Khám xét nơi ở của Phạm Anh Nhựt tại Vĩnh Long, cảnh sát thu giữ số lượng lớn ma túy, 3 khẩu súng, 21 viên đạn và quả nổ.