Đề thi môn Hóa học thuộc bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trong 50 phút.

Thầy Trần Ngọc Dũng (nghiên cứu sinh ĐH Sư phạm), thầy Trần Thế Tùng, giáo viên tại Hà Nội, và thầy Phạm Quang Đức, trường Archimedes Academy, gợi ý đáp án môn Hóa học.

Đáp án mã đề 205:

Đề thi như sau:

Ngày hôm qua, thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn và Toán. Chiều 10/8, các em thi tiếp môn Ngoại ngữ, cũng là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

  • 14 thí sinh của Khánh Hòa không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1
  • Hơn 880.000 thí sinh làm bài thi tổ hợp
  • PV / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/de-thi-goi-y-dap-an-mon-hoa-hoc-tot-nghiep-thpt-2020-post1117754.html