Các nhà nghiên cứu ở Israel đã phát triển một công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, nhằm phát hiện sớm người có ý định tự tử.