Theo luật sư, việc vay tiền để đánh bạc không phục vụ nhu cầu của gia đình nên không làm phát sinh nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng.

Sau vài trận đấu của World Cup 2022, chồng tôi thua cược, tiền nợ lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây là khoản nợ do chồng tôi cá độ bóng đá. Vậy tôi có trách nhiệm trả khoản tiền này cùng chồng hay không?

Độc giả T.L.H. (ở TP Thủ Đức, TP.HCM).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ chồng có những nghĩa vụ chung về tài sản như: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng xác lập; nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho gia đình; nghĩa vụ từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, tạo ra tài sản chung hay nghĩa vụ bồi thường do con chung gây ra…

Từ quy định này, có thể thấy nghĩa vụ chung của vợ chồng chỉ phát sinh khi việc đó phục vụ nhu cầu chung của vợ chồng, gia đình và giao dịch đó phải hợp pháp.

Đối với trường hợp của bạn, thứ nhất, việc chồng bạn tham gia cá độ được xác định là hành vi đánh bạc. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, giao dịch do đó không hợp pháp.

Thứ hai, đây là khoản vay riêng của chồng bạn và không nhằm phục vụ nhu cầu chung của gia đình. Việc nợ tiền cá độ được xem là hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật mang lại. Do đó, bạn không có trách nhiệm trả nợ cùng chồng trong trường hợp này.