Chiều 2-3, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ), đã thông tin về chính sách tiền lương mới, thực hiện từ 1-7.

Theo bà Nguyễn Bích Thu, thực hiện Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; căn cứ kết luận của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngay quyết định, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Bộ Nội vụ thông tin về thực hiện chính sách tiền lương mới từ 1-7- Ảnh 1.

Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ chiều 2-3

Trong kế hoạch này, Chính phủ đã giao các nhiệm vụ, nội dung cụ thể, phân công phân nhiệm rất rõ ràng cho các bộ, cơ quan địa phương, làm sao để thực hiện tốt nhất mục tiêu của Nghị quyết, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

  • Sẽ có 12 Thông tư hướng dẫn Nghị định về chế độ tiền lương mới

  • Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ bảo đảm tiến độ thực hiện cải cách tiền lương

  • Sử dụng nguồn tiền nào để thực hiện cải cách tiền lương năm 2024?

Đối với Bộ Nội vụ, cơ quan này được phân công, chủ trì tham mưu xây dựng tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới, đồng thời cũng phải nêu được các tác động khi cải cách chính sách tiền lương đối với chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, các trợ cấp xã hội.

Theo bà Thu, sau khi có chỉ đạo, Bộ Nội vụ phải triển khai ngay để tập trung làm sớm, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến. "Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, phải xây dựng nghị định trình Chính phủ, ban hành về chế độ tiền lương mới. Từ các năm sau, sẽ xây dựng nghị định để điều chỉnh chế độ tiền lương theo kết luận của Trung ương"- bà Thu nêu rõ.

Hiện Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hoàn thành các văn bản, triển khai chế độ tiền lương mới. Theo bà Thu, việc xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

"Sau khi được Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở để các cơ quan ban hành văn bản. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang"- bà Thu thông tin.

Đối với Quốc hội, sẽ có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức, viên chức các cơ quan thuộc Quốc hội. Ban Bí thư có quyết định về chế độ tiền lương mới đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ đang xây dựng trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện về chế độ tiền lương.

Minh Chiến / nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/bo-noi-vu-thong-tin-ve-thuc-hien-chinh-sach-tien-luong-moi-tu-1-7-196240302181520025.htm