Các nhà họa sĩ tương lai đều có xuất phát điểm là những học sinh cá biệt chuyên phá hoại sách vở.

DH / Infonet.vn