Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các Sở GDĐT về việc tổ chức cử giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Bộ GDĐT yêu cầu giáo viên góp ý cho bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 kỹ càng hơn. (Ảnh minh họa: LĐO).

Bộ GDĐT yêu cầu giáo viên góp ý cho bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 kỹ càng hơn. (Ảnh minh họa: LĐO).

Việc tổ chức góp ý hướng đến bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa.

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương phải thực hiện theo 3 đợt góp ý để hoàn thiện bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6.

Đợt 1, mỗi Sở GDĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý bản mẫu SGK qua trang thông tin điện tử của các nhà xuất bản. Sau đó, các địa phương tổng hợp ý kiến góp ý của giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa và gửi về Bộ GDĐT trước ngày 10/12/2020.

Đợt 2, Sở GDĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021- 2022 vào trang thông tin điện tử của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

Đợt 3, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tìm hiểu, góp ý một lần nữa các bản mẫu SGK đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên trang thông tin điện tử trước khi in và phát hành.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ sẽ thực hiện 3 điều chỉnh trong khâu thẩm định SGK lớp 2, lớp 6.

Đầu tiên là kiểm soát chặt chẽ quá trình thực nghiệm SGK.

Tiếp đó là tăng cường việc thẩm định nội bộ tại các NXB để nâng cao chất lượng bản mẫu SGK trước khi gửi tới Bộ GDĐT để thẩm định.

Cuối cùng, Bộ GDĐT sẽ mở rộng thêm đối tượng góp ý cho bản mẫu SGK, có thể bằng cách đăng mạng bản mẫu SGK dạng PDF để xin ý kiến góp ý, nắm bắt thông tin trên diện rộng, đa chiều từ giáo viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học và người dân.

  • Thay nhiều ngữ liệu trong SGK Cánh Diều
  • Sửa lỗi sách giáo khoa kiểu 'chữa cháy', nên chăng?
  • Đặng Chung / Lao Động

    Nguồn: https://laodong.vn/giao-duc/bo-gddt-to-chuc-gop-y-cac-ban-mau-sach-giao-khoa-lop-2-va-lop-6-858395.ldo