Việc Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là cụ thể hóa chủ trương của Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với người dân mà chủ thể là phụ huynh học sinh.

Thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông... Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã có Tờ trình số 193 ngày 8/9 về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, cũng ngày 8/9, UBNDTP cũng có Tờ trình số 194 về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND Thành phố đã thông qua các nghị quyết về mức học phí và hỗ trợ học phí cho năm học 2021-2022. Ảnh: Hoàng Phúc.

Sau khi xem xét 2 Tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, ngày 23/9, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hằng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy định khác có liên quan. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế (trực tiếp, trực tuyến), tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

Đặc biệt, trong những tháng học sinh học trực tuyến, mức học phí phụ huynh phải đóng bằng 75% so với học phí khi học sinh học ở trường. Và theo quy định của thành phố Hà Nội, chừng nào học sinh còn phải học trực tuyến, thì mức hỗ trợ học phí cũng bằng 50% trên 75% tổng học phí mà phụ huynh phải đóng.

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn Hà Nội; học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội; cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội. Dự kiến tổng kinh phí để hỗ trợ 50% mức học phí cho học sinh các cấp học trên địa bàn Thủ đô là gần 893 tỷ đồng. Trong đó, cấp mầm non là hơn 378,7 tỷ đồng, cấp tiểu học là hơn 40,4 tỷ đồng, cấp trung học cơ sở gần 258,6 tỷ đồng và cấp trung học phổ thông là hơn 215,1 tỷ đồng.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, nhiều phụ huynh học sinh rất phấn khởi vì được Thành phố quyết định hỗ trợ 50% học phí cho con trong năm học 2021-2022. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trên không gian mạng vẫn còn một số người cho rằng, tại sao thành phố Hà Nội nói sẽ miễn giảm học phí cho học sinh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà vẫn áp dụng mức học phí như năm học 2020- 2021? Đây thực sự là một sự hiểu lầm đáng tiếc.

Vì xét góc độ pháp lý, theo quy định của pháp luật, đối các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của HĐND như phí dịch vụ, học phí... hàng năm căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật, quy định khác, HĐND tỉnh, thành phố tiến hành họp và thông qua Nghị quyết để làm cơ sở cho việc triển khai. Cụ thể ngày 23/9, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 mới đủ điều kiện cho việc ban hành quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với mức hỗ trợ lên tới 50%. Nói một cách ngắn gọn, tuy quy định mức học phí năm học 2021-2022 bằng mức học phí phí năm học 2020-2021, song Thành phố đã có cơ chế hỗ trợ 50% áp dụng cho cả năm học.

Còn theo Sở Giáo dục và Đào tạo, quy định hỗ trợ áp dụng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 là căn cứ theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Luật Ngân sách Nhà nước.

Rõ ràng, việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành các Nghị quyết trên là thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố đối với người dân, phụ huynh, học sinh để vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Chính sách rất nhân văn, trình tự ban hành đúng quy định của pháp luật, không có lý do gì một số người lại "xuyên tạc", hoặc cố tình không hiểu, đẩy vấn đề theo hướng khác không đúng với bản chất!

  • 'Chìa khóa' để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường
  • 'Vớt' thí sinh điểm cao trượt đại học liệu có công bằng?
  • Phương Thảo / Lao động thủ đô

    Nguồn: https://laodongthudo.vn/can-hieu-dung-ve-quy-dinh-muc-hoc-phi-ap-dung-cho-nam-hoc-2021-2022-130542.html