Năm 2020, Công ty Cổ phần Đại Nam đã nộp 1.234 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh Bình Dương.

Số liệu từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho thấy từ năm 2014 đến 2020, tổng nguồn thu từ đất tại tỉnh Bình Dương đã tăng từ 1.652 tỷ đồng lên 8.078 tỷ, gấp 4,8 lần. Đặc biệt, nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinh từ một số dự án lớn đã giúp tăng thu đột biến khoảng 4 lần (năm 2014 là 1.095 tỷ đồng, năm 2020 là 4.156 tỷ đồng).

Điển hình như Công ty Cổ phần Đại Nam trong năm 2020 đã nộp tiền sử dụng đất 1.234 tỷ đồng. Công ty này do ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng) đóng vai trò là Phó tổng giám đốc công ty.

Doanh nghiệp này nổi tiếng khi sở hữu khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng trên 450 ha và là chủ đầu tư các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 và 3 tại tỉnh Bình Dương.

Một góc khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Ảnh: Lê Quân.

Một góc khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Ảnh: Lê Quân.

Đại Nam cũng là chủ đầu tư Khu đô thị Trung tâm Hành chánh Huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2.

Công ty cổ phần Đại Nam được thành lập vào tháng 3/1996, tiền thân là Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ. Qua 25 năm, công ty của đại gia quê Bình Định đăng ký tới 127 ngành nghề kinh doanh, trong đó kinh doanh địa ốc, nhà xưởng, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu công nghiệp (thực hiện theo quy hoạch) là chính.

Năm 2018, Đại Nam ghi nhận doanh thu ở mức 454 tỷ đồng, tăng 49 tỷ so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lần lượt đạt 438 tỷ đồng và âm 84 tỷ, đã cải thiện so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, năm 2019 lại chứng kiến sự lao dốc nghiêm trọng về kết quả kinh doanh của công ty vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Trong khi nguồn thu giảm 10% về 409 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2017, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm đến 154 tỷ đồng.

Tính trung bình, chủ khu du lịch lớn nhất Bình Dương mỗi ngày làm ăn thua lỗ 422 triệu đồng.

ROlWdVJFuVcM8hveMMbgvY9Pd70pjeFnTt3XjTbpjGmfCgvyo/ypHwVc2r9UT/7XYq0MaKxpNf5Re/FRvug2lA8iu3rX/6RfFYOasvP976vdZ/yFHMmtE5cOCAFe89i4W2UZvDZtUnYaZtdSyx/ugYo2ONjjkaG8OWQf0yJt/73vd6dYiz/qfkoDEyagzpfi5dPlbOdPN/v0X72TA2OkaJu9oatFgc+fxYf3QPrHgNW0aNdWM2aF9S3baN/hNBv9laa2MQy3FYWT937NgxsDuaNdbtM4PaGViwIysQr5oSbQfk4s6pwa+DkXZA3UAvqbBt9dnrXve6sHTp0gse69evz05o+c/thKDn/Od79uzp24O8vFg72hHsxK86dKOzLbYzFSVI6y3eYt+srE6IOjFqvdrQTjfOYlKRb1Nx6zKPYtaJQnX3a9/i1Xb6zwnFxerWsxarY9BByw5Yg9arDtvGeIphnqk+14lVfbBF0qUTndaJjy4tq5xkTe/VnuSl3zIO1yY4KNZ8ntQPjcs8C72WAIzibvH3O0CLnYRT9YvfJPcO2n5nZbWf6WF5+OAHPxh0X6IWndh1Uta2yovyozxZ2XxOrT9a9453vCMcP378gtTZGCmKl054r33ta7M6tQ+KjyTJvhBJ3HXvW3HRGJAAKiY9rA9Wh32+cePGbL9RXB/5yEcuGIOqU5d31fdh/2N6EmbaVid3tWexWGz67AMf+MBQ0TBOiknlrB/GRJ8rZi2jZGHYGFJ5CYJi0kPH4H6LHS9e9apXZbJd3GYS8bIxpD7ZOFLbyr/60m8ZZ6wbs3GOUWrvpptuumgcjGI5DivjrfOaxme/xerpt1/3275rnyFeNWU8f0DWwNSiQWnfMvsdvIftQMWw7MBgIlFcX3yv+8Z08LriiivCr3/9695qfevasGFDdhDK7xS2M+UlyAr165ut07NOiGpL93j94R/+YXagy68f9Nr6ZG3qZK4Do+q66qqrgv6HmZZ+7Vu8OsD0m32wuo2X1TGI+SQHtWId+na/e/fuLA7FLva2PPHEE9mJSTHqtQ6wWnR/k74Fa3t9G+/3v6zG4doEB8Vv46vYL7HQbMWHPvShrI+juFv8+bFo7OxbsyRFJy3JyTj3hWmbtWvXZmNc+59ms2zR+L/rrrt6OdI+al+MlA+rX3lSvtQ/jWndI6TF+qNxp0dxxtXGUV688m1IkPKCpdcao9/5zncsxKHPw06c4qX9XSIkrrZolkf8NG5/8Ytf2McXPE/CLL+tjiX5mRwdaxSD2Ni+d0FD/uNcSruS1r91FNPBQnQW97yluy+sWF91vbDxpBi+6d/+qcsj5pdHDRzascLxd1vtmgS8bLjmfVbcq7PtK+rfTuu2Xo9jzPWhzGzumwb9UPtFWc3h7Ecl5XxVv39vgxZPYqh335tsXb5GfGqKfv5A7IGpgaf/oeUBqdmcPKzILZtv4POoHDswDDsYGZlbeDrhPH444/bx71nHQj0bT2/3nam4kFDhSxe7UjaLr/oIKwTop2AdWAZdHDLl9Nr65Pa1InOZoZ0ItQ3alv6tW/x6tul+lH8Jm91Gy+rYxBzO2ANWq9YRm2jmTflWwd65UA518yKuPWbltd6fSvtt35crk1wsPGlvvabbbS86XkUd4u/3wHavjXrUpxmvvLjNd9G8bVuqNaJe9Blt/z2JreDpM5yauutP4rFxl7+5GNjJC9e1oaNi3z7k74eduJUXWpLsdlsXH6M6TcCTfyL7U7CzLYdtJ/r8qz4D1qvto1Tv/3N1hnDUX0eNoZ0/BMPjR+No377muKx44VdWSjOGuoY1e/4l+docfQ7htr+rDq++c1v5otlr8cZ68alHzOr0Lax8alt87I9jOW4rKyf6ovtF9a+nq0ere+3X+e37eprxKumzNsBWYPt4YcfzqRLr4vfiNWcbTtsByqGZQcGE4ni+vz7559/PvzFX/xF9s1z0FTw5z/+exAomcttjP1O2hYvOqPtssvdhCWYOggbzNW+ZNRfvv8a+vThz/84Z509fu22a99i1eXZcVYseUF1+o2XlbHIOZ2wBq0XnGP2ubll1/O7tkRe+VA7PXt397n+26vdWJX7OvWrbtAzsfl2gQHG1+aier37d36pudR3C3+4gHa5E5taDagyCPfRvG1LlGJqWZjBomGlbntttuybe2yln1uz2pbAqeHXuf7o5OlvnDooZ9S0WJjxKRBn1kbdfyo6LATp9rKi5buJzURG3ZZSOUmYWbbql/9Ft3DqhnrP/3TPw0/elP+23S41Tc3xT/V77ylUyWbEyM6vOgMaS6dFySBGr82KxSPwG244V+FsO+MOfHRFXxEgQJV79xOe5Yt7FVZJYHbNto/N1/3Z7KcE2PbTQSwnYWW81RdjazFYPfalxHJo63n+bwKIV00jwQ7IGoz6XS49F781WVP5bbVd8WGyYNvr2Q4M/dblt9NrXfbSbMSwQW8nfBMt25nsfb7OfLzazhbbyfTtymbWdFlDJ6J+34SsnD1bn3Qg0eURSYoOjsWlX/v5eG0GT3XYJSGr23jl6yjyzr8f56A2aBtrQ+yVAxOU/Em42DedmHSCyudqEq5NcBhnfFk/jckgZhZ/vv8qa7NE9p8KbMZAY2vQDdLWpomO5d4+Lz6fPHmy9wUpP67z25lEWPzF/tiMmE7WOoHmT3x6PagNjfNPfepT2ZcGfXHQ635jPx+LXg86cea30711EkWd/DSDo/1Cl02HLeMyUx2jttX41RcJ7VeDuBqn/L6Xfy3eFrP1Ob++3+viGDJZt2ORJHzQzGn+eGH8NNbsP1AMEy8bE6NiqjrWjZmNxX75tG10zNEXQc1yKi6bADCWVVhZP8RV4mX7qOKx478u9etLU7GdfjF38TPEq6as53c+3bOjk69EYt++fRe1YNtqm/yNpXaDaf4eISucPzDYZ4Oexzkx1iFetpPlv0GaNBS/CfWL1fokBjqY6ATx0EMPXTRLYbx0ALEDue38Jop2g7TuZVFcVreetVgdg5jrRKUbncc5qA3aJt9GFfGahGsTHPQfOiTb4xxUjckgZhZ/vi6TrOIYMhkbdIO0jTHdw6WxYrm3z4vPg6Qov90o8dJ4txlX3b+lk51Oeibb+oHY66+/iIJsROgnawH8cnHotdWLs+ruI3e2z14qj8/E9xvW302LjNtW6d45fdHHS9vvvnm8MUvfjETWIvV+qzjg07mdpy0Z7uBPc/EJEv152ffTcZsht7aKB4v9AVO7dlM4TDx0jjSzLvFIeG12PS51mupOtZNqoaNFdvGxp++DNgMnsaEsazCyvqh/VDyZbPS6qM+0377/e9/P9sH8u0Ya55DQLxqGgV2gtGBTjut/c+8YZfOhu1AxbCKB4bi+vx7m2nRgWzSS439Ls/k+6adzhbtZOpv/kCjA47dJ6EDtE5Mgxbrkw5qYqZ6dLCzWSsr16992/lNvLStLg3oQKsDjS4ZKDY7+Vodg5jbAWvQetU/apu6LjVOwrUJDja+dMC1SxiWq+KzcdfPAdjsQX4biz9/gLaTo0RYQmwnMftfc4P+M4LVa5fC+o1l28aeTSLyl5VsnZ41C6UY9NBr609+nIiBLudo7OryTl68VIe1MehSo8Zwvr58+8XX/U6cxW30ftRYLZaZhJltq371W0xWy1xq7FffqD73G0PKlcZnXuw0jgZ9wbJjkR0vdNzSMVzHEIm1BEqv1dagxeLIH5Py2/a71DjJWB8np7aNiZfa12Vwzd7pocvjGmv5/W1SVtZPsbIvQ6pX5xrtB5Ix/YiuYsi3k2fR9deIV00jwA7ItnPmvwkPull83IOtQiweGIaFbfcM5C8B5re3S3P59Top6uSoezN04MwvtkPl47XP1N9Bj1GXhaxPdqCyb5kSsLx8FdkqNtv5raw+yzNX3xSXHUitjnwf8n20A9ag9dp21DZ22clmABXPpDfXT8q1CQ42voqzCXme9lozDxIg5UJ8iovdVGx5tJmKQWPKPle5QYudzPLfxAdtaycOuxxV3M5yausHjSObcf2DP/iD7GSfP/FZG4NOQur7sHGXj2mUhNi2o8aqbWfPkzCzbQfdPF/15nqLyZ5H9dn2gTxfG1c2Xvo95y+R2bHIjhdqOz9bpLyqDrU1aLE4bCznt7Nxozrs5vpJx/o4ObVt8uNPcdix1cZnFVbWT7Gy45WOeQ888EBQ/RrvFke+nTyPrr9GvGoaAfkdy3ZOXTKxb7v6X3capFps23EPtirT78AwLHS71KBZr/zPSSimT3ziE9nJIb9T5E+muinXfgBRz3qvk6wJhdq1E1L+4JWPxw58mr0ZtFif7EClA5F2Ws0cSNrsN8qMV/7AZzu/lbU28r8vpO3tQGp1DGJuB4pB61X/oG3K/JyEyuh/cWpWJz+DMynXJjiIhY0vzSLkZ7KUQ/0cwN13392b7TTx0Oxv/sc99Vqf5QXO7q8ZdFLvdxnWcm/PGuP2cxK612hubs5WZT8XIe6KSYv2SX0xUgz5n5PQOgmGLl1L4u2LwKBxpH7b/8rVuMuf+Ia1oXY8iNckzPLbSqp17LBF+RPP/L5n6/LPg/al/Db2elLxsi+Wg774mSzkxdyORXa8sLZNqNUfPezYbuvzz4P2RcWjHGuMaVzbLPGkY30cZrZNfvwpxvyXUvXDjv1lWFk/jZWO8dpH9IXZ9luLw9rJc+I1lxprGwN2QC7unDoo6ccE9bndgGvbakfsd49X/r4AC3DQgcHWF5/zO1r+ko12DsWiE2b+B1RV3r4Vab3uV9A2dtlQ5eygY5JWvAcnH4NNX9uOmF9nr61PeXnSCUzSZvKlA5/xyrO1nT9f1urVf5+WQGl7OzhYHYPEyg4Ug9arbtummDdjqs/zv9emMvkTcr6ccVV79gOqZbg2wUH90viyy+n9xosu6ejEokX90tjXdsqrTnh2yUefrVmzJsuxtrXLrIOE3WYR87O1WSOFf/I/BmrjX+2qfbUpIev3A6rKi8a9XdYs5nTYOFJs+g81qr944pM8SOK0TuNFbeTbGTbu8l0bJSG2rY3VcetVuUmY5b/gWH/yOR33B1THiW9Un20fsJO8iX7xPi5jo2cbZzZzasciO17kt1V9NoNux8D8enttcRiPfH6Vd+VffbHFYhh3rI+TU9umOP7UpvZDTQAoliqsrJ/Gyr4MqV7ri8Vh7Vifef5vAsx41TQS7ICswVfcOTXgV69enQ34VatWXfAncLR98dFvsA47MAzqgmZVin8ySG29853vvOgXt60O/WcA3QxsJygdRPQ+/58E7Hda7PKLlc0/Szg0G6YTV79LTNrW+lSUJ5XVfSQ6Yepg9eSTT2YHijxb2/mLZVVvXnbs4GD5GXSgtwPFoPWq17Yp5ssYSfjUdnHRZ+P8yaAyXJvgYP3T+Cr+ySCJS78/haRZEv2O0pIlS7LxrnFR/HM5NhMxaKbC2jVO/X6Z27bRs/Y7zULl/2RQsU3bftI/GTRonJiQDDrx5f/EjsaReGkm+bvf/W7vx1stpn7PoyTEythYHRSnbVd8noSZts33R/urZrsm+ZNB48Q3qs+2D+i4eezYseweo1FibrJgv3dmxyI7XuS55L/EFo/t+e0sjvzxQeNcY774Z9rKjHWNUY2rYcws7/3Gn2K1GbwqrKyfxsq+DOX3W4uj37ksz6yrrxGvDmXeprYlVXbppEPdp6sQgAAEIACBxgkgXo2nIG0AdjlR3050DwsLBCAAAQg0T4BZouZzkCoCxCsVaSft6LKX7mvQTc35m6KdhEcYEIAABDpJQLdz6Me3uTw3/elHvKY/xxf1UPKl+3NYIAABCEAAAhBISwDxSsub1iAAAQhAAAIQ6DABxKvDyafrEIAABCAAAQikJYB4peVNaxCAAAQgAAEIdJgA4tXh5NN1CEAAAhCAAATSEkC80vKmNQhAAAIQgAAEOkwA8epw8uk6BCAAAQhAAAJpCSBeaXnTGgQgAAEIQAACHSaAeHU4+XQdAhCAAAQgAIG0BBCvtLxpDQIQgAAEIACBDhNAvDqcfLoOAQhAAAIQgEBaAohXWt60BgEIQAACEIBAhwkgXh1OPl2HAAQgAAEIQCAtAcQrLW9agwAEIAABCECgwwQQrw4nn65DAAIQgAAEIJCWAOKVljetQQACEIAABCDQYQKIV4eTT9chAAEIQAACEEhLAPFKy5vWIAABCEAAAhDoMAHEq8PJp+sQgAAEIAABCKQlgHil5U1rEIAABCAAAQh0mADi1eHk03UIQAACEIAABNISQLzS8qY1CEAAAhCAAAQ6TADx6nDy6ToEIAABCEAAAmkJIF5pedMaBCAAAQhAAAIdJoB4dTj5dB0CEIAABCAAgbQEEK+0vGkNAhCAAAQgAIEOE0C8Opx8ug4BCEAAAhCAQFoCiFda3rQGAQhAAAIQgECHCSBeHU4+XYcABCAAAQhAIC0BxCstb1qDAAQgAAEIQKDDBBCvDiefrkMAAhCAAAQgkJYA4pWWN61BAAIQgAAEINBhAohXh5NP1yEAAQhAAAIQSEsA8UrLm9YgAAEIQAACEOgwAcSrw8mn6xCAAAQgAAEIpCWAeKXlTWsQgAAEIAABCHSYAOLV4eTTdQhAAAIQgAAE0hJAvNLypjUIQAACEIAABDpMAPHqcPLpOgQgAAEIQAACaQkgXml50xoEIAABCEAAAh0mgHh1OPl0HQIQgAAEIACBtAQQr7S8aQ0CEIAABCAAgQ4TQLw6nHy6DgEIQAACEIBAWgKdEa+tW7eGSy+9NCxdujR7XHnllWHv3r0Z7d27d4dly5aFJUuWhA0bNoSFhYXscz3rvT7Xem3HAgEIQAACEIAABMoS6JR4Sb6Ky8GDB8PKlSvDoUOHwvnz58OWLVuCbbd58+awbdu27HNtt2bNmnD48OFiFbyHAAQgAAEIQAACYxFwJ15Hjx4Nq1evDlddddVFD32u9WUWyZQJVb68ZrE2bdrU+2jfvn1h/fr1YXZ2NpvtknDZsnHjRma9DAbPEIAABCAAAQhMTMCdeKkH9957b3j++ed7nXn88ceDHvrsjjvuCIuLi711476QdF199dXhDW94Q7jsssvCjh07wrlz58L27dsvELKZmZmwbt26sH/rBixYqg97aojl27dtnbiZ7n5uayWTXNrPGAAWOAMcAYYAwwBtozBiY64Y/Y2J14aUbrnnvuuUCu7LP884h+XbT6W9/6VnjooYcy2dK9W9dff314+umnk4nXRQHxAQQgAAEIQAACnSPgTrw0m3XLLbdkM1yWDZvpqiJeVpc926VHLjUaEZ4hAAEIQAACEIhNwJ14qcMmX3afl93bZeJV5lLjs88+G44cOZLxPHv2bLj99tvDnj17gu7hsvrt5npdhtSim+v1Wp9ru7Vr15a+xyyrkH8gAAEIQAACEOg0AZfiFSMjumn+mmuuyX5K4oorrsguMUrAtPBzEjGIUycEIAABCEAAAkUCnRGvYsd5DwEIQAACEIAABFITcCleurxnlxnt2S4HpgZEexCAAAQgAAEIQKAuAu7Eq8p9XHVBoR4IQAACEIAABCAQg4A78dKN8/q1+DI30McARJ0QgAAEIAABCECgLgLuxEsd04+l2v8srKuj1AMBCEAAAhCAAASaJuBOvHSpUfdz2b1d9sw9Xk0PFdqHAAQgAAEIQKAqAXfiVbVDlIcABCAAAQhAAAJeCbgUr+KsF7NdXocPcUEAAhCAAAQgMAkBN+Klm+n1NxoPHDiQ/SHs/B/Jtj8ZxA33k6SWbSEAAQhAAAIQ8EbAhXhJqO64446gv5/41FNPXfRHsk3KNBPGAgEIQAACEIAABNpKwIV4Cd5Xv/rV7KZ6ZrzaOpSIGwIQgAAEIACBUQTciNfOnTt7v93FPV6j0sZ6CEAAAhCAAATaSMCNeLURHjFDAAIQgAAEIACBSQi4Ei9+OHWS1LEtBCAAAQhAAAJtI+BGvIqXF+2HU+2Zn5Ro29AiXghAAAIQgAAEigTciJcCsxmve++9N+R/TsI+LwbPewhAAAIQgAAEINAmAq7ES+A086Xf88r/Zpc+u+WWW7J1bYJLrBCAAAQgAAEIQCBPwJ14SbgkWZrlsoUfUDUSPEMAAhD4bwKf+8YvQhOPvQfnSAEEIFCBgDvxUl9Mvuz+rne/+90XXHqs0F+KQgACEJgKAp/+2jPhFa/dlPyBeE3F8KETDRJwKV4N8qBpCEAAAq0ggHi1Ik0ECYGLCCBeFyHhAwhAAAL+CSBe/nNEhBDoRwDx6keFzyAAAQg4J4B4OU8Q4UFgAAHEawAYPoYABCDgmQDi5Tk7xAaBwQTciZd+OmLdunXcTD84Z6yBAAQgEBAvBgEE2knAnXgJY/5X7Hfs2NFOskQNAQhAICIBxCsiXKqGQEQCLsXL+pv/WQn9tlf+R1VtG54hAAEIdJEA4tXFrNPnaSDgWrwEWL9ib7/npWf+ZuM0DDv6AAEIVCWAeFUlSHkINEPAhXjZzJb9UKp+td5kS+KVX3QZkpmvPBFeQwACXSSAeHUx6/R5Ggi4EK88SG6uz9PgNQQgAIH+BBCv/lz4FALeCbgUr+IfydYMlz6TlLFAAAIQgEDgfzUyCCDQUgKtEC8Jl26uR7xaOsoIGwIQqJ0AM161I6VCCCQh4Eq8nn/++aD7vOz+rvwzPyuRZDzQCAQg0BICiFdLEkWYECgQcCVeik2zWsVLjYWYeQsBCECg8wQQr84PAQC0lIA78WopR8KGAAQgkJQA4pUUN41BoDYCiFdtKKkIAhCAQDoCiFc61rQEgToJIF510qQuCEAAAokIIF6JQNMMBGomgHjVDJTqIAABCKQggHiloEwbEKifQOfE6+zZs+GOO+4IW7du7dHcvXt3WLZsWViyZEnYsGFDWFhYyNbpWe/1udZrOxYIQAACHgggXh6ykC6GmeMnQ1OPdL3sRkudE69HH300XHbZZT3xOnjwYFi5cmU4dOhQOH/+fNiyZUtv3ebNm8O2bduyz7XdmjVrwuHDh7sxMuglBCDgmgDi5To9tQf33ScOhMuu+3byxyNPvlh7X7peYafES/J0++23h8997nM9udIs1qZNm3rjYN++fWH9+vVhdnY2m+1SGVs2btzIrJfB4NkVgZOnzobjJ0439nAFoyPBIF4dSfT/7qbE6xWv3ZT8gXjVP846I16nTp0Kt/ISfD8AACAASURBVN56a3j22Wcz6bJLjdu3b+9JmPDOzMyEdevWhf3794cVK1Zk7w27yuzatcveTvSs2bRz587xgEGUMbB46ky45s7Hwv9Y9m/JHydOno3SJ/aXwccLHU8aE68X58h34uOY8t2keHH+OjfR+X7Uxp0QLw2a++67rydNEqjU4jU/Px+OHDnCAwZRxsDR2blMvJr4Rnzi5JkofWJ/GXy8mJubCxvv/1ny2Q+Nr18fOJ59ISU/g/NTNxtdgXn48f2N5Pt7ew6EY8eOdX4fHyVTk6zvhHjp1/CXL18eli5dmj0uvfTSoMfdd9+dXTrkUuMkQ4ZtPRLQpUbNeDUjXmc9Ipn6mBqb8To4N/VsPXawyRkvjzzaHFMnxKuYoPyMl+7hWr16dfanijQzppvr7e9C6uZ6vdbn2m7t2rX8oe4iTN67IIB4uUhD0iAQr6S4G28M8Wo8BbUF0HnxEkl+TqK28URFDRFAvBoC32CziFeD8BtoGvFqAHqkJjspXpFYUi0EGiOAeDWGvrGGEa/G0DfSMOLVCPYojSJeUbBSKQTSEkC80vL20Bri5SEL6WJAvNKxjt0S4hWbMPVDIAEBxCsBZGdNIF7OEhI5HMQrMuCE1SNeCWHTFARiEUC8YpH1Wy/i5Tc3MSJDvGJQbaZOxKsZ7rQKgVoJIF614mxFZYhXK9JUW5CIV20oG68I8Wo8BQQAgeoEEK/qDNtWA+LVtoxVixfxqsbPU2nEy1M2iAUCJQkgXiXBtbgY4tXi5JUIHfEqAc1pEcTLaWIICwKTEEC8JqE1HdsiXtORx3F7gXiNS8r/doiX/xyVivDM2fOhyUepoClUmgDiVRpdawsiXq1NXanAEa9S2FwWQrxcpqV6UEfnToXVn/5RI49j86eqd4AaJiKAeE2Eayo2RrymIo1jdwLxGhuV+w0RL/cpKhegxOv1N+xM/keTf+/N2wLiVS5nVUohXlXotbMs4tXOvJWNGvEqS85fOcTLX05qiQjxqgVjaypBvFqTqtoCRbxqQ9mKihCvVqRprCARr7EwtW8jxKt9OasSMeJVhV47yyJe7cxb2agRr7Lk/JVDvPzlpJaIEK9aMLamEsSrNamqLVDEqzaUragI8WpFmsYKEvEaC1P7NkK82pezKhEjXlXotbMs4tXOvJWNGvEqS85fOcTLX05qiQjxqgVjaypBvFqTqtoCRbxqQ9mKihCvVqRprCARr7EwtW8jxKt9OasSMeJVhV47yyJe7cxb2agRr7Lk/JVDvPzlpJaIEK9aMLamEsSrNamqLVDEqzaUragI8WpFmsYKEvEaC1P7NkK82pezKhEjXlXotbMs4tXOvJWNGvEqS85fOcTLX05qiQjxqgVjaypBvFqTqtoCRbxqQ9mKihCvVqRprCARr7EwtW8jxKt9OasSMeJVhV47yyJe7cxb2agRr7Lk/JVDvPzlpJaIEK9aMLamEsSrNamqLVDEqzaUragI8WpFmsYKEvEaC1P7NkK82pezKhEjXlXotbMs4tXOvJWNGvEqS85fOcTLX05qiQjxqgVjaypBvFqTqtoCRbxqQ9mKihCvVqRprCARr7EwtW8jxKt9OasSMeJVhV47yyJe7cxb2agRr7Lk/JVDvPzlpJaIEK9aMLamEsSrNamqLVDEqzaUragI8WpFmsYKEvEaC1P7NkK82pezKhEjXlXotbMs4tXOvJWNGvEqS85fOcTLX05qiQjxqgVjaypBvFqTqtoCRbxqQ9mKihCvVqRprCARr7EwtW8jxKt9OasSMeJVhV47yyJe7cxb2agRr7Lk/JVDvPzlpJaIEK9aMLamEsSrNamqLVDEqzaUragI8WpFmsYKEvEaC1P7NkK82pezKhEjXlXotbMs4tXOvJWNGvEqS85fOcTLX05qiQjxqgVjaypBvFqTqtoCRbxqQ9mKihCvVqRprCARr7EwtW8jxKt9OasSMeJVhV47yyJe7cxb2agRr7Lk/JVDvPzlpJaIEK9aMLamEsSrNamqLVDEqzaUragI8WpFmsYKEvEaC1P7NkK82pezKhEjXlXotbMs4tXOvJWNGvEqS85fOcTLX05qiQjxqgVjaypBvFqTqtoCRbxqQ9mKihCvVqRprCARr7EwtW8jxKt9OasSMeJVhV47yyJe7cxb2agRr7Lk/JXrjHj99Kc/DcuXLw9Lly7NHg888EA4f/58lpHdu3eHZcuWhSVLloQNGzaEhYWF7HM9670+13pt15YF8WpLpuqJE/Gqh2ObakG82pSt6rEiXtUZeqmhE+IlwfrJT37SE6qjR4+GtWvXBj0fPHgwrFy5Mhw6dCgTsS1btoStW7dm+dm8eXPYtm1b9rm2W7NmTTh8+LCX3A2NA/EaimfqViJeU5fSkR1CvEYimqoNEK/pSWcnxKuYrt/+9rdh3bp1mYhpFmvTpk29Tfbt2xfWr18fZmdns9kuCZctGzdubM2sF+JlWevGM+LVjTzne4l45WlM/2vEa3py3Cnxeuyxx8IrX/nK8KpXvSo8/fTTWRa3b9/em+HSBzMzM5mU7d+/P6xYsSJ7b+nWTNiuXbvs7UTPmnU7e/ZsssfM8ZPh9TfsDK947aakj99787ZwbO5Usn6mZOq5rRMnz4Rr7nwsaa5tbJ04mW5ce85BytjOnTsXGhOvF+fYvxMeyzWulO8mxUvtpxzfHtua6IQ/YuNOiZexOHDgQO9SYyrxmp+fDy+99FKyx+GZ+cbEa+b4YrJ+pmTqua2js/MNitcZ8p1w39Y41PFk4/0/a0S0f33geHabhuf9Ydpi0xWYhx/f30i+v7fnQHYFaNqYTtof84c6njspXgJ31113hV/96lfZpUMuNdY3K5bNeM2fqmNsUscEBLjUOAGsKdm0sRmvg3NTQrBd3WhyxqtdpPxH2wnx0rTlww8/3Lu5/vjx49nlRN2/pcfq1auzb3C6HKib63fs2JFlTjfX67U+13Z2Q77/tIbAPV5tyFJ9MSJe9bFsS02IV1syVU+ciFc9HD3U0gnxkjjpJvq3ve1t2U9JFH8agp+TYMbLw85YJQbEqwq9dpZFvNqZt7JRI15lyfkr1wnx8oc9fkTMeMVn7KkFxMtTNtLEgnil4eylFcTLSyaqx4F4VWfosgbEy2VaogWFeEVD67ZixMttaqIEhnhFwdpIpYhXI9jjN4p4xWfsqQXEy1M20sSCeKXh7KUVxMtLJqrHgXhVZ+iyBsTLZVqiBYV4RUPrtmLEy21qogSGeEXB2kiliFcj2OM3injFZ+ypBcTLUzbSxIJ4peHspRXEy0smqseBeFVn6LIGxMtlWqIFhXhFQ+u2YsTLbWqiBIZ4RcHaSKWIVyPY4zeKeMVn7KkFxMtTNtLEgnil4eylFcTLSyaqx4F4VWfosgbEy2VaogWFeEVD67ZixMttaqIEhnhFwdpIpYhXI9jjN4p4xWfsqQXEy1M20sSCeKXh7KUVxMtLJqrHgXhVZ+iyBsTLZVqiBYV4RUPrtmLEy21qogSGeEXB2kiliFcj2OM3injFZ+ypBcTLUzbSxIJ4peHspRXEy0smqseBeFVn6LIGxMtlWqIFhXhFQ+u2YsTLbWqiBIZ4RcHaSKWIVyPY4zeKeMVn7KkFxMtTNtLEgnil4eylFcTLSyaqx4F4VWfosgbEy2VaogWFeEVD67ZixMttaqIEhnhFwdpIpYhXI9jjN4p4xWfsqQXEy1M20sSCeKXh7KUVxMtLJqrHgXhVZ+iyBsTLZVqiBYV4RUPrtmLEy21qogSGeEXB2kiliFcj2OM3injFZ+ypBcTLUzbSxIJ4peHspRXEy0smqseBeFVn6LIGxMtlWqIFhXhFQ+u2YsTLbWqiBIZ4RcHaSKWIVyPY4zeKeMVn7KkFxMtTNtLEgnil4eylFcTLSyaqx4F4VWfosgbEy2VaogWFeEVD67ZixMttaqIEhnhFwdpIpYhXI9jjN4p4xWfsqQXEy1M20sSCeKXh7KUVxMtLJqrHgXhVZ+iyBsTLZVqiBYV4RUPrtmLEy21qogSGeEXB2kiliFcj2OM3injFZ+ypBcTLUzbSxIJ4peHspRXEy0smqseBeFVn6LIGxMtlWqIFhXhFQ+u2YsTLbWqiBIZ4RcHaSKWIVyPY4zeKeMVn7KkFxMtTNtLEgnil4eylFcTLSyaqx4F4VWfosgbEy2VaogWFeEVD67ZixMttaqIEhnhFwdpIpYhXI9jjN4p4xWfsqQXEy1M20sSCeKXh7KUVxMtLJqrHgXhVZ+iyBsTLZVqiBYV4RUPrtmLEy21qogSGeEXB2kiliFcj2OM3injFZ+ypBcTLUzbSxIJ4peHspRXEy0smqseBeFVn6LIGxMtlWqIFhXhFQ+u2YsTLbWqiBIZ4RcHaSKWIVyPY4zeKeMVn7KkFxMtTNtLEgnil4eylFcTLSyaqx4F4VWfosgbEy2VaogWFeEVD67ZixMttaqIEhnhFwdpIpYhXI9jjN4p4xWfsqQXEy1M20sSCeKXh7KUVxMtLJqrHgXhVZ+iyBsTLZVqiBYV4RUPrtmLEy21qogSGeEXB2kiliFcj2OM3injFZ+ypBcTLUzbSxIJ4peHspRXEy0smqseBeFVn6LIGxMtlWqIFhXhFQ+u2YsTLbWqiBIZ4RcHaSKWIVyPY4zeKeMVn7KkFxMtTNtLEgnil4eylFcTLSyaqx9EZ8Xr22WfD1VdfHS6/PKwbNmysHv37h49vdZnS5YsCRs2bAgLCwvZOj3rvT4vlukVdvoC8XKamEhhIV6RwDquFvFynJwIoSFeEaA2VGUnxOv8+fNh586d4ciRIxnmAwcOhOuuuy7Mzs6GgwcPhpUrV4ZDhw4Fbbdly5awdevWbLvNmzeHbdu2ZZ9ruzVr1oTDhw83lKrJmkW8JuPV9q0Rr7ZncPL4Ea/JmbW5BOLV5uxdGHsnxOvCLocwPz8fbr755nD06NFs5mvTpk29Tfbt2xfWr1+fSZlmuyRctmzcuPGCmTL73OMz4uUxK/FiQrzisfVaM+LlNTNx4kK84nBtotZOitcjjzwS7rzzznD27Nmwffv23gyXEjAzMxPWrVsX9u/fH1asWJG9t8RoJmzXrl32dqLnc+fOZe2pzRSPmeMnw+tv2Ble8dpNSR+/9+Zt4djcqSR9TMGxLW2cOHkmXHPnY0lzbWPrxMk0Y7otuUgRp44njYnXi3Ps34mO4zaWlO8mxSv1+cv67el5ohP+iI07J16/OUvw/Lly7NLi2KTSrx0v9jLL7+c7HF4Zr4x8Zo5vpisnymZem7r2PH5BsXrDPlOuG9rHGrWfuP9P2tEtH994Hg4duwYOU+Y8+PHj4ddj+9vJN/f23MgqH3Px78UsY1wqYlWd0q8dB/XqlWrwnPPPdeDpBvrudRY36xYNuM1f6rHlxdpCHCpMQ1nT600NuN1cM4Ths7E0uSMV2cgJ+poZ8TrpZdeym6o14xXftE9XKtXr87u97Kb63fs2JFtopvr9Vqfa7u1a9dm2+XLe33NPV5eMxMnLsQrDlfPtSJenrNTf2yIV/1Mm6qxM+J12223hUsuuSQsXbq099izZ0/GnZ+TYMarqR2wrnYRr7pItqcexKs9uaojUsSrDoo+6uiMePnAnS4KZrzSsfbQEuLlIQtpY0C80vJuujXEq+kM1Nc+4lUfS1c1IV6u0hE9GMQrOmJ3DSBe7lISNSDEKyrepJUjXklxp2sM8UrH2kNLiJeHLKSNAfFKy7vp1hCvpjNQX/uIV30sXdWEeLlKR/RgEK/oiN01gHi5S0nUgBCvqHiTVo54JcWdrjHEKx1rDy0hXh6ykDYGxCst76ZbQ7yazkB97SNe9bF0VRPi5Sod0YNBvKIjdtcA4uUuJVEDQryi4k1aOeKVFHe6xhCvdKw9tIR4echC2hgQr7S8m24N8Wo6A/W1j3jVx9JVTYiXq3REDwbxio7YXQOIl7uURA0I8YqKN2nliFdS3OkaQ7zSsfbQEuLlIQtpY0C80vJuujXEq+kM1Nc+4lUfS1c1IV6u0hE9GMQrOmJ3DSBe7lISNSDEKyrepJUjXklxp2sM8UrH2kNLiJeHLKSNAfFKy7vp1hCvpjNQX/uIV30sXdWEeLlKR/RgEK/oiN01gHi5S0nUgBCvqHiTVo54JcWdrjHEKx1rDy0hXh6ykDYGxCst76ZbQ7yazkB97SNe9bF0VRPi5Sod0YNBvKIjdtcA4uUuJVEDQryi4k1aOeKVFHe6xhCvdKw9tIR4echC2hgQr7S8m24N8Wo6A/W1j3jVx9JVTYiXq3REDwbxio7YXQOIl7uURA0I8YqKN2nliFdS3OkaQ7zSsfbQEuLlIQtpY0C80vJuujXEq+kM1Nc+4lUfS1c1IV6u0hE9GMQrOmJ3DSBe7lISNSDEKyrepJUjXklxp2sM8UrH2kNLiJeHLKSNAfFKy7vp1hCvpjNQX/uIV30sXdWEeLlKR/RgEK/oiN01gHi5S0nUgBCvqHiTVo54JcWdrjHEKx1rDy0hXh6ykDYGxCst76ZbQ7yazkB97SNe9bF0VRPi5Sod0YNBvKIjdtcA4uUuJVEDQryi4k1aOeKVFHe6xhCvdKw9tIR4echC2hgQr7S8m24N8Wo6A/W1j3jVx9JVTYiXq3REDwbxio7YXQOIl7uURA0I8YqKN2nliFdS3OkaQ7zSsfbQEuLlIQtpY0C80vJuujXEq+kM1Nc+4lUfS1c1IV6u0hE9GMQrOmJ3DSBe7lISNSDEKyrepJUjXklxp2sM8UrH2kNLiJeHLKSNAfFKy7vp1hCvpjNQX/uIV30sXdWEeLlKR/RgEK/oiN01gHi5S0nUgBCvqHiTVo54JcWdrjHEKx1rDy0hXh6ykDYGxCst76ZbQ7yazkB97SNe9bF0VRPi5Sod0YNBvKIjdtcA4uUuJVEDQryi4k1aOeKVFHe6xhCvdKw9tIR4echC2hgQr7S8m24N8Wo6A/W1j3jVx9JVTYiXq3REDwbxio7YXQOIl7uURA0I8YqKN2nliFdS3OkaQ7zSsfbQEuLlIQtpY0C80vJuujXEq+kM1Nc+4lUfS1c1IV6u0hE9GMQrOmJ3DSBe7lISNSDEKyrepJUjXklxp2sM8UrH2kNLiJeHLKSNAfFKy7vp1hCvpjNQX/uIV30sXdWEeLlKR/RgEK/oiN01gHi5S0nUgBCvqHiTVo54JcWdrjHEKx1rDy0hXh6ykDYGxCst76ZbQ7yazkB97SNe9bF0VRPi5Sod0YNBvKIjdtcA4uUuJVEDQryi4k1aeafEa25uLtx0003hvvvuuwDy7t27w7Jly8KSJUvChg0bwsLCQrZez3qvz7Ve27VlQbzakql64kS86uHYploQrzZlq3qsiFd1hl5q6Ix4HT16NFx/fVh1apVYevWrT3+Bw8eDCtXrgyHDh0K58+fD1u2bOmt37x5c9i2bVv2ubZbs2ZNOHz4cK+s5xeIl+fs1B8b4lU/U+81Il7eM1RvfIhXvTybrK0z4iWpOnfuXCZVefHSLNamTZt6Odi3b19Yv359mJ2dzWa7JFy2bNy4sTWzXoiXZa0bz4hXN/Kc7yXilacx/a8Rr+nJcWfEy1Im6cqL1/bt2y94PzMzE9atWxf2798fVqxYEfTeFpXbtWuXvZ3o+cyZM+HkyZPJHi/PLobX37AzvOK1m5I+fu/N24KkL2VfaetkmD9xKlxz52NJc21j68TJtGObfJ8MOp58+v5nGsn33hePh1On2MdTjsPTp0+HXU8caCTfj+w5ENR+yv56bGuiE/6IjRGvROK1uLgYjh07luxx5OhCY+I1c/xksn6mZOq5rdm5E42Kl2c20xjbiRMnwsaGxOvXLx4Px48fZx9PeDyfn58Pux7f34h4fW/PgaD2p3E/mqRPI1xqotWdFy8uNdY7I6YZr2PzpyYahGxcnQCXGqszbFsNXGpsW8aqxculxmr8PJXuvHjpHq7Vq1cH3XxvN9fv2LEjy5Furtdrfa7t1q5dm23nKYGDYuEer0FkpvNzxGs68zqsV4jXMDrTtw7xmp6cdka89u7dG6688spw6aWXZg+91mda+DmJ+ma9mPFq5uCAeDXDvclWEa8m6advG/FKzzxWi50Rr1gAvdbLjJfXzMSJC/GKw9VzrYiX5+zUHxviVT/TpmpEvJoiH7ldxCsyYGfVI17OEpIgHMQrAWRHTSBejpJRMRTEqyJAr8URL6+ZiRMX4hWHq+daES/P2ak/NsSrfqZN1Yh4NUU+cruIV2TAzqpHvJwlJEE4iFcCyI6aQLwcJaNiKIhXRYBeiyNeXjMTJy7EKw5Xz7UiXp6zU39siFf9TJuqEfFqinzkdhGvyICdVY94OUtIgnAQrwSQHTWBeDlKRsVQEK+KAL0WR7y8ZiZOXIhXHK6ea0W8PGen/tgQr/qZNlUj4tUU+cjtIl6RATurHvFylpAE4SBeCSA7agLxcpSMiqEgXhUBei2OeHnNTJy4EK84XD3Xinh5zk79sSFe9TNtqkbEqynykdtFvCIDdlY94uUsIQnCQbwSQHbUBOLlKBkVQ0G8KgL0Whzx8pqZOHEhXnG4eq4V8fKcnfpjQ7zqZ9pUjYhXU+Qjt4t4RQbsrHrEy1lCEoSDeCWA7KgJxMtRMiqGgnhVBOi1OOLlNTNx4kK84nD1XCvi5Tk79ceGeNXPtKkaEa+myEduF/GKDNhZ9YiXs4QkCAfxSgDZUROIl6NkVAwF8aoI0GtxxMtrZuLEhXjF4eq5VsTLc3bqjw3xqp9pUzUiXk2Rj9wu4hUZsLPqES9nCUkQDuKVALKjJhAvR8moGAriVRGg1+KIl9fMxIkL8YrD1XOtiJfn7NQfG+JVP9OmakS8miIfuV3EKzJgZ9UjXs4SkiAcxCsBZEdNIF6OklExFMSrIkCvxREvr5mJExfiFYer51oRL8/ZqT82xKt+pk3ViHg1RT5yu4hXZMDOqke8nCUkQTiIVwLIjppAvBwlo2IoiFdFgF6LI15eMxMnLsQrDlfPtSJenrNTf2yIV/1Mm6oR8WqKfOR2Ea/IgJ1Vj3g5S0iCcBCvBJAdNYF4OUpGxVAQr4oAvRZHvLxmJk5ciFccrp5rRbw8Z6f+2BCv+pk2VSPi1RT5yO0iXpEBO6se8XKWkAThIF4JIDtqAvFylIyKoSBeFQF6LY54ec1MnLgQrzhcPdeKeHnOTv2xIV71M22qRsSrKfKR20W8IgN2Vj3i5SwhCcJBvBJAdtQE4uUoGRVDQbwqAvRaHPHympk4cSFecbh6rhXx8pyd+mNDvOpn2lSNiFdT5CO3i3hFBuysesTLWUIShIN4JYDsqAnEy1EyKoaCeFUE6LU44uU1M3HiQrzicPVcK+LlOTv1x4Z41c+0qRoRr6bIR24X8YoM2Fn1iJezhCQIB/FKANlRE4iXo2RUDAXxqgjQa3HEy2tm4sSFeMXh6rlWxMtzduqPDfGqn2lTNSJeTZGP3C7iFRmws+oRL2cJSRAO4pUAsqMmEC9HyagYCuJVEaDX4oiX18zEiQvxisPVc62Il+fs1B8b4lU/06ZqRLyaIh+5XcQrMmBn1SNezhKSIBzEKwFkR00gXo6SUTEUxKsiQK/FES+vmYkTF+IVh6vnWhEvz9mpPzbEq36mTdWIeDVFPnK7iFdkwM6qR7ycJSRBOIhXAsiOmkC8HCWjYiiIV0WAXosjXl4zEycuxCsOV8+1Il6es1N/bIhX/UybqhHxGkJ+YWEhbNiwISxZsiQsW7Ys7N69e8jWvlYhXr7yETsaxCs2YX/1I17+chIzIsQrJt20dSNeQ3hv3rw5bNu2LZw/fz4cPHgwrFmzJhw+fHhICT+rEC8/uUgRCeKVgrKvNhAvX/mIHQ3iFZtwuvoRrwGsT548mc12Sbhs2bhxY2tmvRAvy1o3nhGvbuQ530vEK09j+l8jXtOTY8RrQC6PHj0aVqxYEWZmZnpbbN26Nezatav3fpIXZ86cCZK5VI+XZxfD/1r/vUYekr5+/Tx9+nRo8tEvpmn5bP7EqXDNnY81ku8TJ/uP7SZzrbanJbf9+qHjyafvf6aRfO998Xg4derifZx8xzu+i+2uJw40ku9H9hzIjtvFcdh0vvuNwWKMdb6f5Hw/alvEawChusVrcXExHDt2LNnjpaMLoclHv77OHpsLP3j0yUYex44eT8a+X99jfzY7d8JdvsW8qXzPzy1Mdb5PnGg238ePX7w/zc8vNJbvxRMnw+zs7NTmfH5+vtH9W+0Xj2Eag03t3wf2Hw79xmAxxjrfD1CFUh8jXgOwyZR1Y31bLzUO6FajH8/NLYRrl98Srrj8mqSPtas+EeaOLzTa9y42Pj9/Inx4/b8kzbXG1tuvfH9YWFjsIvJG+3zmzNnw2Xu2J8+3cr64eKrRvne18e9869FG8v3igSOtRo54DUmfbq7fsWNH7+b6tWvXBs2EsZQjgHiV49bWUohXWzNXLm7Eqxy3NpdCvMplD/Eawq3NPycxpFuNrUK8GkPfSMOIVyPYG2sU8WoMfWMNI17l0CNe5bhRqgQBxKsEtBYXQbxanLwSoSNeJaC1vAjiVS6BiFc5bpQqQQDxKgGtxUUQrxYnr0ToiFcJaC0vgniVSyDiVY4bpUoQQLxKQGtxEcSrxckrETriVQJay4sgXuUSiHiV40apEgQQrxLQWlwE8Wpx8kqEjniVgNbyIohXuQQiXuW4UaoEAcSrBLQWF0G8Wpy8EqEjXiWgtbwI4lUugYhXOW6UKkEA8SoBrcVFEK8WJ69E6IhXCWgtL4J4lUsg4lWOG6VKEEC8SkBrcRHEq8XJKxE64lUCWsuLIF7lEoh4leNGqRIEEK8S0FpcBPFqcfJKhI54lYDW8iKIV7kEIl7luFGqBAHEqwS0FhdBvFqcvBKhI14loLW8COJVLoGIVzlulCpBAPEqAa3FRRCvFievROiIVwloLS+CeJVLIOJVjhulShBADpoEbgAAHmVJREFUvEpAa3ERxKvFySsROuJVAlrLiyBe5RKIeJXjRqkSBBCvEtBaXATxanHySoSOeJWA1vIiiFe5BCJe5bhRqgQBxKsEtBYXQbxanLwSoSNeJaC1vAjiVS6BiFc5bpQqQQDxKgGtxUUQrxYnr0ToiFcJaC0vgniVSyDiVY4bpUoQQLxKQGtxEcSrxckrETriVQJay4sgXuUSiHiV40apEgQQrxLQWlwE8Wpx8kqEjniVgNbyIohXuQQiXuW4UaoEAcSrBLQWF0G8Wpy8EqEjXiWgtbwI4lUugYhXOW6UKkEA8SoBrcVFEK8WJ69E6IhXCWgtL4J4lUsg4lWOG6VKEJB4HTk808hj7vhCiYgpUoUA4lWFXvvKIl7ty1nViBGvcgQRr3LcKAUBCIwggHiNADRlqxGvKUvoGN1BvMaA1GcTxKsPFD6CAASqE0C8qjNsUw2IV5uyVU+siFc5johXOW6UggAERhBAvEYAmrLViNeUJXSM7iBeY0Dqswni1QcKH0EAAtUJIF7VGbapBsSrTdmqJ1bEqxxHxKscN0pBAAIjCCBeIwBN2WrEa8oSOkZ3EK8xIPXZBPHqA4WPIACB6gQQr+oM21QD4tWmbNUTK+JVjiPiVY4bpSAAgREEEK8RgKZsNeI1ZQkdozuI1xiQ+myCePWBwkcQgEB1AohXdYZtqgHxalO26okV8SrHEfEqx41SEIDACAKI1whAU7Ya8ZqyhI7RHcRrDEh9NkG8+kDhIwhAoDoBxKs6wzbVgHi1KVv1xIp4leOIeJXjRikIQGAEAcRrBKApW414TVlCx+gO4jUGpD6bIF59oPARBCBQnQDiVZ1hm2pAvNqUrXpiRbzKcUS8ynGjFAQgMIIA4jUC0JStRrymLKFjdAfxGgNSn00Qrz5Q+AgCEKhOAPGqzrBNNSBebcpWPbEiXuU4Il7luFEKAhAYQQDxGgFoylZLvB584N8beSwunpoymu3oDuJVLk+IVzlulIIABEYQQLxGAGI1BFpOAPEql0DEqxw3SkEAAiMIIF4jALEaAi0ngHiVSyDiVY4bpSAAgREEEK8RgFgNgZYTQLzKJbBT4jU3NxduuummcN99911Aa/fu3WHZsmVhyZIlYcOGDWFhYSFbr2e91+dar+1YIACB8QggXuNxYisItJUA4lUuc50Rr6NHj4brr78+rFq1KmzdurVH6+DBg2HlypXh0KFD4fz582HLli299Zs3bw7btm3LPtd2a9asCYcPH+6V5QUEIDCYAOI1mA1rIDANBBCvclnsjHhJqs6dO5dJVV68NIu1adOmHr19+/aF9evXh9nZ2Wy2S8Jly8aNG5n1Mhg8Q2AEAcRrBCBWQ6DlBBCvcgnsjHgZHklXXry2b99+wfuZmZmwbt26sH/rBixYqg97ao3K5du+ztRM9nzpwJi4uLPGDQmTFwfHYufHj9v4QrLr8m6ePtV74/SPrY3zjeMAbijYHTp0+H7zz4aNJ9244lLx44HE6ePJl0H5/ohD9i46kUr71794Yrr7wyLF26NJu9UoJsaUq8dADQLBoPGHRlDBw7drw58ZpbYF/jeMMYiDgGdE77dkPidWD/4aB7tlMeS80h6nieSvEaBqYoXlxqHEaLdRAoT0CzTt/65vcbeSwsLJYPnJIQgMBYBLjUOBamizbqvHjpHq7Vq1cH3XxvN9fv2LEjA6Wb6/Van2u7tWvXZttdRJEPIAABCEAAAh0jgHiVS3hnxMsuP1566aVBD12K1Gda+DmJcoOHUhCAAAQg0F0CiFe53HdGvMrhoRQEIAABCEAAAv0IIF79qIz+DPEazYgtIAABCEAAAhAoEEC8CkDGfIt4jQmKzSAAAQhAAAIQ+D8EEK/w2KSV4jXJLTYFgIQgAAEIACBjADiVW4gIF7luFEKAhCAAAQg0GkCiFe59CNe5bhRCgIQgAAEINBpAohXufQjXuW4UQoCEIAABCDQaQKIV7n0I17luFEKAhCAAAQg0GkCiFe59CNe5bhRCgIQgAAEINBpAohXufQjXuW4UQoCEIAABCDQaQKIV7n0I17luFEKAhCAAAQg0GkCiFe59CNe5bhRCgIQgAAEINBpAohXufQjXuW4UQoCEIAABCDQaQKIV7n0I17luFEKAhCAAAQg0GkCiFe59CNe5bhRCgIQgAAEINBpAohXufQjXuW4UQoCEIAABCDQaQKIV7n0I17luFEKAhCAAAQg0GkCiFe59CNe5bhRCgIQgAAEINBpAohXufQjXuW4UQoCEIAABCDQaQKIV7n0I17luFEKAhCAAAQg0GkCEq+/f8v7kj9ePHCk1dwRr1anj+AhAAEIQAACzRBYWFgMTT2a6XE9rSJe9XCkFghAAAIQgAAEIDCSAOI1EhEbQAACEIAABCAAgXoIIF71cKQWCEAAAhCAAAQgMJIA4jUSERtAAAIQgAAEIACBegggXvVwpBYIQAACEIAABCAwkgDiNRIRG0AAAhCAAAQgAIF6CCBe9XCkFghAAAIQgAAEIDCSAOI1EhEbQAACEIAABCAAgXoIIF71cKQWCEAAAhCAAAQgMJIA4jUSERtAAAIQgAAEIACBegggXvVwpBYIQAACEIAABCAwkgDiNRIRG0AAAhCAAAQgAIF6CCBe9XCkFghAAAIQgAAEIDCSAOI1EhEbQAACEIAABCAAgXoIIF71cKQWCEAAAhCAAAQgMJIA4jUSERtAAAIQgAAEIACBegh0RryeffbZcPXVV4fLL788LFu2LOzevbtHUK/12ZIlS8KGDRvCwsJCtk7Peq/Pi2V6hXkBAQhAAAIQgAAExiTQCfE6f/582LlzZzhy5EiG5cCBA+G6664Ls7Oz4eDBg2HlypXh0KFDQdtt2bIlbN26Ndtu8+bNYdu2bdnn2m7NmjXh8OHDY6JlMwhAAAIQgAAEIHAhgU6I14VdDmF+fj7cfPPN4ejRo9nM16ZNm3qb7Nu3L6xfvz6TMs12Sbhs2bhx4wUzZfY5zxCAAAQgAAEIQGAcAp0Ur0ceeSTceeed4ezZs2H79u29GS4Bm5mZCevWrQv79+8PK1asyN4bSM2E7dq1y95O9Dw7txhePHKcBwwYA