Hàng ngàn cây thông bonsai trên 40 năm tuổi tuyệt đẹp đã bị chết sau khi một số lãnh đạo, cán bộ tỉnh Gia Lai quyết định giao hàng trăm ha rừng thông này cho Công ty CP Tập đoàn FLC để làm sân golf.

VIDEO: Rừng thông tuyệt đẹp "chết tức tưởi" vì dự án sân golf của Tập đoàn FLC