Sáng nay (24/5), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội làm rõ việc cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.

 

 

Ảnh: Vietbao.vn

Ngày 22-5, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 473/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày 25-5-2023 và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hằng tuần. Lý do là tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Mặc dù có Quyết định xử lý mới (Quyết định số 473/QĐ-SGDHN), song theo HNX, cổ phiếu FLC vẫn đang bị đình chỉ giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 24-2-2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Do đó, cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.