4wBxgBjgDHQsjEw0Ql/xMZTKV579+4NV155ZVi6dGk2e3Xy5Mkehl/+8pdh+fLl2aVFfZhKvI7MzIfnfzvDAwaMAcYAY4AxwBho2RjoSUQNL6ZSvAZx0X1cq1atCs8991xvE91Yz6XGHg5eQAACEIAABCAQkUBnxOull17KbqjXjFd+0T1cq1evzu73spvrd+zYkW2im+v1Wp9ru7Vr12bb5cvzGgIQgAAEIAABCIxLoDPiddttt4VLLrkku/yoS5B67NmzJ+PEz0mMO1zYDgIQgAAEIACBKgQ6I15VIFEWAhCAAAQgAAEI1EEA8aqDInVAAAIQgAAEIACBMQggXmNAYhMIQAACEIAABCBQBwHEqw6K1AEBCEAAAhCAAATGIIB4jQGJTSAAAQhAAAIQgEAdBBCvOihOaR36u5QPPPBA9nMa+rX/J598ckp7SrdEgHx3axwsLCyE++67L/sLHj/96U/DQw891C0AHest+faTcMTLTy6SR3L77beHRx999IJ2H3vssd6fUNLvl0m8/v7v/z77kVn9iaUyy6lTp4J+E00/4bFkyZKgv4Gpg4AWPeu9Pl+2bNkFfwtT7f/whz8M/AP/3DBn25SHP/2b/8WLrvssqzcxz/+8TA3N1cmtE6VSZVv5U0/0fLWt741y4/Gj/1o8aT51l+d0N9OtZ+Aufzyy8Of/MmfXDBOOpXECTorqdq2bVv2xcmK/epXvwp33XWXvc04vv3tbw8f/ehHe/tkb+WYL4bl244htu9/7nOfy0TPqtbvI77zne8MOu7Ysri4GPR3cXVMsOMF+7fRGfycKt+K4Nlnnw1XX3110P5YPG4P+nkmlRuVb40T+7I/uKftX4N4tT+HpXvwkY98JLzlLW/p/fkkVZQXr9IVFwq+8MILmeCdO3cuOwnoLwV885vfzLaSkNnJQTvlmjVrspkXrdSP1+rvZl511VUXiJdm3z7xiU9kB3Ad2H/yk5/0TuyFpnmbI5Aq3xLtBx98sHciV370R+lPnz6dCfik+c51IRw4cCC8/3vD8ePH89/zOs+BPS3ZV/3uteF/I9GF8WrT7GJPxqW72eeeSa8733vy8aCvjDl5f/5558P119/fbZ/58VLxwYdI7Rv66GZOB0nWIYTSJVv5WTnzp3hyJEjWUDaJ6+77rowOzubidXKlSuzc4q227JlS++L/LB8azttrzGiY/sTTzwxvLMtX4t4tTyBVcLXN98vf/nL4QMf+EDQwVNLXrw0SyEx07eaT37yk9nJU39EXLNkmoVQOf0hce3wmoG68cYbw7vf/e6gvxIwbNEfGtffyNRshma7JFy26JuuvjFp0U6o9t7znvf0xEuf6dt5/mRiZXkeTqCpfCu/yrMOzJPmu9gjnYDL/qH6Yl3T/l77pfbv9773vb2/uJEXL+2n73rXu7KZ41tuuSXLjdZr37rhhhuCRF1ipHEjGdI+r7+BqxPosMXyrf1b+3k+X/rR6jvuuCMrbl/E1HZevFTG/nqINnz88cfDPffcM6xJ1oWQHYebyPf8/Hx2bjh69Gh27O73J/g0FgblW1csfvzjH/dyKNHOz8r2VkzRC8RripI5aVc0uHWg1RS1HvrGYeKlS0L6pmoH2aeffjq87W1vywRI20iyJEHa6SRbTz31VNa8Dpg2m9UvHtWrP72kdrWjStwkV7boZJE/UBfFyy5Vfetb3wpveMMbspOG2tROzTKcQBP5zn/rLZPvfI90QtcMKLNdeSqDX2tf0r6qL0rKvfZXEy+9vvXWW4OdADQrLanSej2uvfbaTJS1nZjb/V+jJCifb0WmvxiSlyrVrc9Ury1F8Tp27Fh2Iv/Sl74Uvva1r2WzKfo7uyzDCTSRb0WkKxB33nlnllNJs+KwRcdvjR+dJ2wp5vvb3/52JtYaE7qkrBkzSf80L7bfDerj7/RbMapQvzJ85o+AnYglMzfddFP2TdfES8KlGS19U9Gi2Qp9+9WOZNvo8xMnTgTtSCZP+XXFHmvH0jSyXWoqcyJWHLp36DOf+Uy2oyt2xSUxZBlOIHW+FY1O+sqP8lQm3/keMduVpzH6tZ2Itd8p98qFiZdysWrVqt5MmC4Df+hDH+qJl7a3xcaN3lt5W1d8zudb68qIl2baNUsn6dJJWV/spv3SU5FjmfdN5Fuzo8uXL+/drlJGvHS1Rff+vfrVr87uG1PO8+OvDAvvZUY5FOLlPYMV4ssfUO3eGX2z1Q4s8dJlIR2QtVQVL30T1qyaCZPqHHWpUdsUZ7xURify/NS04tWDZTiBlPlWJDoo694Pu/RcJt/WI2a7jMT4z3YiVgnNEureOM1OaBxIvHQ5Ufu1ljrEq5hv1TvsUmPWcAjZF7f8rJji0/+ytOU3v/lNto0di+xzni8kkDrfmoWUvNt/nFE0uk1k0KVGi7Y442Wf27Pk/fOf/7y9ncpnxGsq0zpep/InYpXQgNf9XNqBNUOhKWIJmRbdIK37vcrMeEm6dDlQ7eUvMahezWJonbbRyVWXIXVSsKUoXvr8G9/4RhajytgsGjNeRmzwc6p8KwIdjHVQLl4iKpNv1cds1+C8DlqTPxFrG4nRG9/4xt6lPs1Gab/Wov1c+7dmtIqzWvlxU1xnbQ/Kt26u13+s0My49lXdXK/LlfmleCLWl7P87Qa6jaF4eTJfntf/TSBlvvVlSl+qNKbyi47hq1evzo7hOj7rpnkd3/NLMd/6Em3nGZ13dIuLxs00L4jXNGd3RN/yB1RtqgOjbnzVDqxFB1Pd96F7qT71qU/1bq7PX04c51KjZs80jaz/YWU/C6AbdTUDoh1NM2v9fk7i7rvvzu7h+qM/+qPsWe+1aGr6s5/9bFbmiiuuyL5VF4Uu25B/LiCQKt/Kq+7du/TSS3v51jjau3dvqXzroGwH8ws6xJuhBIonYm2sGSi7f0Ynz2uuuSa8/vWvz/7DivbDMuI1LN86+ernAfr9nIRutNfnl1xySXjNa16TXbLSly7d56NY7Fihy442azq0wx1fmSrfwiwRVt4sR3pWPrUM+jmJQfnW/YUah6rjTW96UzYrq3EzzQviNc3ZpW8QgAAEIAABCLgigHi5SgfBQAACEIAABCAwzQQQr2nOLn2DAAQgAAEIQMAVAcTLVToIBgIQgAAEIACBaSaAeE1zdukbBCAAAQhAAAKuCCBertJBMBCAAAQgAAEITDMBxGuas0vfIAABCEAAAhBwRQDxcpUOgoEABCAAAQhAYJoJIF7TnF36BgEIQAACEICAKwKIl6t0EAwEIAABCEAAAtNMAPGa5uzSNwhAAAIQgAAEXBFAvFylg2AgAAEIQAACEJhmAojXNGeXvkEAAhCAAAQg4IoA4uUqHQQDAQhAAAIQgMA0E0C8pjm79A0CEIAABCAAAVcEEC9X6SAYCEAAAhCAAASmmQDiNc3ZpW8QgAAEIAABCLgigHi5SgfBQAACEIAABCAwzQQQr2nOLn2DAAQg0BICZ8+eDd/5znfCb37zm5ZETJgQKEcA8SrHjVIQgAAEaiWwuLgYbr311vD973+/1nrbUtkzzzwTvvjFL4YzZ860JWTihEApAohXKWwUgkB9BB5/PFw1VVX9R7vfOc7w8aNG8NLL71UXyMDajp69Gi45ZZbgp7HWc6fPx/OnTuXbTpp2XHqr3Mbcb3nnnsmrlLlVq9ePTYTa0BtqWzZ5Uc/+lHYtGlTFvPc3FzZaqKXU/41DrRUHQOSrM2bN4c77rgjPPLII2FhYSF6/DQAgaYJIF5NZ4D2O0+gKAg6GX33u98Na9asCXv37o3KZ5IT58mTJzMhfP7557OYJikbtRMDKi9yHbBZ9vHp06ezy1yHDx8Oej07O9sTzGHl8uuqiJdmuz75yU+Gffv2ha9+9atuZ710GfCuu+4KildLlTEgefvBD34QHnzwwfDYY4+Fr3zlKxMzz/PnNQTaQgDxakumiLM1BO7+2jPhr1Y8GH7/f92XPev9sGWQIOh+F8186d6XWMskJ06dbDUz0ZR4fffhH4ab3vep8E/cFNYs/L2cP9XHh6KZRDXfoVmZmbCRz/60XDo0KF+q8f6rIp4jdWAg42Ue42BOsTLQXcIAQKNEEC8GsFOo9NK4O9u/l54xWs3XfTQ54OWQYLwwgsvhA996EPh2LFjWVHNfr3/e8P73jHO8J73/ve8OSTT/aq1Lr3ve992boPf/jD2SWrHTt2ZOt/vOfZ5evvv71r4frr78+rFq1Kjz00