Để qua mặt giám thị, các thí sinh sáng tạo ra những cách quay cóp bài đỉnh cao, độc đáo và vô cùng hài hước.

Nguyên Sang / Tin Nhanh Online