Nam Sudan là đất nước "em út" của thế giới khi mới chính thức giành độc lập vào năm 2011. Đất nước này sở hữu nguồn tài nguyên lớn nhưng cuộc sống người dân lại rất nghèo khổ.