EPZ5SKJl7b/5je/Ga655prwj/4j2HLli0X3WejGSDF8s/M9Z2yqj2ZlhZdW+xaBAiiftXvBjvLj7rq3hisuvuejxgRs+1bvsVaxmEFdtp1nFrVu3huuuuy7rz/Lly4Mu9WkWZlCckjLN9ojdDTfckJXLs5J4qb/r16/PLhuL18svv5yFVayzKLHD8qc4JeESHl0CvfHGGwfOhFo973rXu7L4NKOkPll/r7766qB127Zty3Kn/PeT734S+eMf/zirU2NA3L70pS9lZYeNgWI9+ZwoJo07jeUVK1Zk+dBnLBCYdgKI17RnmP4lI3Dbv/34IuHKS5jW91vyJ6P8ep0QP/CBD2QnWRMf7bA6kf72t78NN998c/j1r3+dXRbTazvJvvjii5lgmfTopK8Tm8RCi0RO93VJ7NSGLmnqMo9OetaOTrLFpSgLo8rWJV67dv7wIuHKS9i/stXi6Fm7wdx1cqdO3eGf/3Xf836LJ4PPPBAJhLDxMv6q2213alTp8InPvGJYKwkGZIQbaf7oCRM9957bxbLMPES82H5E0eJ3pEjR7K6nnrqqUzCdEk0v+i9xNDiUb1PPPFEton6+5GPfCTMz89nsd1/29+9gUb/E+v6IwWTvFfhiTQeOnWE8+J4rpM5/5TMZRY0/5+M/E9rimcITC0BxGtqU0vHUhP4f/h/qHipfX9lvzJKL9eJzUTL81u6aSav+yoE7tmDLROApA/EWtdXrw+/vGPhxMnTmTVS6B0WU0naLWhmZn8JTadLB9++OLLeP3Ea1jZusRr3Q13DRWvt/7tmjy23utBXHWvmnhpJtAWzUxJTCSlRbmwbcRKYmWzWPo8z0qv8/8jUe3ffvvtWV6KdeZZjsqfOH7ta1+zMLL4NmzYEI4fP977TC+Uf82KPfroo5kY2kr192Mf+1hPyPS58q3cqU96VBGvYWNgkHiZJOZz8Nxzz4UvfOELFjbPEJhaAojX1KaWjqUm8H/9fxdfYszPeGl9v2WQIOQvNfbbRidkzRIMWpcXr/x9OTrp60SrcoNOulY2H29eFvT5qLKqI19PUT7ydQ97/Y63rRsqXpr9Ojoze1EV/bhoo2I/9Jn6olknXT4dFOeo/vaTDHFWe8U68zH0izPPLv9asaqudevWZTEXO33gwIEst+95z3uy+wP1Pt+WbZ/vS/61rS/2xT4v9mNQWct7sR7rq2KS6OqLhRjpIYH79Kc/HSSKLBCYZgKI1zRnl74lJfD/O3WoTNeWt9vsZNRcV3+5vpRM179ZsPs5Fc8Weqk14R4qQ/6nSq1P8ly3bW3jRSv/Eyg1T2Ia78ZL80AaTZr1IyXuEk2bJFYGOd+kqHt1d9iDtSORE+fD8qt1atne612VWaQeFlcunSnma/bbrst61Nxhm/YjJf4SIrEr7gU+zGpeGmGVpz65aDYFu8hMK0EEK9pzSz9Sk7gvXf9cKh4aX2/pSgIOmnq5yTWrl2b3YelMrpfR2Lwi1/8Iqvi4MGDQZebdI+XTuKaLciv0z1BdrIunizLipddytK9ZFpGnXR12U1CqP6oTc26lRGvr2x9aKh4fezWf83iKf5T5Jpfn7+/SPdj6Z4nzR5K4Iq8rNyo/g4TL4nOBz/4waC86f4wtX/ttddmbY3K37jipXvOdP+XnrXoRntdYtR9XZJ4u59K/dV/tNC9feqT1ksQ9QOmWvbs2RPe/e539xUvm4XVz25oGcVEl7zvu+++rM+6RKv/eCBOWsRA/2vXRFxjXPWzQGDaCSBe055h+peMwNG5U+FP3/61vvKlz7W+3yJBGOcHVHUi1UyHbpTX/0zUTIktuj9G/6tR/zNRcqMf4qxbvNSW7gtTG/rfdYpn2AyQfgxTl470Pwb1P/F27dqVyZedaC32cZ5vXHNnX/l6+1tvDAf2/7cEFOspchVjCYXESjIoKdAlOT0Up/14ZwzxMtlSW8qfxEezUGpLy7D8jSte6pN+A0z1638K6n/A/uxnP8vql4zpf2DqfzRq7OT/V6M20FhSGcWn7SRE4ldcJKbipv/9KoEaJV6SLX1hULt61v8INfFSvJoBU7yS0Hy8xXZ5D4FpIoB4TVM26UvjBA4dXQzv+Mj3w/9ui9kAqZnvdfnLOUJnDl9JvzL3feFv/uf1/UE7KMf/nzYP0C6yrdESQhAAAJxCSBecflSe0cJnD13PrxweD7omaVeAi8dORpOn6rn9540m2QzMPVGOXlt+UvAk5emBAQg0BYCiFdbMkWcEIBA7QQkO3aJsfbKJ6xQlyP1ExG6l44FAhCYXgKI1/Tmlp5BAAIQgAAEIOCMAOLlLCGEAwEIQAACEIDA9BJAvKY3t/QMAhCAAAQgAAFnBBAvZwkhHAhAAAIQgAAEppcA4jW9uaVnEIAABCAAAQg4I4B4OUsI4UAAAhCAAAQgML0EEK/pzS09gwAEIAABCEDAGQHEy1lCCAcCEIAABCAAgeklgHhNb27pGQQgAAEIQAACzgggXs4SQjgQgAAEIAABCEwvAcRrenNLzyAAAQhAAAIQcEYA8XKWEMKBAAQgAAEIQGB6CSBe05tbegYBCEAAAhCAgDMCiJezhBAOBCAAAQhAAALTSwDxmt7c0jMIQAACEIAABJwRKCVeTz/9dFhcXHTWFcKBAAQgAAEIQAACfgnIneRQw5bf6bfyhRdeCHv37u23is8gAAEIQAACEIAABPoQkDvJoYYtfcVLBX7+859n8sXM1zB8rIMABCAAAQhAoOsE5EqSLrnTqGWgeKmgrE1TZrpeyQMGjAHGAGOAMcAYYAwwBi4eA3KlUTNdJmRDxcs24hkCEIAABCAAAQhAoDoBxKs6Q2qAAAQgAAEIQAACYxFAvMbCxEYQgAAEIAABCECgOgHEqzpDaoAABCAAAQhAAAJjEUC8xsLERhCAAAQgAAEIQKA6AcSrOkNqgAAEIAABCEAAAmMRQLzGwsRGEIAABCAAAQhAoDoBxKs6Q2qAAAQgAAEIQAACYxFAvMbCxEYQgAAEIAABCECgOgHEqzpDaoAABCAAAQhAAAJjEfj/ARwQ/ObgMFqMAAAAAElFTkSuQmCC">

Cũng theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, ngoài Công ty Cổ phần Đại Nam, một số công ty nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm với số tiền hàng trăm tỷ đồng cũng đã góp phần tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2020.Lúc này, lỗ lũy kế của Công ty Cổ phần Đại Nam đã lớn hơn vốn điều lệ 195 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2019, tổng cộng nguồn vốn công ty của ông Dũng "lò vôi" đạt 4.475 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 755 tỷ, nợ dài hạn 3.915 tỷ.

Bên cạnh đó, việc tổng nguồn thu từ tiền sử dụng đất tăng cao còn do từ ngày 1/1/2020, bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 được áp dụng chính thức, tăng bình quân 18% so với bảng giá trước.

Hiện toàn tỉnh Bình Dương có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với tổng quy mô 10.000 ha, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam, tỷ lệ lấp đầy trung bình trên 70%. Các khu công nghiệp đã thu hút 2.965 dự án, bao gồm 2.309 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 24,3 tỷ USD và 656 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 76.608 tỷ đồng.