Theo danh sách Đại học Luật TP.HCM công bố, 37 sinh viên bị buộc thôi học và 89 em bị cảnh báo học vụ lần 1.

37 sinh viên nằm trong danh sách dự kiến buộc thôi học. Ảnh: Đại học Luật TP.HCM.

Tháng 11 vừa qua, Đại học Luật TP.HCM công bố danh sách sinh viên chính quy dự kiến bị cảnh báo học vụ và dự kiến bị buộc thôi học vì có kết quả học tập yếu kém trong học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Sinh viên nằm trong danh sách dự kiến bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học là những người có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 (đối với sinh viên năm nhất), dưới 1,4 (đối với sinh viên năm hai), dưới 1,6 (đối với sinh viên năm 3) và 1,8 (đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa).

Ngoài ra, những trường hợp sau cũng sẽ bị cảnh báo và buộc thôi học: Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 trong học kỳ đầu và dưới 1 trong các học kỳ tiếp theo; tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ; tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ (áp dụng với sinh viên K46). Sinh viên bị cảnh báo học vụ hai lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Trao đổi với Zing, ông Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Đại học Luật TP.HCM, cho biết việc cảnh báo học vụ và buộc thôi học sinh viên là hoạt động bình thường vì theo quy chế của từng học kỳ và từng năm học, trường sẽ xét kết quả học tập của sinh viên, từ đó đưa ra danh sách dự kiến cảnh báo học vụ và dự kiến buộc thôi học.

Ông Hiển nói thêm những sinh viên dự kiến bị buộc thôi học rơi vào hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là sinh viên học tại trường một thời gian, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát thì các em đi du học, không còn học ở trường nữa. Trường hợp hai là sinh viên sau khi học ở trường một thời gian, các em nhận thấy chương trình học, ngành học không còn phù hợp nên các em dừng để thi lại và học ngành khác.

Con số 37 sinh viên bị buộc thôi học chỉ là một phần nhỏ. Những sinh viên khác của Đại học Luật TP.HCM nhờ xác định đúng ngành học nên các em học tập tốt, đạt kết quả khá, giỏi trong các học kỳ.

Không riêng Đại học Luật TP.HCM, trước đó, từ cuối tháng 9, một số trường đại học cũng ra thông báo cảnh báo học vụ, buộc thôi học với những sinh viên nợ môn hoặc điểm trung bình học tập quá thấp.

Cụ thể, vào ngày 27/9, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố danh sách 1.460 sinh viên bậc đại học bị cảnh báo học vụ lần 1. Số sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 2 là 713 em.

Ngoài ra, 1030 sinh viên bậc đại học bị cảnh báo học vụ thôi học. Đặc biệt, danh sách này chỉ có 2 em là sinh viên năm 4, còn lại đều là sinh viên năm 1 của năm học 2021-2022.

Tương tự, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thông báo danh sách dự kiến cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2022-2023. Trong đó, 487 sinh viên khóa 2021 bị cảnh báo kết quả học tập, 452 sinh viên khóa 2020 trở về trước bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2. Các sinh viên trong danh sách do trường công bố đều nợ tín chỉ, một em nợ đến 33 tín chỉ.