Ông Ngô Hoàng Nam đã chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, tự nhận trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật; đồng thời đã chỉ đạo khắc phục kịp thời số tiền thiệt hại nộp vào ngân sách Nhà nước… nên chỉ phải nhận mức kỷ luật khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 31 và 32. Ông Trần Văn Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp.

Tại các kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời gian qua, ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn đã cùng Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tuy nhiên, với trách nhiệm là chủ đầu tư gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 thuộc công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn, trên cơ sở tham mưu, đề nghị của các cơ quan chuyên môn, ông Ngô Hoàng Nam đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không đúng quy định;

Thiếu kiểm tra, giám sát để Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn - đại diện chủ đầu tư xảy ra vi phạm trong tổ chức quản lý, thi công xây dựng gói thầu nêu trên, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm; trong quá trình làm việc với tổ chức đảng có thẩm quyền, ông Ngô Hoàng Nam đã chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, tự nhận trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật;

Đồng thời đã chỉ đạo khắc phục kịp thời số tiền thiệt hại nộp vào ngân sách Nhà nước; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Hoàng Nam.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn chỉ đạo các tổ chức đảng theo thẩm quyền thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với những khuyết điểm, vi phạm của các đảng viên có liên quan trong công tác tham mưu, tổ chức quản lý, thi công xây dựng gói thầu nêu trên.