Nghi phạm cầm dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người nạn nhân, rồi cướp túi xách đựng tiền.