Năm bộ sách của ba nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

Đa số bộ sách giáo khoa có đầy đủ môn học, môn học ít nhất có bốn sách, được thể hiện đa dạng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới. Đội ngũ viết sách là những nhà khoa học uy tín, năng lực chuyên môn đã được khẳng định qua thực tiễn nhiều năm, ông Thái Văn Tài, quyền Vụ trưởng Giáo dục tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết ngày 27/8.

Sách lớp 1 theo chương trình hiện hành. Ảnh: Xuân Hoa.

Sách lớp 1 theo chương trình hiện hành. Ảnh: Xuân Hoa.

Dự kiến đầu tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo công bố những sách, bộ sách đạt chuẩn dựa trên đánh giá của hội đồng thẩm định, gồm những nhà khoa học có uy tín, giảng viên đến từ trường Sư phạm và thầy cô đang giảng dạy tại trường tiểu học (hội đồng mỗi môn từ 7 đến 15 người). Trên cơ sở đó, các địa phương lựa chọn sách phù hợp, để từ năm học 2020-2021 bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1.

Với bộ sách chưa đạt, các tác giả vẫn có quyền chỉnh sửa, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng thẩm định lại, ông Tài cho biết.

Theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội khóa 13, học sinh cả nước thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông, có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định ban hành sách giáo khoa. 

Chủ trương trên được thể hiện trong Luật Giáo dục (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019. Theo đó, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa; xã hội hóa việc biên soạn sách. UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.