Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc đã quyết định miễn hơn 97 tỉ đồng tiền thuê đất đối với dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World không đúng quy định.

Ngày 11-5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang họp xem xét, quyết định nhiều nội dung, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang xác định Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, dẫn đến những hạn chế, thiếu sót.

Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc - Ảnh 1.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc

Cụ thể, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND TP Phú Quốc trong việc lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dẫn đến việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đối với một số dự án đầu tư không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm; việc quản lý đất đai trong khu chức năng chưa tốt để xảy ra một số trường hợp lấn chiếm đất xây dựng trái phép.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án đối với các nhà đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai theo tiến độ đầu tư.

Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc - Ảnh 2.

Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc

Đáng chú ý, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương và ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án không đúng quy định. Điển hình là quyết định miễn hơn 97 tỉ đồng tiền thuê đất đối với dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World của Công ty bất động sản New Vision nhận chuyển nhượng không đúng quy định.

Từ các sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. Đồng thời yêu cầu chi ủy chi bộ và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc và 6 cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót theo kết luận của UBKT.

Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy An Biên

Cũng tại 2 kỳ họp ngày 11-5, qua xem xét kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy An Biên, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ ra một số sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Từ đó, đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 141,6 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy An Biên nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm ba cá nhân có liên quan.