Việc thờ bò của người theo đạo Hindu tại Ấn Độ gây ra nhiều vấn đề bất cập. Số bò hoang quá lớn tạo nên những hệ quả xấu như tai nạn, mất vệ sinh an toàn thực phẩm...