Đáng buồn hơn khi hàng loạt dòng xe đi qua cũng không có ai can thiệt, nhiều bình luận đã phải thốt lên rằng: "Quá nhiều người vô tâm."