Các đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin người tiêu dùng và cho rằng cần có quy định cấm phát tán, mua bán trái phép thông tin này

Chiều 5/4, tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) góp ý Điều 10 về các hành vi bị cấm của dự thảo luật. Vị đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định cấm hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ các trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh chuyển giao thông tin được thu thập phù hợp với quy định của luật này và pháp luật có liên quan.

Đề nghị cấm phát tán, mua bán trái phép thông tin của người tiêu dùng - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy phát biểu thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ông Dương Khắc Mai cũng dẫn chứng điều 18 của dự thảo Luật nêu rõ về việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng. Cụ thể, tại khoản 3 đã nhấn mạnh tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sử dụng thông tin của người tiêu dùng chính xác, phù hợp với mục đích, phạm vi đã thông báo và phải được người tiêu dùng đồng ý.

Cùng góp ý về các điều cấm quy định tại Điều 10 của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) cho rằng quy định như dự thảo chưa bao quát đầy đủ các hành vi có tính chất phổ biến xảy ra trong thời gian gần đây, và đối chiếu với pháp luật liên quan cũng chưa đầy đủ.

Chính vì vậy, đại biểu Thủy đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm như hành vi cung cấp, chia sẻ, phát tán, mua bán và trao đổi trái phép thông tin của người tiêu dùng. Đồng thời đề nghị rà soát thêm các pháp luật liên quan khác đang cấm các hành vi này để đảm bảo bao quát đầy đủ các hành vi này.

Trong khi đó, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của các cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo ông An, khi xây dựng cơ chế cần tính đến yếu tố khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Liên quan đến vai trò của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức chính trị xã hội, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng các quy định này chưa đủ mạnh, chưa tạo được động lực, cơ sở để các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là các hội chủ động khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, cần có thêm quy định về hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức có đủ nguồn lực, đủ cơ sở để họ tham gia việc bảo vệ quyền lợi dùng.

Làm rõ vấn đề đại biểu nêu liên quan đến bảo vệ thông tin người tiêu dùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng. Bởi theo ông Huy, bên cạnh các thông tin về nhân thân còn có các thông tin như quá trình giao dịch, các hành vi mua bán cũng là những thông tin quan trọng.

Theo ông Lê Quang Huy, đối với những thông tin này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thu thập hoặc các bên thứ ba được ủy quyền khi sử dụng, thu thập thông tin của người tiêu dùng đều phải có sự đồng ý và thỏa thuận của người tiêu dùng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhấn mạnh kể cả qua các giao dịch truyền thống cũng như ứng dụng nền tảng số đều phải có cơ chế đồng thuận của người tiêu dùng mới có thể cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, các tổ chức trung gian thu thập và xử lý, sử dụng các thông tin của người tiêu dùng theo đúng các mục đích được yêu cầu.