Công ty Điện lực Kiên Giang thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 22/5/2020 đến ngày 28/5/2020.

Theo thông báo, từ ngày 22/5/2020 đến ngày 28/5/2020 công ty Điện lực Kiên Giang sẽ ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại một số khu vực như sau: 

1. Kế hoạch 

2. Đột xuất