Dựa vào dấu chân khủng long, các nhà khoa học có thể xác định được niên đại, chủng loài, tính toán chiều dài sải chân và khối lượng của chúng.

Video: BBC Earth.