Sau bốn năm mất đi cánh tay, anh Phạm Văn Vương (31 tuổi) lần đầu tiên có thể cầm nắm được đồ vật nhờ thành công của ca ghép tay từ một người hiến còn sống tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.