Cầy vằn cái lao tới tấn công và đuổi 4 đứa con gái của nó ra khỏi đàn nhằm đảm bảo những con non sắp sinh không bị cạnh tranh thức ăn.

Video: BBC.