Sau khi chết, cơ thể con người biến đổi qua nhiều giai đoạn như mềm nhão, co cứng, mát lạnh, tụ máu...

  • Tại sao nam giới lại có 'quả táo của Adam'?
  • Bệnh 'lạ' ở người đồng tính và chuyển giới
  • Mai Lê (Nguồn AumSum Time) / Tri Thức Trực Tuyến