Sử dụng GPS của Google Earth để nối kết vị trí các kỳ quan cổ đại, các nhà khảo cổ thu được một đường tròn gần như hoàn hảo bao quanh địa cầu, chiều dài bằng với đường xích đạo.

  • Đĩa băng tròn xoe xoay liên tục trên mặt sông
  • Bên trong mỏ khai thác núi vàng trên mây lớn nhất thế giới
  • Ái Duyên - Ngân Phạm / Tri Thức Trực Tuyến