Một tuần làm việc ở Iran bắt đầu từ sáng thứ bảy và kết thúc vào tối thứ năm. Do đó, người dân ở đây được nghỉ cuối tuần nhiều hơn một ngày.

Theo Drew Binsky.