Sở Y tế tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo về quy trình chi 559 triệu đồng để đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho thấy, đơn vị đã thực hiện việc đấu thầu, mua sắm kít xét nghiệm COVID-19 theo Quyết định (số 100/QĐ-UBND ngày 21/1/2021) của UBND tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Sở Y tế Đắk Nông đã giao việc mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, hóa chất (bao gồm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19) cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh tự mua sắm cho phù hợp.

Trong các đơn vị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông (CDC Đắk Nông) được xác định từng mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Theo đó, trong năm 2020 và năm 2021, CDC Đắk Nông đã mua kit test phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á, với tổng số tiền hơn 559 triệu đồng.

 Sở Y tế Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm.

Sở Y tế Đắk Nông. Ảnh: Bảo Lâm.

Về quy trình thực hiện việc mua sắm vật tư y tế nói trên, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, đối với các gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng, Sở Y tế sẽ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu, theo phân cấp của Nghị quyết (số 07/NQ-HĐND) của HĐND tỉnh.

Còn đối với các gói thầu có giá trị trên 500 triệu đồng, Sở Y tế tham mưu thẩm định kế hoạch, báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch của các đơn vị cho UBND tỉnh phê duyệt lựa chọn nhà thầu. Sau đó, các đơn vị căn cứ trên kế hoạch phê duyệt các đơn vị triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Cũng theo báo cáo, Sở Y tế đã giao cho CDC Đắk Nông mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2021 cho toàn tỉnh. Từ tháng 10/2021, Sở Y tế Đắk Nông tiếp tục tổ chức đấu thầu cho CDC Đắk Nông và các đơn vị.

Về cơ sở xây dựng giá kế hoạch mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho hay, năm 2020, các đơn vị thực hiện theo Thông tư (số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Cho đến khi có Thông tư (số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020) có hiệu lực, các đơn vị thực hiện việc mua sắm theo thông tư này, cơ sở xây dựng giá là tham khảo ít nhất 3 báo giá của các đơn vị có kinh doanh sản phẩm đang mua sắm, các loại vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm.

Đến năm 2021, các đơn vị thực hiện theo Thông tư (số 14/2020/TT-BYT) nên cơ sở xây dựng giá là tham khảo kết quả trên cổng thông tin và công khai kết quả đấu thầu trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Sản phẩm nào chưa có giá trị trúng thầu thì áp dụng xây dựng giá kế hoạch theo ít nhất 3 báo giá của các đơn vị có kinh doanh các sản phẩm này trên thị trường.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cũng khẳng định, việc đăng tải, công khai thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo đúng quy định tại Thông tư (số 11/2019/TT-BKHĐT) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Liên quan đến việc này, một lãnh đạo CDC Đắk Nông cho biết, việc đơn vị chi tổng số tiền hơn 559 triệu đồng để  mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á là theo đúng quy trình, quy định. Theo đó, CDC Đắk Nông lập kế hoạch rồi được Sở Y tế thẩm định và sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt. 

  • Thêm một bệnh viện ở TP.HCM mua kit test của Công ty Việt Á
  • Bình Dương: Tổng hợp mua sắm kit xét nghiệm của Việt Á để báo cáo Bộ Y tế
  • Bảo Lâm / Lao động

    Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-chi-559-trieu-dong-mua-kit-xet-nghiem-cua-cong-ty-viet-a-994159.ldo