Ngày 4/6/2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, giá vé tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông từ trên 7.000 đồng cho đến 15.000 đồng tùy theo chặng sử dụng; giá vé ngày là 30.000 đồng/người/ngày (không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến).

Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng/người/tháng cho hành khách phổ thông; 100.000 đồng/người/tháng cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể được áp dụng mức giá 140.000 đồng/người/tháng.

 Công bố giá vé Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: ĐT

Công bố giá vé Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: ĐT

Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện miễn tiền vé cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm: Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Ngoài ra, thành phố miễn giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

Cũng theo quyết định 07/2021/QĐ-UBND, các mức giá trên đã bao gồm tiền bảo hiểm thân thể cho hành khách đi trên tuyến và các khoản chi phí trung gian thanh toán (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2021 và mức giá vé trên được áp dụng trong thời gian kể từ ngày đưa phương tiện vào khai thác thương mại.

Sau khi có định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành và các quy định về chi phí quản lý, vận hành đường sắt đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính tiến hành đánh giá, tổng kết và trình thành phố xem xét ban hành mức giá vé phù hợp.

  • Phó thủ tướng: Đường sắt Cát Linh có gì vướng mà ách tắc lâu thế?
  • Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chính thức vận hành vào ngày 1/5
  • Minh Hạnh / Lao Động

    Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/chinh-thuc-co-gia-ve-duong-sat-cat-linh-ha-dong-916850.ldo