Nước sông Hồng dâng cao vài mét, ngập lút khu vực tập thể dục nhưng hàng chục người vẫn đến rèn luyện sức khỏe và bơi dưới dòng nước chảy xiết.