Cao điểm kiểm tra tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng, hàng hóa phục vụ cho nông lâm ngư nghiệp tại Cà Mau.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, phòng chống các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Quản lý thị trường Cà Mau kiểm tra các cơ sở kinh doanh

Theo kế hoạch, cao điểm đợt kiểm tra lần này kéo dài từ ngày 01/10/2022 đến ngày 26/12/2022. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND các huyện, TP. Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng, hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu, hành vi vi phạm như: Kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, vi phạm quy định của pháp luật về chất lượng, đo lường, giá,… chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoặc xác lập các phương án kiểm tra, kế hoạch kiểm tra chung để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm.

Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; xác định rõ vai trò chủ trì; phối hợp của các ngành, lực lượng chức năng giữa tỉnh và địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và vi phạm quy định của pháp luật về giá và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, xác minh, xử lý các vấn đề phát sinh, nổi cộm mà tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân phản ánh, nhất là trước những diễn biến bất thường của thị trường về cung cầu, giá cả đối với các hành vi vi phạm: mua bán thiếu số lượng, khối lượng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm về chất lượng hàng hóa, vi phạm pháp luật về giá, vi phạm về hóa đơn, chứng từ trong giao dịch, mua bán… phải kịp thời thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời để kiểm soát và ổn định tình hình thị trường.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập, sơ hở trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý mặt hàng vật liệu xây dựng, hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở và hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý nhà nước để quản lý chặt chẽ các mặt hàng này.

Ngọc Thùy / congthuong.vn

Nguồn: https://congthuong.vn/ca-mau-mo-cao-diem-kiem-tra-vi-pham-trong-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-hang-hoa-222241.html