Sau khi chú chuột cưng của mình qua đời, Steph đã nảy ra ý tưởng thành lập dự án Toogood's Tiny Paws. Những "họa sĩ chuột" trong dự án này sẽ dùng chân để tạo ra tác phẩm độc đáo.