Bạn đang cảm thấy bàn phím của mình không còn nhạy như trước nữa, lâu lâu lại xuất hiện trường hợp gõ phím này lại ra phím kia hoặc bạn không còn gõ được nhiều phím cùng lúc nữa. Đây có thể là do lỗi ứng dụng và phần mềm mà bạn đang sử dụng. Hoặc cũng có thể là do bàn phím của bạn đang gặp vấn đề.

Đầu tiên các bạn truy cập trang web Keyboard Checker tại đây.

Sau khi truy cập trang web, bạn gõ tất cả các phím đang có trên bàn phím của bạn. Phím nào hoạt động tốt thì sẽ hiện màu xanh, còn nếu không thì… coi như hoạt động không bình thường. Các bạn cũng có thể kiểm tra xem là bàn phím có khả năng nhận một lúc nhiều phím hay không.

Ngoài ra, các bạn kéo xuống dưới sẽ thấy Keyboard Checker liệt kê cho bạn 3 mục.

Mục You can still press… keys cho biết là còn bao nhiêu phím nữa mà bạn chưa nhấn.

Mục Last key pressed… cho biết phím cuối cùng mà bạn nhấn là phím nào.

Mục Toggle Hide Numpad thì khi bạn bấm vào mục này, bàn phím hiển thị của trang web sẽ ẩn hoặc hiện phần phím đặc biệt.
Nếu sau quá trình kiểm tra mà bàn phím vẫn hoạt động bình thường thì khả năng cao là do ứng dụng hoặc phần mềm mà bạn đang sử dụng có vấn đề. Bạn có thể thử tắt đi bật lại hoặc xóa và cài đặt lại.