"Kế hoạch là mình chỉ có ý định nuôi hai cháu cho có bạn có bè, mà giờ thành ra thế này", khổ chủ chia sẻ.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.