Một doanh nghiệp tại Hà Nội mở chuỗi cửa hàng không người bán để đảm bảo giãn cách mùa dịch. Người mua sẽ chọn đồ rồi tự trả tiền vào thùng được chuẩn bị sẵn.