Được xem là "công thần", sở hữu khối tài sản "khủng", khi nghỉ hưu gần 2 năm, ông Phạm Hồng Hà - cựu Chủ tịch Hạ Long đang phải trả giá do sai phạm.