Hiệu lực của vắc-xin Covid-19 giảm tương đối nhanh, do đó để duy trì hiệu quả bảo vệ, cần phải tiêm mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.