Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật, từ bao vây diện rộng sang tiêu hao sinh lực bằng hỏa lực, khiến nhiều tiểu đoàn chiến đấu cơ bản của Quân đội Ukraine tại Donbass, chỉ còn 28 tay súng chiến đấu.