Nhiều bạn đặt ẩn số để giải bài toán "Rùa và thỏ chạy thi" bằng cách lập phương trình, đưa ra đáp số chính xác 8.040 m.

Một vài bạn rất tinh tế khi nhận xét có thể bỏ qua giả thiết số liệu 4.000 m trong đề bài: "Khi thỏ tỉnh dậy, rùa đang chạy trước nó 4.000 m". Dưới đây là lời giải ngắn nhất thuần túy bằng số học.

Topic 28: Same-direction Motion Problems

Problem: A rabbit and a tortoise entered a 10000 m race. The rabbit runs at a speed 5 times as fast as the tortoise. They started at the same instant from the starting line. During the race, the rabbit took a nap while the tortoise ran continuously. When the rabbit woke up, he was 4000 m behind the tortoise. In the end, the rabbit was 200 m away from the finishing line when the tortoise won the race. What is the distance (in metres) covered by the tortoise while the rabbit was sleeping?

Dịch đề: Thỏ và rùa tham gia một cuộc đua 10000 m. Thỏ chạy với vận tốc nhanh gấp 5 lần vận tốc của rùa. Cả hai cùng bắt đầu ở vạch xuất phát. Trong quá trình đua, rùa chạy liên tục còn thỏ dừng lại để ngủ trưa. Khi thỏ tỉnh dậy, rùa đang chạy trước nó 4000m. Khi rùa về đích, thỏ đang ở cách vạch đích 200 m. Hỏi trong khi thỏ ngủ, rùa đã đi được bao nhiêu m?

Lời giải:

Quãng đường thỏ đi được khi rùa về đích là: 10000 - 200 = 9800 (m).

Quãng đường rùa đi được khi thỏ đi 9800 m là: 9800 : 5 = 1960 (m).

Quãng đường rùa đi được lúc thỏ ngủ là: 10000 - 1960 = 8040 (m).

Solution:

The distance covered by the rabbit when the tortoise won the race is: 10000 - 200 = 9800 (m).

The distance covered by the tortoise as the rabbit ran 9800 m is: 9800 : 5 = 1960 (m).

The distance covered by the tortoise while the rabbit was sleeping is: 10000 - 1960 = 8040 (m).