Nhóm giáo viên gợi ý đáp án 6 môn trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân).

Đáp án Vật lý, mã đề 205

Đáp án Hóa học, mã đề 205

Đáp án Sinh học, mã đề 213

Đáp án Lịch sử, mã đề 323

Đáp án Địa lý, mã đề 323

Đáp án Giáo dục Công dân, mã đề 323

  • Đề thi, bài giải môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2020
  • Đề thi, bài giải môn Sinh học tốt nghiệp THPT
  • PV / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/dap-an-6-mon-thi-tot-nghiep-thpt-2020-post1117849.html