Nhiều tiểu thương chợ Sở Thượng (Hà Nội) nhập cá chép cúng ông Công ông Táo với số lượng hạn chế vì sợ phải phóng sinh như năm 2019. Giá cá chép đỏ tăng khoảng 10.000 đ/kg.

Hoàng Hiệp - Hồng Chi / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://news.zing.vn/video-ca-chep-cung-ong-cong-ong-tao-tang-gia-do-tieu-thuong-so-lo-post1036368.html