Một chú mèo được ví như là một 'phật tử' đích thực khi thích ngồi thiền, nghe tụng kinh, hoàn toàn không đụng tới thịt cá và không sát sinh.