Nhiều chủ quán karaoke tại TP.HCM chi tiền tỷ để sửa chữa, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy, nhưng đến nay vẫn chưa được hoạt động, hầu hết nhân viên đã bỏ đi tìm việc khác.