Thành viên thứ hai và đồng thời cuối cùng của bộ phận Kiểm toán nội bộ tập đoàn FLC là bà Trần Thị Mỹ Dung đã có đơn từ nhiệm chức vụ với lý do cá nhân.

Hai thành viên của bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc tập đoàn FLC đều từ nhiệm. Ảnh: Đức Anh.

Trong bản công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), HĐQT tập đoàn FLC cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ của bà Trần Thị Mỹ Dung với lý do cá nhân.

HĐQT sẽ tiến hành họp và xem xét thông qua việc thôi giữ chức vụ của bà Dung theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty hiện hành.

Ngày 5/1, FLC cũng nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của ông Nguyễn Mạnh Cường với lý do tương tự bà Dung.

Như vậy, bộ phận Kiểm toán nội bộ của tập đoàn FLC cho đến nay không còn ai sau khi cả hai thành viên đều rời vị trí. Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT được thành lập vào ngày 26/10/2021.

Năm 2021, FLC từng chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Song vào ngày 30/3/2022 (một ngày sau khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt), UBCKNN đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết của công ty Đất Việt, buộc FLC phải tìm đơn vị khác.

Ngày 21/7/2022, FLC ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 nhưng nhanh chóng thanh lý hợp đồng chỉ 2 tháng sau và chuyển sang Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Sau nhiều lần điều chỉnh thời hạn hoàn tất kiểm toán và công bố báo cáo tài chính năm 2021, FLC vẫn chưa thể hoàn thành quá trình này tính đến nay.

Do vi phạm nghĩa vụ về công bố thông tin, cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9 năm ngoái. Trong văn bản cảnh báo đình chỉ giao dịch, HoSE cho biết FLC vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dù đã quá 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính năm 2021 cũng như chưa công bố báo cáo kiểm toán 2021.