Người ta tin rằng khi khai mở được "thần nhãn", con người sẽ có khả năng nhìn thấu hồng trần, quá khứ vị lai và những sự vật vô hình trong vũ trụ.

  • Hiện tượng lạ cá mập chồng lên nhau để ngủ
  • Giam giữ tù nhân - ngành công nghiệp tỷ USD ở Mỹ
  • Ái Duyên - Ngân Phạm / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://news.zing.vn/video-con-nguoi-co-the-khai-mo-con-mat-thu-3-de-nhin-thau-hong-tran-post1037218.html?series=5266