Ngày 1/7, Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đăng tải kết luận thanh tra hoạt động cung cấp dịch vụ Internet của công ty New Life.

Theo Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, công ty New Life, đơn vị bị tố độc quyền phân phối Internet tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã có 4 hành vi vi phạm.

Thứ nhất, Newlife đã không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy định với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông.

Thứ hai, công ty này đã không báo cáo giá thành với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông.

Thứ ba, Newlife không báo cáo Bộ TT&TT khi có sự thay đổi về tổ chức sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp.

Cuối cùng, Sở TT&TT TP.HCM cho rằng Newlife cung cấp dịch vụ viễn thông có trên một chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã công bố.

New Life là đơn vị duy nhất cung cấp Internet tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

New Life là đơn vị duy nhất cung cấp Internet tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Bên cạnh đó, văn bản kết luận cũng kiến nghị Công an TP.HCM xem xét thụ lý hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự của công ty New Life theo điều 217 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, công ty New Life có dấu hiệu lạm dụng vị trí độc quyền để thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Đồng thời, New Life còn là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ Internet tại Phú Mỹ Hưng nhưng không thông báo khi có thay đổi vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn. Công ty này cũng không thông báo giá cước do doanh nghiệp tự quy định; Không báo cáo giá thành cho cơ quan quản lý chuyên ngành từ đó thu lợi hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng kiến nghị Cục Viễn thông xem xét việc sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông cấp cho công ty New Life.