/giao-duc/bo-gddt-dong-y-tai-lieu-dieu-chinh-san-trong-sgk-tieng-viet-1-canh-dieu-864644.ldo