Sau gần 4 tháng kể từ khi nhậm chức, tại kỳ họp HĐND TP.HCM sắp tới, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có phiên trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khóa X diễn ra ngày 7-9/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có phiên trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ vào buổi chiều ngày làm việc thứ 2 (8/12) và được truyền hình trực tiếp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP.HCM thảo luận, thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026; quyết toán ngân sách năm 2020, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022; ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2022; và các tờ trình của UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM sẽ báo cáo với HĐND TP về kết quả thực hiện chủ đề năm 2021 - Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa X...

chat van Chu tich UBND TP.HCM anh 1

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: Phạm Ngôn.

5 ngày trước, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI mở rộng đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng, mang tính định hướng cho giai đoạn từ nay đến 2025.

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, hội nghị thống nhất phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6% đến 6,5%.

Về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, hội nghị thống nhất không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra và điều chỉnh một số nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên phù hợp với tình hình mới.